Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 259v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0531
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
(Eueidb*

caigsturmateriaapudinferos ssumen igstur vnum:sed
quiaquattuormalo^causa est:t3i; quattuor habetpross
prietates:quattuorflurniniim nommibus appellat. Sed
hec in phedro diligen tius.Hccerg.> sentint plarontci eueni"
re mala animis nostrisjctt ex celestib'7 sedibus delapsi: atcp
inhuncmsimumundudeiioluricoiporeosuntcarcere Tclti
ss.Addntctia aliu fluuia phlegerhota dtctu ab ardore.Na
demersa in corp* aia obliuiscit maiestatis prioris vitc q ssu
ui*lgthe7c:deindep.phlegerhoteardores irarn.p acneron
tegcqdnos fedsse vsq^ ad crists tia penitet: p. cocytulachry
ma$:g styge. qcquid mternos odiuparit:poiTum9etia Qor>
cytu et phlegetonre alio mo diuidere.Cu em ex obHuioe re
rumccelesttui&exconta e .
glonererttterrenaru in p o* /1 • • i !_■• *j
Turbationes Jnci'damus:et tks ttygios mnare lacus: bis nigra videre
ssleautabopinione boni . e I? , sj*!* 'l , ,
qiis de presenti letitia ge* , Tanarajeti^anomuatindul^eixlahoxi:
ftiesautdefuturolibido. j j ° k -.p.
^ms^Sutepio^" Ampequgperagendaprius.-latetarboreopaca
nicnaexalterolachryme - jj- . 's;'L\ » • m
cmanant.Maitcro ardm» Aureus et soljis jet lento vimme ramus.
rissimgcupiditaresaccen/ n # « ^,^
duntur. c Bis.s.m5 Iunoniinsernedictus sacerrhuncteeitornnis
&poitmortem.Nam cg p - ,
uis Ouid.dlVat inter deos Lucus;et obscuris daudunt COUalllbuSVmbre, s"g'«"ia™ ellgendaruqi
relatumsuisse Acnea: m *■ £W~t «,.<u' * reruramdex:vndesaptes
SpSofessesimuZ Sednonantedaturtellurisopmasubire: SSSESSsiS
cra:vt Hercu.liberi patns AuricOITlOS quaqulS dccerplerit arbore fottUS. scientiS.Auri7 ero mterpta

tatumritumsacromm:suitarbordequaramuinsringin3
Kcebat:dabatur autem fugitiuo:vtsiexcaarboreramues*
fringere potuisset cu sugitiuo eius templi sacerdote mono
machra pugnarer.Na sugitiuus ille erat sacerdotcs ad prw
stmcfugcimaginedimicandivero dabatursacultas qua«
si ad pristini sacrif.airepararione.Huncergoinde sumpsit
calorem.Ramusemnecesseeratvtvmcuscausaessetinteri
tus:vnde statim subiungit morrem Miseni:<S: ad sacra di
angacced rc:nisi sublato ramo no poterat.inseros aut sub
lre est sacra celebrare Proserpinederediru aie:hoc dicit Pyi
thagoras viramhumanadiuintinmodumy Iitere.qua*
rir pritmeras incerta sit:quoniam nondum scaut virturi:
aut vitio dedent dubium
y literea iuuetute incipe:
quotempore:autvitia in
sinistrairaut virtutcs i dex
tera parte seqrnur.Hinc
PersusTradudt trepidas
ramosa incSpita mentes.
Ergoper ramos virtutes
dic setslSdas .C-Ram^au^
Sapientiaest:qu?est reru
ommnhumanai}( diuina
rucp scientiarsine hac non
est contemplatiq: cjus est

^Ali

Hoc sibi pulchra suum ferri p roterpsna munus
Instituit:primo auulsoj^non deficit alter
Aureusret simili srondescit virgametallo;

