Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 394r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0800
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
M>cr &uodecimus cccxCim* i>„

•rino.

cotlo


rr,
m>

i\m:
llllilj,:
assit
Q. : :
w«;


m

•iTun!s&t

0)

,SJo;


l)Kl«fci.:i
?:

._,„

rstlli
IKOqKt.
t


i
Issft3j
l:.t: " ■'•'
imim

(1:!,:

kMW1

hastam giadium 3: loricam.In oelauo au tem scutu:&ga
lcam. p Stygiavnda.S- Quasi irnortalemsecerat. D.

valer ad tussim anriquam iconsert afcmatfa'*: .
b His igitur suriis. CRl. Nam ex ammisuroseipotiuBcJs
cx foratudinehscproueniebanc.

Stygja vnda.Consccrattonejquanda ensss ostendit.
q Exin. S. Dande:nam orditus estaducrbium.
t Ingenricolung. S.Hastspercolumnaexprimiturmass ♦ s Vocaras^hastameos.SJnuocarioes&preces.Naar»
gnitudo:sicut inseptimoequorum.Vtstabanc terccntum pellatiocaverboque.scmgautinioautinusexit.Siinio
niadilpserjib9alti8. Compit.D.quasi dicatsmecona cxeactertig suntsormc.siinu8quarte:vtabeo:quodestlc-

ru extulit:qpuis tanta eet:
Vt:ad mimculis egeret.
r VuSER.id estvirrute
t Acftoris arunci spou n
um.SER.Velquodacfto
ridetraxerar TumuB: vel
actor quidam alten:narn
ambigueposuit.
x Quaslatqs trementem
S ■ Quairat SC tremefacit,-
s Vociferas. %'■ Hccscw
lic^. qugdi&urMt.Plera
<£ ita clamor ostenditur:
vt statim ipsius clamoris
verba subdantur: sicutlsu
pra,Trouucgrepentc cW
matio mres. Sanenc ita
ad hastam qi ad aliqua jj
sonam loquitur: $C ei m a
tellecTtum:&audit.adat:
sicut Occro.Verba reipu
blicc. Sed illc ait.si poilet
sieri.Tum9 vero quasi ad
vi# sentiete locjtrnec imw
rito: na eum inducit furec/
te: vt.-his agit suriis .toto
cpardetisaoore.ScintyllC
absistut oculis micat acrii
b9rgnis,GVociferas noc
o mmcJj.Tata vaniloqn/»
tia nibilboniportedit:no
enimverbis est nimis in
hostem inuehendum: sed
virtutecontraeundn est.
t Temaximusacftor.S;
Antea gerere consueuerac
V TeTurninnc dextra
gerit.SER.Emsquiest
supra maximii: qi atflore
V Dafter.S.Figuragrcca
vtdonahaberc viro.lrem
Dat ferre talentum.
* Xvacerareteuulsam.S. <
Vtlaceratam reuellam.Lacmtam aurem propter illud: et
bis sex thovaca petitum perfostumtj locis.
y Semiviriphrygia. CRISTO- Namadeo erTccmirssrtii
inphrygiasunthomsnesretcultu&aliisddiais^vcadplcss
nam vmlitatem non ppsslnt adimplere.
s Vibratos calido/erro. SERVZVS. Cflspatos calamfr
stroMiam^aiamistrum acus maior.-quecalesacfta &adhi//
bitatorquetcapillos:vndeetiam;Occ. Calamistratamco*
mam appellat:srequenterque etiam vituperationi est: vn*
dewontralad laudcm est posirum ab Hora.HinccJiincom
puucuriumcapillis.
a Myrrha madenres. SERVIVS'. idestvnguerttatbs:
CRISTO. Myrrha.Hec arbor non solum in syjua m qua -
thus nasciuinsed m mulris quoq; arabicloas: atq? etiam
ap ud Troglodytas Satma sylucstn presertur:aibori altitu
doad qumcp cubita:nec sme spi'na:corticem habet leuem:
&vnedoniFimilcmTrogloditytasyluestriumprima.Esy.
threasccunda:Inadunturvtgumiemitrant:cSiipsebiscX
thus .* sed a radiee vsq^ ad ramos sudant: tamcn pnus cp
mcidantur sta<5tem dicstam cui nulla prefertunVis cst:vt ca
lefaaacdcsiccct;C^abstcr£at;Otttdutlubricos;pdlitsces?;

