Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(Eneidos


G^Hecaitt&maiegenitum demittit abalto:
Vt terre;vt<J nougpateantcarthaginis arces
b c
Hospitio teucris:ne fatineiciadido

x Vt terre. S. proptcr il/
lud: Hospitio i)hibemur
hareng. y vtq? noue^,
D.quia nouitas regni cu
«ftahabetsuspeclarvt ip
se res dura Sc regni no/
uitas m.t.c.m. Vel Iege
vtterrecarthaginis&no _.
uitas gdifjciorum pateat Hnibus arceret:voiatllleper aera mapnum
teucns:solus autem lup' * *■ °
piter ministro Mercurio
potuitprgstamvtinimicos suos Carthago suscsperet:sed
omla cu celeritate erant agenda:qj breui scrmonc est am/j
ple cus.Terras aiitdix:t:ne in regionib9Carthaginis:aut
m littoribus agentibus vexarentur.Nouas arces /Eriam
sic accipimus.ne Carthagi .em incognitt vementes aduc*

sapatercnt. z Pateat;
Svppteriilud.CuncVob
italia terraru daudituror
bis.CPateant:vtqsivr
bcpcnora(p sua vtantut
teucri. a Carthaginis;
Gs n stupore^nuriatur;
qidicat vrbis oino inimi
c?:&:ippter naturale cruc
delitare :8c .ppter adutr
sariaTunone. b Hospi
tio.S.adhospitium. c Fatinescia.S.nonsui..Sienim
cxitiisuuscirecmagis vetarer.Sedfati.i.volataris Iouis.-
Vt fati Tunois iniqus. VTfati Troianowgno sponte k&
necessiratc affi-icam tenuertiergo vt discatDidu troianos
ad Icaha teudere. Sed qre se Aeneg iunxit, Vern iliudsmc
 
Annotationen