Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 368r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0748
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Eiber Decimus icccLxvnr

|9j
m^nom5. g
mcomra: jjg[U.. ■..-.'■
tudDKCBJ

vdkal :■

ID0I P*

h Inscstaharta.S.tnVut
nus parata-.vel procenta.
i Qua pcrJere polTts-S.
dajst me.nam hoc dicit.ni
si cxrrutfco filfo nulla fe ta
tfon:poiTefuperaii.
Ic N« dmum parcimu»
vIli.SER.quia Aeneasiti
uocauerat dcosj.-vt :ficpa
terillcdeumfaciat.
1 Desine.S.fuppIe mor*
tem minari: quoniam Ut
beiitermoriturusadueni.
m [ndealmd iiipevatq;
aliud. CRI-Tam variis r>
turfciatioibus gftuans hac
celematevudebuit.
n" Figitqj volatrp.CRf.
Atira enimvelocitate si^e
b« haftilia in scutoi&iu
giebat.
o Vmbo. SER.scutum
Nam a partc tocum ituel
ligimus.
p L^uos equitauit in ot
oes»SER.Sccundum an
tem mijstic. Nam equcs
.stans sacilimefupcratura
pedite:la leuam auteio
partecircuibat: vt Aenej
dextram parcem circunue
nirecqugvtiq? nudaerat.
C&L Lcuos equitauit in
orbcs :id est drcucurrido
in orbetn .■habebat Aene >
amadsinirtrS. Aliter cm
currendo hashlia in eum
haud sacile(contoriiifec.
Namde\crasacilius inlc
uam mauerepoterat.
q Syluam.CRI. Appel
lat syluam densa illa iacu
la scuto Aene? atftxa.
r Pugnamiqua. SER;
Pedes contra equite.
t Mulia mouens.SER;
vcij» in ipfu m;an mequu
tela intorqueret'C|uo vuI-j
ncrato Mczent^carcbac
ertugia.
t Jnt.-r tempora.SER;
ideRinfrontem.
v BclIatonscqui.SERt
J5 quem bcllum geritur,-
Aliterhoiem dicimu» bel
latore; quibcllum gerit.
x Impiicat.SER.impc*
dit.
y Cernu*.SER>Ceniu*
rquus dici tur:qu( cadit in
saciemiquafimcam par<i
tem:quam canimus:vnj
dedSpueriiquo» m ludis
Vidimuseapartcqua ccrj
tiunt stantes cernui vocan
tur:vt etiam Varco in tu»
dis theatralibus docct.
sCIamorc incendnt cce*
um.SER.implenc:c5:ab
uflucdicit.
% JTroefij. SER,G«u»

Tantum css&tusr&mfejssafubicobuius hashu

l...

Jlle aucem.quidme erepto seuissime naco
Terresrhecviaiolasuittquaperderepofles,.
Necmorcemhorremusrneccliuuparcimusvlli;
Definernamvenio moricurusl;8chec cibt porta
Dona pn*us:dixtc:celumtB 'incorGc inhofte;
Inde aliudsuper:atcp aluid;fugiccp:volacqj
Ingenugyro:sedsuftinetaureusvmbo*
Tercircumaftanremlguos equltabat in orbes,
Teljmanuiadens:cerlecumctoiusheroa
Immanenntraco circunserc tegmine fyluarn»
Inde vbi cot craxtsTe moras/tot fpicula cectct
Vellereiec vrgecur pugna congrelTus miqiia/
Mulcamouehsanimonamcandeerupitetinter
Bellatonsequiciuatemporaconiicithastam,
Tblsit k arrectum quajkppes :etca[cibus auras
Verberatreffufumcf^uite sii^cripfe^ {ecutus
ImpliatteiectocB incumbit cersiuus armo.
» • n
Ciamore incenclunt celum troesq; latiniqj; :
Aduolat acneas vagingcp eripit enfcm:
Et superhec vbi nssncmezentius acer ct il[*
EsFeravi&animiicotratyrrhenus vtauras
' I
SuspicienshauGtccelummentemqjrecoepiti'
Hoftisamarcqoidinaepitas:mortec|rninariS'
* . .* s .......£•« .
Nullum in cede nefasmec sic ad prcdiaveni.
• ' .... . * -i^r
Kcc tccu ttu? hec pepegit mihi fotdexaUufu»

b' Larinicj.SERVIVS»
dolore.
c Haufir ctdumetcmcp
reccep t-SER.roc ell ae.
rem.Lucreriusin hoc cao
lo quidicif;acr:<S:lioc du
Ct.poftcJ rcfpirault:ctmc
cem recocpit pOit turbati*
oricm ex equl vcnicntemi
ruma,
d HoRiaamare SHR.
A(per:& eft Honitr.de tc
lo dictti qd h(C ad homi
nem tranft ulic tUic emrai
«it.n.kpovoiOTov.
e Nullum incede nefas.
SER.Mori viro forti uci
sas non eft.
s Necsicadprotliaveni.
SER.scilicct.veego viuce
r.m.hoc c(s cum volunta
ce procumbo.
g Nectccum meus hge
pepigst mihi scedcra lau*
sus.y.lioccsfccumnohoc
pacco a ce L.ausus rcccs.
sit:vt vicam requlreret.
h Pcpcgirsoedera.SER.
pcr transla[ioncmdixit::d
els non fic pugna uit: vtvl
lumihivi.greiiqucric de»
sidcnum;

I Vensa hostibu» oroi
gEU.Bcnefidum:vi. ora
res veniarn.
k Corpus humo paci»
retegi.DONA.Vcrebai
curenimncciucsex vetei
riodio.-in ctus c^dauer nn
mis sguircnr.CRlSTO:
Corpushumo patiarejte
ci:non quia muiri facercc
(Vpulturam:sed t^rc ftre»
batsuos ciues hoc astegj
1 Huncorodefeudc sus
rorem.SER.inimicorum
sraicV post sata sguire cu*
pKtc.Desende asit est^.hf
fcei Vt du tcucias dclcnda
loading ...