Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Hinweis: Your session has expired. A new one has started.
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
%e§\6& V xvi
snterlocutores McnaTcas cVMopsus amid:Q(ai*enisubDaplinidisttomuiede«y
sienKs;Aegloga quinta, Menalcas, .
Qulta menalcan h}: mopiu qj/daphnidis vmbsa»
Qui mortemdessenc Cesaris in meritam,
Daphnidis interitumopsus retinete menalca
Carminibus defiecposthec se munere donant»? Vr no]Mopfebo
I iii. S- Duo ami
J ci_pastores indu
' cutur canere ad
delectatione.Vnde inuice
fclaudancX: sibiinuice cev
dunt.AN.Thyriis etneus
pastorin primaTheocnti
scgioga Daphnidis obim
derlct: illum Maro noster


aptum; Ve comrcnse slla
mihi:conuenit illa tibi. stc
pacisci. e [nflarcCRI;
Cum instrumenta musia
ca :aut flatu:aut pcrcussGo
ncresonent.-illa inflamus:
hecpulsamus.ergo inflaa
rrius tybias et huiusmoir.
pulsamus cytharam.
dcrlct:illurhMaronosier « , _' ~r !■ i» i 8 rVT * Hiccorylis.C.Huius
hocetiamloco[vtassolet) HicCOryIlsmlXtaSltercOleCUm/Vlm0S,l.vlOt arboris nucesauellanjd*
'mlt*"™ "a cuntursiue pnestine:ex ea

^rnoft^oiMeibo
c
ni qucniaconuenimus ambo
Tu calamos inssareleues:ego dicere venus)

imitacus est.
b Boni.SER.do<fci.Or
doest. Qir non consedi'/
musinter vlmos mixris Carylis vt canamus.A. Ambo
boni.Tuboiius insiare l.c.Ego bouus.d.v^CRI. Bona.
-dicit res que. couenic:accp pm natura est eius cui accidit.
"Hincbonndiamus do<stu:vt hic.ItemliberaJe.-vfAssic
lccitij; bacch9 dacor&bona luno.Icem aptu & idoneu
vt.etbona bellocornus, c Coucnim9.G.inendeloc5
venim*.hoc S transic: ij ahqn trasircvtrCpueni pampni
lu.nfoiosEst?uawuawewiu^vpgarc"ccm quadratc.

saciebat faces ad nuptiaa .
celehrandas,
s Inter. SER.InteT.quia postposita.-mutat accentu*;
g Vlmos.GRISTOFE.Huiusarborisquattuorsune
gcnera.Factumestprodigiu inhacarborem bellocym''
brico.Nam nuceriein luco lunonis.vlmus postcp etiani
cacumen amputatu estrquoma in aram ipsam procumv
bebac restituta sponte: ica vt procinus siorerec: a quo di
ssoteinporemaiestaspopuliKQmauircsijW^tqugaa
 
Annotationen