Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 104r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0225
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Chsron. ''™H;
tatemorhointcn*
naprodciTtntctdiS
CttlteHomenlibnS
«JoiIuinlo.Odiifci
Amythaonis filius:^
tnaargrcgjvti,],»
ti6fuit:idcHvilts,Vn
LatSantiusstAtlfe
tcrao.PtotriAbmia
usAtgiuorumKgit^
nasfuiasMdjifcu
rauinartisprrairW.
Latius auttrnegkfe
xta.CRsS.Hilmpi
qui argiui Ptotcia
Furore pmgauit.Affl)''
tbaonis films fuit:&!rd
tremhabuitByainai

^xbct Henim

cmi

k jMmM'
pana.vlooipuni»:?
lOSCcdcsvclmorslim"-;
egcraveioamrgttoq»»
edicuntur.
rnortem. M ...,Arl
iicmagmARI.»»*
utcumcompanrag
i incrcmentum*«-
„„« admirabBO«3*
•noa tcmpons »""*,
Vndetst*11 W^

a Arenresa> sonant ripc.S. Vult pcsMcntiam criam d«
mcnta senrireisicut in ccrtio Arebant hctbg:*: yictum st»
ges egra negabannam scgetem pro tcrra posuic. _
o Cucruatim. ANT. mulriptscitcr: congregattm.
p Stragcm. AN. corporumprostrationemetruinam;
a Tabo.A.corruptohumoredKsangume. r Nam
necfc cratcoriis vsus.S.Quippemorbo putrefartis. CRu
Pcstc^corrupta corpora
ouina': 3C peiles 8c lanas
corruptas habct . Quiti
criam refcrc Arlstoteles ia
eo libro quem de anima i
libus scnpsitipelles ec vela
Icraouiuquas lupus oc>
cidcrir:& veltes ex his fa
<tas:aptiorcs eiTe ad pc
diculos gignendos.
s Necviscrracjuisquaj:
SER- neclauan nec co»
qui poreranc .Caro enim
corrupra morbo: qucda
habet mucorem qui non
potelt ablui: quonia om
necorpus polsidet. Item
igiiisupposicaiauc pucre
sat:aut duresdc. nam no
coquitur.
t Abolerc. AN ■ purga
se.ita corrupta erant.

V rHuu(eT3.AN;squa»
lorciimmundicia: sorde.
Vcllera.AN.VarroIi»

u!ccraturrfc:acvelicfflenthis:'&roditur:&rubcr.Inrcrdu
eriam pilos rcmitrit.Hcc Celsus libro quinto: vbi &cu«
rationes edocct. c tamundus.SEK.supple morbus
pedicularls epesipioccrirj d Contracsros. A.erepros
coinqulnatos: e Saccrignis. SER.qucm greci ispav
Voctov vocannANTO, Sacerlgnisndcir eieecrandus.
Igniautem sacto.(vcPlinius docetlibro trigesimo) me»
dentur vcrmes terreniex
aceto illiti.Gnllus contri
A" r r • . « r r < • rirs in manibus: adeps
rentescR Ionantripe;coIrescsi lupini, ansetis: wperc caput as.
o p seruatum cS; combufttr.
Iam(Scatematimcktstrape:atcB a?ge"ratspsis deindeexacetoirnpos.tij
™ ^3 ~ ^J3 L lc. Plura ramen Cdsu»
Instabulisturpi delapsacadaueratabo. T^c^tv^
__ t *■ r • t r—j 1-r— octauo:capitulo dntosic
Donechuo tegererac toueis ablcodere dilcuc,. a.t:Est etiam iusanabiiis
r • : " ■ sacerignssrquam pustu*
Nam necfi erat corri s vsiis: nec viscera quiscB i"? vocanc pastores: ea
* niucompescaturmtrapra
mam pecudem: que. tali
morbo correptaelt: vnii
uersum gregem cStagio*
ne prosternit zc, C. Sacec
quocjj igni$.(vt ait Gor<
nelius Cdsus libro quin^
co)maf vlcenb'7 annCsera
ri debet. eiusqp duas spca
ponit.vt alter rubicnaus
n ■," "- t i > r -t ■ sic:c^mixtu9 rubore:<S2
Afaentes papulg attjj imundus olentia iudor paiiore: exasperatusq? B
pustulascontinuasetexi
MembraleOuebauncc longo deinde morati guas.&inhissempasej
*» e repus:iS;seperuborcura
mo&t^&ml Temporejcontraaosartussacerignisedebat» tS^^SS^H
piam ouibus: scilicet: 6c viciari: nonnunqg etiam
coglobatamialiivellera: exulcerato vsu abrupa"»
aluvelumiaappellant:» pusiulis vkus contiuua»
quorum vocabulo animaduertilicecprius lanamvul. turihumorc^ exit:qus esfeiritersanicmi&pus videri po

Aut vndis abolerepotrautvincere slamma»
Nec tondere quidem morbo slluuigc^ pereia
Velleramec telas posliint attsngere putres^
Veruetia inuisbs siquis temptarac amidius:

Turam quam tonsuram inuentam.Quietiam vellunt ati
te triduum ieiunas habent:q» languidg min9 sgreradices
lane retincrent.Omnino tonsores m Italiam pnmum ve
nisseexSidliadicunt.Olimtonsoresnonfuiiie astignisi^
cantantiquorum statu?:q? plergcp habent capillum: 8c
barbam magnam.Hccex varrone.
y Attingeretelas.AN.Perueniread tesas;
z putrestANT-soIubrtes:vnlIud.Et zephyro putris
U. glgba resoluit.Vode 6cpendope(vt Homerus scribit)
quod interdiu texebat:nodudiirolueresolitaest.
a Inuisos.ANT.Odiosos malis sequenribus.
b Ardcntespabule,SER.carbuncuu'.AN. Papularsjc
duosuntgencra.Alteraestin quagminimas pustula»
cutisexasperatur:cx:rubetlcnitercproditur;medium haa
bet pauxillo leuius: tarde serpitJdcp vicium maxime \ ro
tundum indpit:eademq? ratione in orbe procedit. AlteJ
raautem est quaAgriam.ideltscramgr^ci appellant:
* gua sunilitcr quidem; sedmagiscutis exaspeiatur;cxs

test:ftt maxime in pec$ore:»ut latersbus :precipuein plau
tis.AIterum est in sumgcuus exvlceratione:sed sine altiV
tudinelatum subliuidum.Medium sanescit extremis pro>
cedenribus:acsepequodsanumvidebatur:iterum exul»
cerabitur.GutiR quedrcaproxima vidu recepturaest:tu<»
midior duriorq? eft:coIoremqj habetex rubro subuigru^
Hoc seresensora corpora tentantur.*cx:quemalisunt nay
bitus:sed in cruribus maximc.Non autem idem morbus
est ignissacer SC carbuncblus,*vt idem Celsus- oftendlt.
Nam multo grauior morbus est carbunculus.

FinisTertij Georgicont ]
loading ...