Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(Beoigitotwti

aut arnbitfoni dedits diusnii huiucemodi odum vitupe/
rantret sua stultitia ignobile putent: cu nihil sit nobilius.
Velpoti^dixitlgnobile.i.valdenobik.Volensambiguo
verbo:<S; verumostendere:<S;stuItorumfalsam opinio?
nem Iudere:vt UIi aliud putarent dici:cu ille almd diceret.
a Carmina fjlusipaj h
storum.S.quietiam Bu
colicascripsi.A. Carnria
quilu.p.Bucolica intelli
git: qucd f> Epexegesim
lequenti carmine suo mo
teapertiusinnuit.C.Car
minaglu.past.Cumeenteatempesiate^qui ahena sub*
riperentr&pro suis(pponerent:voluit osienderevtruncp
opus Virgiln fuisTe.Quod etiam initKvquod i eneide scri
psit:manifestu secit. b Luss. A.scripO. De quo latius

Carmina qui lusi pastorum; audaxq? iuuensa
Tityre tepatule. cecini subtegmine fegu

inTstyroibi:luderequ£veIItfrt2 c rAudaxc]j iuuenra;
SER. s tate iuuenili: nam vt diximus supra.vsgintiocto
annorum eratrcum Bucolicam scripsit: &c bene breuitei
a st scriptaram rerum executus est titulum* AN.Auda-t
qj^iuuenta.Homerus inOdyiTea ingt: Tu tame intrato
metuens.-nihilominusau
dens: In reb9 melior, Tur
nus iterh libro.x. sn'eid,
ad suos.Audacessortu»
na iuuat. Audaxcf iu^
uenta.Idex calore proce
dst :calidus enim sanguia
masorem vsrtutem habet cp srigidus: vt in sembu» appa»
et Dequolatius [ibro tertio Georgtcorum.
d Cecinit.AN. Cecini 6c cecinitin.antiquss legTmui;
Vtrunqj conuenit. Laus deo.

publrj Vigilrj Maronis Bucolicorum/ac Georgicoi^libri cum CometarrjscgiSerosj
Mauri honorati gramaticvAnthonrj .MaBdnelb/CristoferilandinijfceiiciterexpIiciunt»

■rtfc,*

Que contsneat duodecim Aeneidos libri


ignegioaqsoctauus:&:armat Arreptoscpvndissbcios cum classerecapit,
Daiinius expugnatnononouamceniatroie, Hospidccj? vsusDi3onis:cunclabenigne
Exponitdecimus tuicoruinlittore pugnas» (Exa3iumTsoigiussus narrare)parabat<
Y^t°l?US^^^J^ pvVirgilrj nwcnis:eneidos liberprim'.

yltimus lmponit bello Tumi nece linemt'
Queprimo eneidoslibrocohtineantmvl
CJ Aeneas primo lybses appdlitur oris:
virmagnusbellojnullipictate secundus»

Ille ego ojm quqndagraah mo dulattts auena
Garmen: &egreiius |yjuis:vicina ccfgi: K
Vt' quamuis auido paferent arua colpno:
Gratuopus agricolis:atnuc horretiamartis
 
Annotationen