Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SssS!
rus.bfaK.scjtqm.^
^a .Cjmaipsiaaj-
mnuDossbstaOT
iKrtrtck

Eiber J£ecun<Ji#

3LXIAsse

nusaruo
rura-rc;
S. Mire
Jterauitil
slum ver"
^^_^_^ 'su.Quid
faaac letas fcgetes < quo
sydere terramcTn hoc aiit
iibro exequuur culturam
agri consitiig. olm arbojfc
xotinctgcnera. Etsciedu
«Virgiliu. vitci quocp ar
bores dicere: vt nec scct*
omls in vngue arbonb9
posiris secto via limite
guadrec.A.Huiusquocp
<ecundivoluminis argu;
«nentum carmimbus paret. Sed cur poeta" ab agronim
cultura incocperic.postea vitium.de exordio scribens ap»
paruit :vbi Sc virium arborumq? culturas Emolphum
Atheniensem primuinucnissoPlinio refercntcedocuit.
CRI.Quoniapoetaruest curarc.-vt secjncesjibri antcce*
denribus anectanr.Fadt hoc Maro plurimu g coiucftKv
nem:vt:Tequoq*magna palcs. Etalibi.Poitqjresasie.
iccm, Atregina grauuandudum saucia cura; &sic sa*


publii Virgilrj Maronis
GeonLiberSecundus,'

tutlachryman3:HjcVc*
rovtidempstetvnccoJo
reRhetoricotquatrans*
tionemappellant: quo ra
cilehisquedictasuntrta
auediccndar/stantadne
<5tuntur..Inpcedetm >S«
turlibro.&aruomcul'
tu : 6C ea ci ad rationem
syderum tjtinerct descrw
pserat. Nunc quod secun
do loco sibi proposuerai
explicac: scilicct vlmisq?
^^^^^^^^^^^^^ adiungcre vites -rc]
a Hacfterf'. S. vt mulri
volut est vnaparsorori»
et estaduerbin signihcas
hucusq?:alii duas rxes ee voluc.ec aduerbiu:vc sit: tenus
hac.sicut Crurii ten* ameto palearia pcndet:sed mcli9 cst
vnaaccipcc3tcoratonis.liacstenus.A.Hadten9.cecini.s.cst
cnim Mcsozcugma.
b Sydera coch.S.Plconasmos.necenim sunt alibi cp in
ccxlo sydera. A.Preonasmus.est in dicTrioecocliad eitsu
perabudanria.dequalateFabiuslibro.ix. c Tebac»
che. SEK.Iuuecore^vitJb9 pos^it.dcquibus catcxochen
I" v

b
cultus:et sydera cceli;
Nunc te bacche canam:nec
uon iyluestria tecum

c5<?
 
Annotationen