Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
121

occurrit PATRONVS , MVTINENSIVM * AQVILEGIEN -
BRIXIANORVM , ET » VNIVERSARVM . VRBIVM .
APVLIAE , CALABRIAEQ;, Herophilus medicus 9 quum se
C* Marii nepotem ja&assiet , tantam sibi eo nomine authorita-
tem concilia.vit, ut Colonia Veteranorum complures, cb* municipa
fjtlendida , collegiaque fere omnia patronum adoparent. • Vaiere.
Max. lib. IX» c. i<5.

XXXVI I,

EXilabat olirp hqec Inscriptip in iEdibus Pardiorum , sed
eodem fortasse fato periit , quo aliud marmor L., & T.
Acciorum effigie conspicuum intercidisse diximus not. XXIX.
£x lildem iEdibus in Colle&ione Doniana Cl.. V. 19. exhibe-
tur sepulcralis, Inscriptio, qu^e Mv Attium Repentem Magiitrum
Vici memorat , quam n. CXXXIL dabimus . Fortassie idem
0: Martius Atjtius priori nomine ommissio in ea laudatur .
Quod si ita essi, alterum ejusdem nomen restituendum in hac
videcur, AsTiO. Attiam gentem Pisaurensem, prxter Acciam,
alia vetus Inicriptio memorat, n. CIX.

XXXVII L

PRimus hanc Inscriptionem vulgavit Gabriel Simeonius ,
mox Gruterus pag. CGCCXL. 6. demum Gorius Syntag.
Donian. Cl. V. 17. Annotationem , qua eam V. C. illustravit*
hic de more describo.

Faullo aliter, legitur h&c Inscriptio in Gruteriano Thefauro CT0
CCCCXL. Q^ALIMENTOR, ut arhitror, Quxstori alimentorum?
qtii pecuniam alimentis dejlinatam j>ro pueris, puellisque ingenuis^
natis yarentibus egeflofis tra&abat • Nam his alimenta sumptu jubli-
co j>er Italia oppida gr&ftari Nerva Imgerator conflituit, quod Dio9
cb* Aurelius Vi&or im Nerv* teflantur , quem goftea Hadrianus,
A\exander Se<verus' ^ fet Antoninus Fius imitati sunt , ex
Sjartiano , & Capitolino . Huic ojsicio Jion solum dati Procura-
tores, 'verwn etiam Praefe6ti, ut in Gruterianis p CCCCXXXIIh
1. MXCVII. 7. cb* Procuratores alimentorum in 4. CCCCIh item
mimftri, nempe Vilici ab alimentis in 9. MXXXIIh Fecuniam
datam a C. Plinio Juniore in alimenta pierorum , & jjuellarum
Jtlebis Urbana telsatur ‘vetus Inscrijttio Mediolanensss aj>ud Grut*
jp. MXXV/II, 5. qudm idem Flinius memorat in Ejsiflolis• Paul-
lus clarijsstmns legum interpres , seniort bus item grabita alimenta

Q tra^
 
Annotationen