Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 395r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0802
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Eibcr i&uodeamus cccxCv

nt;
i
MJI
>*
m
i.
kijj.
s\ \
ZjT*
&
m

m

ill

dis omncs fumrqma.ORCOVoi. dicunrur. id ctr qul coch* tum suisreMmadetcestat. deeiuoTereri.trastuIit.CVds
Cfrtas no habetgtes.Sed generalitera cinsbs colunt.Vbicy bcna deiiac ncrba ditstu ein Buco. d Legio ausonidsi
cm eos elle mamfestu est. vt ma ter deucui9ptas in omnib> S- P'0ausonidaru.C^uod venicp.b coquod est hicausonis
zonisest:na<&ideomatcr dcu dicit. Qjcuoibus.-eiusest da;sicuthicauriga!naausonisgcneri"sestsoemini:vndcau
cQnunisptas.AIucocWeosvoIutSolc.Luna.PJtitoncnt; sonidumfacirjquod vt diceret estmerii neceslitare compul
martc.Ht cm apud hoies inueniunt':& sunt in oibvterris. * sus. e pilata. CParticipium sine origine, verbi., Et rc/
tame prior (_nsu5 est simplex: 6C magis apt9 ncgocio. D. tulitad Romaos:quoi*i,ppria sutpita, s Plenis porcia-

Cormmib^quia adhucii
ccrtu eratquo csset fcuen/i
tura vicftona. z Aras
gramieas. SER.Romani
trn moiis sucrat: etcespt»
tc arcsuperimponere.-S;
ita sacrificare.Gramineas
aute idco. quia de bello
resagtn&Marti sacrifn
cafurcui gramecst confeu
craturquod scrfrii Pliniu.
in naturaJi lustonajex htr
manocruore^pcreat.Gra*
mc aut herb£ species est:
licec ois herba grame vo»
cetur.sicut roburomncli
gnu: cu sit 8c speries. D.
Aras pptct c5secrarione
forderis. a Fonremq?
' igncq?fercbant, S.Proa»
qua posuit a toto parterrt
Sanead faciendafbrdera.
aqua<X: J-gms adhibenr*:
vn ccotra:quos arccre vo
lumus a nro' cosorrio:eia
aquar&igni inrerdicim9;
,i.reb9quibJpsortia.i.necp
Copulant. b Velarili*
no. S-Atqui focdales:<S;
paierpattarspquos bella
vel fncdera cosirmabant
nunc_j vtef-ant vestibus
lineis. vnde dicem9 criotc
iacstu: vt linea vestis com
tramoreadhibcrcs adrbe
dera q. sirma suturanon
erant. Scim9 ein hocvbiV»
cj seruare.Virgi.Vt rebus
quib^dcnegat cxitus.det
etia infirrna pricipia.sicut
inThracia auitatem con
des Aencas:qua moi sue
ratreli<sturus :c5tra more
Iouide taurosacnsscauit.
Sic senatu ad priuatajad
nus couocat tecta: qn <&
no eratsirtna consilia: sic
paulopoll in augur:o:Iibe
rarus cygn9 m ftuuiu con
tidit. quia Turiiii rutuli
licet abrupto scedae Iibe*
rarenopotuerunt. CaPes
tnc^rgmi^ocIocodicntiec^iSejes^corruptaNaVirgi.
itare]iquisrec5sirmat:velatilimo.5Lim9autestvestisqua
abvmbilico vscj ad pedes tcguntur pudibundapopa^.
Hcc autc vestisin extremo sui purpuram limuid esi slexu//
osamivn&fnomcaccepit Nalimuobliquu dicim9vnde
&Teren.LimssocuIisdicir.idestobIiquis.C.VcIati]sno
<S;verbena. Placetquedixit Serus^dclirrio. Na Capes Sc
Higini9aiat Virgi.sua manu scripsisTelimo. c Verbgna
tepora vinc"ti. S. Vabena,pprie estherba sacra sumpta de
loco sacro Capitolii qua corouaban t soeciales: 3c pater pa#
tratus socdera facturi:vel bella indicTiuti.Abusiue tii ctiam
Verbena vocamus oC-s srondes sacratas: vt est laur9oliua
v«lmyrtuB;vt Tetcn;Exara hinc verbcnas sume.Namyr

