Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
' sv

eligcbantwr , idcirco Flamines quinquennales appellati ; ac quam-
quam quidem Flaminicarum quinquennalium nullum modo fuccur-
rat exemplum , illas etiam exftitifje non dubito; Quidam denique
ad annum creabantur, qui in vetuftis Infcriptionibus Flamines, ac
Flaminicx abfolute dicuntur ; Atque hi quidem expleto und in
Urbe Flaminio , non modo idem facerdotium adipifci in alid po-
tuere : ita C. Cornelius Minucianus Plinii Junioris samiliaris , ad
quem illius exftant Epiftolce lib III. ep. 9. IV. 11. & VII. 22.,
Bergomi primum Divi Claudii Flamen suit , mox Mediolani Fla-
men Divi Trajani , quemadmodum ex veteri lnfcriptione difcimus
apud Gruter p. CCCXCVI. 8. verum etiarn ac multo magis in
eddem , in qud antea gesferant ; inde in antiquis lnfcriptionibus
stepe occurrunt Flamines JTERVM vel u: unicam defcribere non
piget ex Greg. Mayanf. Epift. lib. III. p. 148. in Hijpanid inteP
Sagunti rudera repertam.

C . VOCONIO . C . F .

GAL . PLACIDO . AED

IIVIRO Ti . FLAMINI

U . QVAESTORI

SALIORVM . MAGISTRO

Si quis itaque Abeinam Balbinam uno tempore duplici facer-
dotio pratdltam suisse contenderet, contra quam exiftimavimus, op-
ponere dumtaxat posfet conJunEIionem ET , ex qua , quum inter
duarum Urbium nomina collocetur , fatis commode dcmonftran vi-
detur, in ambabus illam per idem tempus Flaminicam fuisfe At-
tamen certum eft particulam ET non modo ftgmstcationem copula-
tivam habere , verum etiam disJunFtivam; hcec enim eadem con-
JunTlio in aliis Infcriptionibus occurrit , in quibus honores feu os-
stcia , qutf a memoratd particuld conjunguntur , eodem tempore
admmifirari nequaquam potuerunt . Invenimus exempli causfd in
Grut pag. CCCCXCIII 1. Prifcum quemdam TRIBunum MI-
Litum LEG. I ADIVTR. ET. LEG. X FR. ET. LEG. IIII.
GALLICAE , quem tamen nemo idcirco exiftimabit uno tempore
trium Legiomim Tribunum suijfe , quce in Ionge dijfttis provinciis
(lationes habebant . C. item STATIVS POLLIO in ahd veteri
 
Annotationen