Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
^e

I
V
s

-»o?


c

opa;

Opasyriscaciput gtawrediniiti
mitdsi:
i
Crispurasub crotalddotS* mo st
uerelatus.
Ebria|famosa saltat lasduajs tabcrna:
Ad cubitum raucos cicutiens ealamos»
Quid iuuat zstiijo defessum puluere obtssi:
Quairi po tius bibulo decubuuTe toto.
Suntcopsecalicescyathirosatybiacorda!:
Tridinia vmbrosis ss igida aruridinibusi"
En &T Mcnalid quacgarrir dulce sub ancto:
Ru (tica pastoris fistula rriore so nat.
« p
Esl 8C vappa cado ntipet disFusa picato:
Et srrepitans raucomurmureriuusaquasj'
q
Sunt etfani croceo violede Sore corolfe:
r
Sertaqppurptireilutea mixta rosa,:'
Et qu^c virgirieo libata adielois ab amnej
Lilia. vimineis attulii in chalatss*
r
Suflt §6 caseoliquos tuncea fascina stccat: K
Surit autumtwss caa-ea pruna dse»
CashneaccJ nuces;c\: suaue rubentsa matas
Esthic ntSda Cereg: estaraor;en: bromitfs;
Sunt 8C mora craenta;6c Iehtis vua racemis:
Et peridet iunco ceruleuscucumisv
Ettugurtcuuosarmatusralce salignat
. SednoficV.vastoestinguineterribilis
Hwalibidavcni:fessusiamsudataselus;
b c
Parce illirvestri delidum est asimis»
^unccahtucrebso'rutn'putitarbustact<ad^:
Nunc vere tn gelida sede Iacerta sedet»'s'
Sisapitxstiuorecubanshuncproluevitro?^
SeuVisaistalloserre nouos calices;
£ia agc pampinea fesslis re^esce subumbtat]
Etgrauidumrosconedc cfcputstrophco;


SOpajyrfTca.Omnfe sijisu* cctuscuiislii,.
■* ma est. Horracur Moctenatec^ocios ad
voluptatem. insinuatioc quadam vtcns.
. CopgAioccenatisUbcrtequga locoscnc'
' minatagreti?:apud OrchpmeuonGoctic
^Sunrenmi Cbf^nixtac^hyluntanane
« qui lacum facitcopitalem nominarum.
? b Syrisca.cjueveneratek(yria.
C Graia mitella.Fuit enim mitrarornamentu tapstis*
primum apud mpcomos:dcihde jgyptrj ec Syrt) vsisut te#
tte Hero.Virgi, Maeohia mentG mirra crinemqj madentcv
d Crotalo.CroralumnistrumcnrummusKnquoegy
prii in;dcorum ccrimoniis vtebantijrrercjuidem a kpo;o,id!
est pulso'denominarunr:nonnulligrccorum pro plaustro
rcsonanteposuerunt.Aliiannulumcxaere sa<fturr<iuifer
reo baculo percutiebatunad ibnitn reddcndu nteliexeruc
e Ad cub:tum id est quieWm.
f Raucos.sonoroe. .
fCalamosrFistuias quasipsepulsabsH
BibuIo:Nam qui domjRmc vtflcntur bibax susuiy
hmdoin sonino.
i Copg: vask vinariai
k Cnorde.rCythare. . -
. I Tridinia.I^dicradt:vdtKdihiatri'quibu8veterca
CSmedebant.
m Ari;idmibus:Qugsolcbant3pponiadvoIupcateB
n Mcndlio:ArcadicoidestquaIessoJejKeiTeiniTion«
teArchadico.vbisolebanr paftoretf Scfistuiist cantee etiS
porettreferriadEuandraci veneratex arcliadiaivbierac
palariteU et palatinum condidcrat.
k Vappa:Vinuma{perum c5:fetj'dum:6i:vappadici
iurvinurrteuaporatum:idcstquodatrl sitsaporem. .
p Picata:nigravdapite.Iegem"arcialem. «', , (
q Coroig:Dicuntur actiorocVsicacorona.C--<roptc»
apud tiirrietum monte Acheniensem.solent adeileapcs.
r ijutea.-rubicunda apud Buc.mojlialurcola.
s Actielois liyrripha fuitab:achelo'i.Filijcnim' ac! elo^
clicuntursireiies.-vtidemVirgi.alibi.sirenum Cantus.varH
bsAcheloiapsoies. -
c r'scina:cani(trum excalatlius;.
V Bromius':Cognome baccrhest abromoctuodcft
conTumo.vtnocmnimodcUcc sumpto bttinit hOrnott*
rcpcUunEur;

X sugWumiCasapartoraliseff; .; -,
y Qiitos rpriapus.
■z SaUgna:«sailcesacra;., ,
a AHbida,priapc,alibidiibus apud c]uos iit vcncraS
tsoneest.
b Illiraslo.
c Vestri:QuQdhabeturexvobis. .
d Aestiuo: Opttmo Sc apto cemporc gftati»,-
c Vitro:Cyatho vitreo.
s Stroplwumn.oroiWBB»
 
Annotationen