t • i
Hasta meosjnactqjus adestttemaxim^ acsior»
Te tutni ngcdextra geritrdasternerecorpus:
Loricach jmanu valida Iacerare: reuulsam
Semiuiri phrygis: SC foedare in puluere crine»
Vibratos calido ferrolmyrrhacjj madentes,
Hisagiturfurtjs:totocp ardentis ab ore
c c
SciniiIfeabsistunt:oculismi«t acrib' ignis;
Mugitus vduti cC prima in praclia taurus
Terificos ciettaut irasci in cornua temptat.'
Arboris obnixus trunco:ventosc» lacessit
ItSibus:autsparsa adpugsiiaf Iudit harena,
Necmin' interea mater^ i sa-uus in armis
Aeneas acuit martem:&; s? suscitat ira
nA*-'" . _
OblatogaudenscomporTifc krebell'- -.,
Tum soc^os.^ncl^st^cpmerumso1lt■■
p
Fatadocens yegicp iubet
Certareferreviros^pacisdicerele^
J^ostera vix sBmos spgebatluminc mor.

goautlecslioautle^fitt
sed hocnon d^ctn.,' quod,-
sVtpcOVOTspov. suntnaC.
ab eo quod estvoco:voca
tus sedt:non vocationes.-
d Oculis micat actibua
ignis. SER. Hometi cst.
CRI. Oculis. Sunten.ta
otc. veluct antmi fenestcg.
pctquos omnes an.nio'
rum motus maxime ap#
patent:
c Iznis. CRI.Furotille
itcadmixtu:quiestsangui
nis accensionc.
f Tcr:ficos.SER.Hicap
paretmugitus non tantst
dolentum csse:scd ena it»t
sccntum.

|aet.SER.Moctoda«
sicutin tertio legimus.Lst
chtymascj! ciebat:nam p
prie Cicteestalteriautdc»
Wrem auc lachrymas co«
moueie.
h Ad pugnam proluss
dic. SER. Prgmechtatur
Occ. Si mecum inhac^p*
lusione nihil ftrreris..id csc
m hac prgmeditacioe cer*
j taminis.
i Necrmrs.CRI.Hctri
&mAenea ardorammi
# dcnions.ra.ur.
k SprusTS. Fortis motesuo.Eting ntc modcrarioncm
dat Aenee.Q.uippcque inducit Jaborante vt.posiit in itan»
moueri:cii Tutnu dicat ita furere:vctlec Lanni cosiliis ncC
amatg ptgcibus poslet obedite.
1 Acuitmattem. S. IrritatseaiJ sutur»certamia.G. Acu»
it marts.Excitac seipsum ad picltum.
m Ira. CRI. lusta mdiguariane.
n Componi soedcrc bellu, g. Finiri.vt. Antediem dauso
componet vesperolympo.
o Tum sodos moesticp mcuim soluatur iuli. S. Intelligl
mushosspesingulanscsrtamiMs:produciBsaluceeltctu(
batos.
p Fatadecens. C.q.d:oltendenssatakesseq)Vi(?coTur
no ca loca ohtineant Teucri.
q Responsalatinocuncira reserrevis. S. kaTOtroTicoif*
«uuvov.enam Latinumad Aeneamlegatos mirirferrltel»
ligimus:n.i liipraTurnus tanuldixerat. NQdus hgcidmo
plirygio mea dicra tytanno.
r Patis diccteleges. SER. Quaspaulopostinipsoscrde
redictutus est Aencas. C. Dic«teleges. dicers conditionct
qiiod supcrioris cst,
loading ...