Gaft.cVPolAlssadsibyl
15refcrut:vtdicat:visme
biscernere^mo<5iCcu me
luds hecate pfec auernis.
Sednobisent:sed tenna
SC ipa moritura est.Ergo
dicimus vt supra etiam
post aporhcosim apud in
seros remaer Jmfecra: grC,0 aJte vestjga ocullStet Hte repertum
Srvx papapud iferosdc CarpemanumacBipievolesiacihlcB iequet;
qua ds Dii cui9iurare tim a f
er&feiierenumeHocat Sitesatanotant;aliternonviribus vllis
est:quisVi(ftoriastygisfiss pNtf< c c
tS&SSSSSSZSS, Vincefe:necduropoterisconueUeresetro.
toeluppiter-tribuityt dii
intrantes E eius matrc no
audeanr rallere:ratio aut esi Styx mcerorem signific at.
vndeOOToTojo"Ttiy?po\/.i.attistitiastyx dicitur.Dii aute
semp.lgti:vnde §£. imortales.Ergo iuraut perrem sugnatu
rjjterngcotrarin.i.pertristitiaergoperexecrariotiem*
g TTartara locus mferoi? prosundus Luca.ad inseros ait:
Cus vosesbssuperi.C-Tartara.Proprielocasunt insima
inseroro ditsla airo toj TapTapi^sih' quod est a frigore trem
ere.est enim Iocus adeo remotus a coelo ; vt ibi smt tene''
bre:&:stridordcntiu. h Insano.S.magno.
i Accipe. S.audi:6<; sub fabularum ptextu docct retslam
vitam:petqua daturanimabus ad supos regrelTus.
fc I^tetarboreopaca.S.insyluis:quia m hums vit$ con
susione ex maiori pte vitioru vittut.s integntas latet. Alii
dicuntaureo ramo inseros peti^quia mortales facile diuiti
isintereuhtTyberianus.Aura quopr^tioreferantur limi
naditis.CLatet.Nam vtOcerodiat.Demoratus ve.ita
tatem natura in prosundo abstrusit.per ramu aut estintia
fer srondes accidentia intelligamus.
Lento.S.ssexibili:vtlentoquibustornosacil»superad^
ditaviris* m Ramus.S.licetgdesacrisProserpni€scn>
bunt:dicantaliqund nessemysticupublicatymen opiriio
hgcest Orestes postq? Thoantem regem in taurica regione
dccideratc&iphigenia sorore: 3c smsaao^diane ausugic.
Idqj non procul ab aricia iollocauic in hoc tcplo^post m w

tur nitorsapientis .Mulri»
tudo vero gemmaru vari
etas virmtu:6<: Gregori'
inlob.peraurumsapienti
am intclligir.
n lunoniinserilg.S-Pro
serpine:vc sacra Ioui sty<
gio.i.rlutoni.
S r><stus.;SERVIVS<
dicatus.
p L/UCUs6Vvmbre -CRI
STOFE.per lucum que
syluaestintellige contagi
onem corporis qua op*
pressi nihil refte itatimK
per vmbras vero inanes
apperirus cupiditates:na
&;ipseaveritate dinosccn
da arcent.sed non dat nobis subire opertaadest deprjhen^
dereipsam veritatem:queanostramole corporea ojpresa*
salatet.nisijhunc ramum:idest hanc sapientiam assfecuri
suerimus. cj Obscurisvmbre.SERVI-Reueraenim
nemusaricmudestrjeft. Hs Sed non antedac-S.siueiuftis
sme iniustisrcfc sic intelligetes remouemus quelhone, Hmc
enimdidtIongaposttemporevisum:exeoern quod ditit
descendiiTeahquosramumquocpdepositum eiVesignisi"
cat. r ' Telluris operta.SERVIVS.secundumeos qui
dicunt inseros esic in medio terrarum :quos Zuuenalis dicit
putariessesub terris.vtesfealiquos manes:d«; sub terra<
nearegna 3 PuIchra.SER.querapi meruita Pluto»
ne. t suum.SERVIVS.sibicarum.
v Primo auulsu non destcitalter.SER.Ne diceretab iliis
quiprimodescenderunteiTesublatum.GRISTOFERVS
Primo auulfo nou desicit altet.Quiaveritatem ventas ape
ris.necvetamuiidemiIludintelligere:quod alter lntcliexsi
rat prius. x Frondesat.SER.m naturam rediit: cSi ho»
nestelocutusest^dicens^habessrondessuimetalli.
y Alte vesti.ocu..S-Reqreoi itentoe.G-vestigia dilige
teriqre.Traslato a venatoriB9<i seqntesvestigia aialia^*
} Riiere^tumcar.S.ritecarpc:ci:nonriterepertu.
a Si tesatavocatSERVIVS.Nacem quesata vo.artr.
sacilcsequitur.C Sicesatatvocant.Sidatu est asupens,
loading ...