Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
rai;.

-AiUj

raatta
Mjhl
tji k ,
Vndt.ptEs.
GnidBM

aruis ""«ik:
rSlcn
o LisiK-
nyfr*)ili
Gss
imas sicfai*

V Hos su£adumitvol
sca de cence ca.S.,Pruckci
tcr polt ccplerji comemo
jatione Virom:cransic ad
fuermas.lca eni de Trota
rt's K'gst:q vIcimtT Ama
""^c nu pothilasc auxilia:
quc res ab Homero pccr
irusiae(t.S3ne'ia psagltl
infrelicicacis fucurg: q> m
teripsaiprincipia armac
&focmrns. x Volsca
de gen .ca. S.'de priuerno
volscom oppido': vr;pri>
uerno anciq m.etahus cir
«xcederet vrbe.C-Camil
la.Camillos antigmini»
stros dixerr. y Ec Ro
«ntiserecarer.S.Enni9.*
& Lucrerr" ssores .dicunt
om:ieq.l nicidtTclT:Iioce
secutus Virgilius:aliter a
?'rologiaest. Lucretlus.
Iorebatnauib'pontus.
z Calarhisveminer.S.
Minerua er armor$dea c:
<Xlaramii:sed Ca™lla:
aium ad^arma solir cotu/
Ierat. a Cursucjpedit
puer.ven.S.bene pedum
adiecicine p equil es gtia
minueret:qd ei obiicis.
Quid csi egregrii si fccmi
nafortifidisequoi,

Hos "super aduenit voIsca'de genK Camilla:
gmeagens equitu:cV Horentis gre cateruas:
Bellati:ix:non illacolo calathis ve minerug
Foemineas ailueta manus :Ied prcelia virgo
Durapati:cursuq?pedumpreuertereventos,
Illavelinta&aesegetis persummavolaret
Gramina:nec teneras curlii lesiiletaristas.
VelmaregmediusiucTu iulperila tumenti
Ferret iter:celeres nectingeretaequoreplatas.
Illamomnisftesslisjagrilqj effusaiuuentus;
TurSaqj miraturmatru; &proipeclat eurite.
Attonitis inhiansanimis:vtreg('us ostro
VeIethonos?leueshumeros;vt iibula crine
Auro internecTattlycia vt gerat ipa pharetra:
Btpastoralem prefixaculpidemyrtum»
FinisSeptimilibri.
mentum in Octauum Aeneidos libram.
•s Vidit vt Aeneas summa vi bella parari:
Arcadas;EuandriiqjsenetnIibi fcedere iugit:
Dardaniocp duci sodaturhetruria tota.
Arma petit genitrixtdat mulciber:in clipeoqj
Res pingit latias; oVfortia fada nepotum,
Velsic,-
IntonathicbellumtecTi de culmineturnus»
Delcriptio O&aui libri,
preparatod^uobellu:quos rriittat in hostis;
Dat belli signu^i laurenti tiisnus ab arce.
MittitSc maoniyeriulus diomedis ad^rbe;
Quipetatauan§;8cdoceatqug causa petedi,
Aeneas diuu riSon&is adit arcada regem
Euandr5:aj-cadia profugu noiia regna peteter.
Accipitauxiiiiu:huic natuck socia agmlaiugic
Euanderjpaljas fatis cosries ibat iniqui s,
Iamqj riabiiis bello: & maternis lgt9 in armis;
Fataqj fortunaiqj ducum:causasqj suorum
^ortitusclypeoicliuina intentus m arte est.

CCCVM
b nia veIintacte.CPuJ G
chcrrimchygbolesqslari
ni suglationeB noiant: Q
qHtisaptu njedatiopfe-»
rat.tnmagnum 'nde fi'c
aut augmtu aut diminu
no. c LesissltariRas.
S.Pnmas spicepartss:dl
d:asabcocj>prtms arc
scant. d Tingcret'cq.'
re platas.S.mergeret ;'vc
tmgat equos.
e Iuuctus:turbac£ ms*
ratur. S-ian oruatn eius
postanna diclur^e. Vn
Hysteron Proteroeevos
luerunt in rndenc)o:vt or
natsi matres: vm vo-o ar
mamirat.stdmelior sen
sus est:vt sic dicT:u e acci'j
piamus,eaemsex?vterq?
mirat.cj sunt posita coh!>
traopinionc:vc miretur
fcemlj armain mfiere^vt
vir/ornatuin bellatrice.
f Attoiutis inhi.ani.S*
Stuporeqdam patefacto
ore. g L/yda vt ge.ip.
pha. S- quali Lyda.vt lc
f'mJ Cretenses sagitcas^
Pastorale pftxazc.-
S'non hasta_myttea:secl
spsum myrtiS,. Statius:
Lerneam iacitilletrabc.


 
Annotationen