Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 400v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0813
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V Enfr secent lato vnh
n*,S.aiu>irifort£expjTit»
x lapis, S. Aptu nome
rnedico.nam 'lurroci • <H"
cunc curare^
y Augunucytharamqs
dabat. S. Vera lectio est
dabat n3 no dedit; Sane
percythara scientia indi.'
ca* harmonie.,
a Vcdepositi. S.despe
ati: na cosuetudo erat vc
desperati anteianuassu'
as collocarenfcvlVt excrg
muspiricu redderec terrg:
VOTtpolse.it atraseunti
iyus ibrrecurarhqui aliqn
simili laborauerantmor*
bo.Gcero. Aegra c%pro$
pedeposica reipu. partem
a Pot^states hetbarum.
S- Vitn poilibiliratc. Na
in berbaru cura nuila est
ro:vn etia ai.mutas artes
J^icet aJiimutas artes tra
trcu veng velinc Alii rau*
tas artes musicscSpatoe.
b Vsummedend*SErv
VIVS . JJxrrspikHV.scw
enria;rioCest meditina m
vsu no ia rationecostat?.
d Inglorsus. S.Copaa
raciont sagitraru 3c Jiaw
cnonieoVdmmitaiis.
»e JPc£ouiiii_more\S.mtf^
\ didnalc.-aPcoste.Nadori
■ cgrsgiieTpgari^nanatura*
kcpceon. f NuUavia
sorcuna regic. S Null^euc'
tusrationeprestat.
g Niinlausftorapollc»
t>,Medianeinu?ior.nam
Aesculapius preestm.did
cinj quaHpollj muenit
qui.in Ouiciio. proseait.
luuentu mediciua meue
h Propiusqj malum.S*
Ex tuga scilicet troianoi^.
i Stare.S.Plenuesl,.ut
abbi. Stat;puluere;ccclu^
k Indignadolore. SER;
Qui fmrat aai' ex vulnea
re mdigue lUatoip ioRdiit
asscilicet. 1 Didtamsi
S*Hec hcrba hcetvbicp
nascac melior th in Creta
est. C- Dictarnu. de hoc
iamciix;m :.itcpenamds
ambiosia. m Puberi
buscaulefoliis.S. Huc c '
adiilt9*sicut I quartojpuss
betcs lKrbgi& crec proca
mtcr herb j&i&C hoi:s tras
latioma oVpubcruteher:
barii: diriore luuencutis
vocamy; n Facie circu
daca, S- Aptetih cotum
corpusa-cipimus.
o F usumamue. S.Pro
aqua atotopte:sicsupra»
rbnteqj ignccj» ;er bant,fc
P AmSioii^ succus , o.

Ensesecent lato vulnusitalirj; latebram
Rescindantpenitus:sesec{? inbella remittant.
* s
lamcj aderat phcebo ante alios dileclus Iapis
Iasid«:acri quondamcui captus amore
Ipse suas artes sua munera taus apollo
Augutiu cytharartii$ dabatlceleresrj sagittas.
lllevt depositi proferretfata parentis
Scire^poteitates herbarS;vsumcj) medendt
Maluitl&mutasagttareinglariusartes:
^Stabat acerba fremes ingentenixus inhasti
Aeneas:magng muenu cV mcerentis luli •
Concursu lachrvmisij imobiIis:ilIe retorto
Psconia morem senior succinclus amiclu
Multa manu medicarphoebicp potetib* hetbss
Nequi(Cp!:repid«:nequiccptpicuIadextra
SoIIicitatlprznsatcptenaci forcipe ferrum:
Nulla via fortuna regicnihi! auclor apollo
SubueniKcV (zu* capis magis ac magis horrot
Crebrescitlf piuscg malii est:iam puluere cals
Starevidet:subtuntequites :tV spkula casiris
Dehsacadijtmedijs :ittristis adxthsra clamor
Bellantui iuuenO: 3C durosub marte cadentS,
Tum ventt s ind/gno natt concussa dolore
Dicflamu genitrixcreta«carpitab ida:
Puberibuscaulemfo1rjs:2dssorecomantem
Purpureo:n6 illa setis incognita capris
Gramtna;c3 tergo volucres haefere sagsttx.'
Hocvenusobscurofaciem circudatA ftimbo
Detulit .hocfusum labris splendentib' amrie
Inficitocculte medicSns;spargit($ salubris;
J'"^) q hmasttr.
Ambrosissuce)s:iVodosiferam panacaEam:
Fouit ea vulnus lympha longauus Iapis
Ignorans:subitoo^omnisdecOrporefugit
r
QuippedoIorjDlsstetitimo valiicrc sangms

Arribrosiacfc9estdct>ru:
nam nccrarpotant.
q Panacca. S.Gen^hcr
be. Saendu tameLucre/.
cm. vbicp panacca (^lem
dicere: vnde possumus dc
hoc locosalc iiuelltgf''
ni omnc pellit doloicDt t
sed melius herba:quia ait
odorjferam. CPanacsa.
CehacherbaPlinRpai
naccs ipso noic:oim mor
boru remedia.r/mitti nu"
merosum:5id(is o^inue"
torib9ascriptn. Multeci*
speeies.vnu Asclepton dw
citur:quonia is filia Pana
cea appellauit: hac auul'
sa scrobc Vario genere sru
gn repkn religio e.Sc tcr/t
rgpiametB.Id autequod
exMaredoniaafrertbuco
licu yocat.-armecanis spo
tceriipentera succnextipi
cntibus:altcrn genyHcra't
cleon vocat:ab Hetculew
utn tn. Vocas etia origats *
H(tac3eot;cn;quonia 01"
ucstn origano sit simile.
Tercu chyroncon panai
cee didtiT ab inuetort: so
lium habee lapato simiie
rha'U8 tsi ct hirsuts:f!os
aure^.Qusrtu e cetauriort
ab eodeChyronercpatir:
Sed (5£pharnaceonquo4
nta i cotrouersia eft: an sit
apharnaceregedcducstiJ*
Hutua radixodorata:esti
vmbra siccata vino grati
am asFen.
t Quippcdolor.S.Quai
si doIorCuivn..tura Itece:
vtadhibitoremedso starf
tim recedat: NadoIorc6/i
seques est resrsi principaf:
vade sublata causa etiam
ipestatimrecedi;:hincait
quipp^:na il.usa aqua:in
hercslaxare corperattela
quodanteainferebat doi
lorem. is In pnstina:
S- in vsum pnorem.
t lapis cocJamat. GN5
maior stdes medico i hoc
cj Aenee danda erat.
v Ma'ioragit dcus.S.
Apollo muentor medici*
ng scUicet. x Opcra ad
maiora. C Optims cm
coietftjra erat Aeneam de
bere niagnomoliri poiti
cpdeorricuraseruacutraf*
Frustra enim JerualTcnt ss
paulopost erat penturus.
Prjbet igif magna. spem
futurgvicTtorie.
y Auidus.sj.Quasidi
catsua sponte cuptubat;
sed verbis medici magis i
cendebatur. [z Di ce
jpuervtrcute. CtNongitf
loading ...