Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
«5

Eikr ^onusunctua

ilsas
ittaltos:
istant,
itum i&$.
ibcfant,
s(i
aimro;
itangues, q ij-
. i ■ W»
nanubis; oa£
r-:<:;
■tt,
j_5
t..n :
Ma
m
fetftl
tttM

mssij
nptss

■jssjis, <Ss*

:apollo
K&lndi

tccrcta. **
Futura
crcirit,__
ircNiluni:
'oantcrn
miav
tnumpho
alcsacrabat,
xtvrbrm
is:oib'*p
d,jinc geto:
jtarrnis.

tdosp
;sj:r

CLr.r-r"
■ftOj

s
IW*.!

iotssidis.

CCC&IX
siiMsriS ExtremissihoimWini :srhenuscsj Jbicornis, aioMHoc indicarci>i°ra
h _-*._.• ; . cristas oc cetera inlsgma

lalia^Moxlelcgu dexrra. r _ t. ?„/7_
atatru.
hsitXekgs Taliaper clypeuvulcani^ona^parentis

rrumdesccduatatm. Indomiticpdaci:&pont|mdignatus araxesT
CR: Lclcgas. ftrcatnaie. TM;- -.._. J..„„r. ...,1^^r,;k5^'iC.^«m*;„

SSS^m^ MiramnWumcpignarusimaginegaudet,
«o^^dlfuisse nomiJ Attollens humeroi&mamcg & sata nepotum,
I_«legam:et I>]egenepte
Telcboam:cuius vigintiiibetiTcIeboed!<sti:horum pars
Ceucadenhabitamt. b '.Carascss.SER.Car^insu/
lanipopulifucrutpiraricame«rcenies:famostdi<fti aMI
noc:vt Tucydes &SaIdiamt.CRI.Csres incolueriu Io
niam:vnde pulsi periuerut Phrygia. Pulsi dcin sun t a grg
c's:g expuguauertTroiam.Strabo ait: CaresfuisTe sub
jV_inoe:(?i!_runcLeIegasappellatoB:tS_isulas habirasie: de
_ndcincotinentevcn]sse:cS_multa maruimjortr&medi*
tenanighabitatonbusabstulitTcDeindelones t% Dorcs
niultaillisadcmilTe.Fucrutauccto^ccd[-c)reimU;.arisstu

carica dixere prisci. Ait ei
Anacreon:Ne£srirebn co
pacsin cariieloru.Alcpus
itidc.caricam quatics crii
stam. c Gelonos. S-
poros Scythie. d E»
phrates ibat i?. moL vn,
S. Sentiens seqsi ee supw
ratum.Hora.Minore vol
uerevcrricem. e Morin(.S.populiGallieinsinib9:qul
Briranniaspeclant.C.Monni.Gallieppsisuntiuxta Me
napios «S_rhenanos. s Rhenus.S- fluuPGallis.
g Bicornis.S.gap duos fluitalueos :p vnu qRomamj
iperiuest.p altern interfluitbarbaros. h Indomiricfc da:
ce. S.ppPi Scythie. i AraxeB.S.fluu^armenseique poit
tibusnixusestxersesscoscendcrc. k ParentisJS.nucho
noris. 1 Rerum.S.saliceesuturarn^nondu suerant.
m Famacp.S-gloriam. n Nepotu.S.poftcrioru,
FinisOssauilibri.

(n NonumAeneidos libmm.
Ad Tumum propert Iunoni mittitur irss:
Infestatcpanimos:atiemouetille:pht-ygasc~?
ObCdet:indeignieueriaest gneia classis.
Euryalus .'nysuscs suuntmece praelia noctis,
ViTumus potitur castris:impellitur inde.
Velsic
Euryalumi&nysumdesset cumatreiuuet,
U<r De(criptioNonilibri,twji3 ^
Nonus hj pugnas :nec adest dux ipe tuniul
Velsic (tu.

Atcj ea diueria penitus dum partegerunt:
Iunonis monituTumus festinat inhostem,
Teuuorupaues rutulis iaculantibus igne
Nympharum in specie diuino numle versg,
Euryali&Nysi coep^tfuit exitus impar,
•pugnatuncastraeneadeiviitumcjj tuentur,
Audacem ratulu datleto pulcherlolus,';
FitviaJvi;Tumus biuan &pand^aralturn
Dericit: & totis vidrodat tunera castris:
h«wi r«s4<
lamqj satigatusredpitsc in castrasuorumi


5Ttt«adi
I uersape^
nitus du
I partege.
SER.In
lioc loco
L m utatio
cstrerum
omnium.Nam &pcrso«
ne:cH_locaaliasunt:et ali
udinegoriii ^dpitur: ab
Aenea erii transit ad Tur
ou:aTust» ad a_rdcam;

p_Virgil_jMaronis acnesdoshber Nonus»
penitusjdu parte gerutur:
f-.^ce '
Irim a_ coelo misit Satur*
e
nialuno


• pttitiSs auxiliorum ad
bdliitn:quem ttanritum
quidamculpatit:nescicn)
tcs Vifgllium ptudentet
sunxuTe fupcrionbus ne/
goEiisscquentiXp. illam
particulJ: Atcgea diuet
ia penitus dum jjatte ge
rvls-Iojdu orTctntarma:
dudantauxlia. Sanefor
reat^eistellbtr adillud
TT V
 
Annotationen