Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
€ttti4oe

($ ab Alhritossbsdarsvl
rmmtquod Iatlo proueni
tet.Ascaniusrccusault;*:;
vinn Ioui voult:lnde nl3
c%imotcporcccastni tx
ercitneduceihofte, faua '
sit: vahdaqj pugna comis
sa captis hosttum castri,
muItos:ct crt hitLausum
troiani ccciderur. MezctM
us occupato cn paucie a
pinq monte audita cedc
silir.cuAsKniopacecgit:
ct scjuxit i Ethruria.Vlrg.-
aut hec que. diatin lauae
Aenee.singtr. n Vnda
ihachystoriascribit:q>ci3mtssapugnaLatin'ctTum?cccs tsqjinar.SOrdomsnarmavndanti. o ftnimadirnT
derc:&; Aeneas nuscg ampli'app aruit.Dcinde scribicob» dlt in ar.ciu.S.CuiuE sedcm plericg sanguine volur.t clTc
sessisTroianisMezctius tanqj vitslor imparabat:pcrebat ctsiccdKstB:vtvriacadccjviasanguisoj an^qj se%mjs
Finis libri decimi»

asrigorereyrros.Etbcne r^~2, - n , '. 'i«»<ir-, „,. ,
peritab Aenea:quod sat Vnunocperiiquaeitvicusvcnianoitibus oro:
eum vltro concedesetvr ,p •-
bauitsn hlio.Petit aL.t<rn
non deeius pietate1 dubi«
tansised timens irSsuorct.
oi Haudmscius.S-Lip:'
rotes sigura : non cm di/
cit nou ignarus . scd cxpe>
ccans ommbus voris :vc
munera nec sperno.i.hbe"
teraccipio:in hacaurem U

Corpushumo patiare tegi:scio acerbameoru
Circunstareodiahuncorodefendcfurorem:
Ec meconibrtern nati conccde sepulchro,
Hecloquisnugulccphaudinicius acdpit ense
gura plus cosncatur c£ di V-T ,-n . . °, i/r "Mj. ."s
«tur. c.Haud mstsTita Vndanticp ammadinundit m arma cmore;'' r-'
describitTurnus :vtanio
cssetinuic^tus. Dyonisius

p.Vir,M,Ar,inVndedmuAeneidosL ibss»,
Ocdsis proprium pars utraqj reddithonorem
Supplicibus.-calidoesatusnegatarmalatinis:
Cum tumo alterno iurggj. certamine Drances
Aeneasequuempremi;ot:&obuia virgo
Exapitjextinctastutuli di-at terga camilla,
Velsk
Vltaqj ddiincsert telo mactata camitla»
Descriptio.Vndecimi libri
Vndedmo victaestnorii eqiio.mare camilla.
Constituit martispoliorumexhoste trophgu
Exanimuq? patri natum palanta remittit
Iura sepulture tribuit:tempusqj latinis.
Euander patrfos afFectus edit in vrfie:'
Corporacglavirampassimdigesta cremantur,
Legatireseruntdiomeden armanegasse,
Drances&turnusleges equantelatino
Concurruntdictis:Aeneas imminet yrbr,
Bugnatttnvinaint troes:cadi t icta rarmlia,
>ande duces castns;donec cessere minan tur.
 
Annotationen