Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(Encidos

liat siMfauorem rrginet
ludeoru esse munus* pu/
tet: c£ a d sua littora vcne//
rit: Sic&Anna.Diis c]//
dcauspitiis rconetluno*
ne.Tecunda huc cursum
iliacas vento tenuisse cari
tias. i Intetis oib9.D. h^^h^^^^^^h
Adhucintcn8:vtondere'"rneilihetetauditu.Intetifue
rant:cH incccpfanteti cuf'niret.Omibus.Ondit nuMti il
Iicfuisse:gn6adhucdesiaerataudire. k patadi.S.ci
diihoibustribuut.C-Fata.quatuadeuetsionevrbis.vn
ipse.sicvisumsupis:&:hec.jn scdoK. 1 Renarrabar.S
revacat:vt confieri possit. Sane in ptincipio secundi du *
sunrversus:expersonapoete:sicuthictres:etsimills cst°
niBiiiiao. m Cutsus,"e.aclaroRsruosteferas:qtl

Sic pater Aeneas intentis omnibus vnust
R l m
Fata renarrabatdiuum: cursusqj'docebat,
n « •
Cpnticuit tandemiradocjhicfine quieuit.

natrauir in tertio:
-n Conticuit tandem S
vt conticuere omnes.- "
o Tandcrn.S.diutur»
rutatem narrandiexpITir
Epllogosautemsexiltii
psioruVMibns morecotro»
————i,^—^—, uersiarudcdit:quosetiam
hoticos voluit clic: Nam singulis rehus singulas dedit
Primoomnia.Secundo pathos. Tertio errores. Quarto
ethos.i.amores.Quinto fcfsuitate.Sexro scientiam: Epi/
logus autem sic vanauinvt in primo esset misiratioDiSo
nis.In secundomors CreuseJn tatio Anchisedn quarro
Didonis.IngntoPalinuri.In;sexroimmaturudefletintc
ritn Marcelli.D.Tande.Ad ipm gtiner cj casus suosinar
r abatinuitus:NamauditoresadhucmKnrifuerajir,

FWliberTertius,
Slrgumentu Hrgiltj in quar*
tum Aeneidos librum,
Ardet amore graui Dido:sbror Anna siiadef
Nubese,iungunturnymbo cogentesub antro,
Incttsatprecibus patremcontemptushtarbas,'
Nauigat Aeneasiussu Iouis:siladolore
Impatiens:&amorenecemsibi protinus snserfc
Vel sic,
ArdetamansDido:&tumsortitasupremum,
'QstequartoAeneidoslibrocondneantur.',
Vriturin Quarto Didoissammasc^ fatetur,
At regina graui veneris iam carpitur igne,
Cbnsuliturloror Annajplacet succumbere amdrs;
, <W**WC
Fiunt lacra deis^neranturnuminadonis,
Itur venatum: Venefis clam fccderaiungunt,
Facliramavolat:monitus tuncnuminediustrn^'
Ameas^dassemcjrugeiodoscsparabat,
SenCt amans dtdo:precibus conata morari?
pdstqs fataiubent:neciamdatur vlla facultas:
Conlcmditc£pyram,dixitc]mouissimaverba,
Et vitam insoelix multo cum sanguinefudit,
 
Annotationen