i e ■ t i,,,K,, s
Proccdi t\ egi'6 ausonidum tpilatacp plents
Asmina se fundunt portis ;hinc troius omnis
Tyrrhenusc^ ruit varrjs exercttus arthis;
Haudseciislsirudtfcrrorqua siaspera martis
Pugna vocetmec no medns in mthbus ipst
DuAores auro volitant^oitrocp decori;
Et gen^ assaract mnesiheus:5cT fortis asylas;
Etmesapusequumdomitorrtepttniiaprolesi
V«o^ dato s/gho spatii iri sua^ui% recessit;
DeftgunttellurihastastS^scutarechnant.
Tumstiidio efFusaemarres&TvuIgus inerniui
Inualidic^senes:tUrresacAtvedladomorii
Obsedere:a[tjportis sublimibus ashnt. ^<a«J
QAfiunoexsummo quintscalbanus habec.
(Tuc:nomeeratnec^honos:neo^gloriamoti)
ProsptctesmrhulocampQspeclabat: ScTambaS
Laurentum:troumcp acies vrbemcb latini:
Extemplo turni sic eil asfata sororems
^ o p •.
Diuadeamistagriis qiia? flumtbusc^ sosioris
Pr^sidechuncilUrexaetherisassusJjonore;
Iupiter ereptaprovirginitate sar,'auir*
Nympha de& fluusora^alo gratisfima nostro;
^*X#- . r
Sctsvttecundis vnaquecuhcjj latina^
Magnanimi iouis sngratu ascendere cubile

Pra;tuIerimtca?Iii$Iiben9inpar(eIocarim;
Discetuusne me intuses)suturna dolorem;
Qiia visa estfortuna pari:parccc^ sinebanc

D. Qui securi erat sacti de
aleuocertamie. g Ruit
S- Cit ipetu veriit qd se^
cundugrecos cicopu.HC7tv
h Varus. D.Quia dit
uersaijtterraifretat vir.. Cr
Vanis ar. Quia ex varil»
gctib9c5stabat. i £rw
strucfriserro. S Bonwpro
Occonomia:6^icisuturep
paratio:rupti's cm socd-:r|
bus m bella dcscedenc.
k Volitat.ONacudii
cis sir oia csrcuspicere :affl
dtto modo ad pbftremos
modo ad primos recur.*
rnc. k Datosigno.G.
No eiii v nctat vt pugna
rentrsed icT:o sordesesingu
lare d uoiy d ucu certameti
ociosisp.cstarertt.,
1 . r^sfg5ttelUrrenaRa3i
C- Desrgcreauthastas:et
/cuta reciinare-esteo^jt
tJugri.-i ceiTatun sunt.,
m Tu studio. C Ponic
t*d qubd vsueuenire soler
n Vulgussnermit.S.Se*
nuscilicetacmarru: swit
ipse mcorauit^ d D'-*
uadea. S. Aut hypallao
gc p dea diua: rtam deoa
$terno3 diclm?: dmos vw
ro c[ ex hbib9 siurit. Auc
benedixitdeiunonedtua
respicies sthimdlogia.NS
i'n Horatiolegim9,Sub d(
uomorerCvicsima nilmi
(eratis ord.id est sub aere:
q uc costar else litnonem ,*
D:9aut veldea generak
csto.bus, Naqj c]dgreci
erdx latine timor vocaff
vn deus dictus etbcs ois
religio sit timori.
p Nympha dec^fluuic»
rum. S. Supra Nymphg
genyamnib9vnde eft. C-
Nymphadecus. Captac
beriiuolenria apsonalu--
turnj:dt apfonasua:n5
. lllabeniudla esseifia sacile
qd fticipit atTequit; q ^n^° gratissimanro. S.Homer.
SAtCok?oapiO"uEVset;aco DON. AmmogratisiTmanso.
Simulara verba^ tpe.Na pellex nuncjj placet vxofl.
r CocT:is ptulerim. S. Prcualuerim.Iyptotessigurap/co^
trariu.PIus em diat: c*fcmin*signisicat:naq* ocs est psecur^
Huitverolibetcridulfit.-c^dicicrehacoib^ptulisterqsietia
alias ihOnOschab_me:talec iIId'SaIustiannM.ireponrici(
dul:i.us2sjcctera:cunulindulces;c. Sanefcienduno uncrf'»'
to sinxille. V^sgi.Nyiriphc.idcstpart' sucinduiniTeiuno»
nem. s Ingratucubi3e_S. Perquod gratia castf r\5re/i
p sentat vxori supitcr.Na cn Iupiret mulras vitiafTe diccret
nihil tn a lunonede luturna detractu e:sed potius auctuiii
est.Aduertcdfl versum liucsinec£(uraee;naheptimemcrii

(tiX)
loading ...