Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
LXXXVII,

*73

Vlsitur eticimnum hxc Inscriptio in gradibus D. Francisci,
literis prtetereuntium pcdibus non adeo deletis , quin
Procli & linea sequenti PrimitintjL vestigia appareant . Inte-
gram exhibemus ex MSS. Codd. Apiano , & Manutio in V.
Co?tjux n. 87. Habet etiam Gruterus pag. DCCLXXI» 3. &
Roma in domo Bernardini della Valle este scribit . Item Fa-
brettus lineis aliter dispositis Ins. Dom. Cap. X. n. 373. &
Roma in Hortis Juftinianis exstare tradit.,

HOMINI BONO . Prasclaram laudem , quam adeo proba-
vit Lipsius , obscurare, ac ad turpem sensum convertere , ne-
icio quam ob caulsam Viri dodissimi conati sunt, quos refel-
]ere haudquaquam videtur operx pretiumj satis enim celebris
est J. Consultorum regula, qua docemur , neminem prxsumi
turpitudinem suarn profitenV

L X X X I X.

EDita est hrcc Inscriptio in Colledione Doniana CI. XII.

6 u ibique Pifauri in JEdibus Canonicorum exstare dicitur;
in MSS. Colle&ionibus apud Nobb. de Pretis , quorum aedes
prope Canonicales incoluntur nunc a Nobb. de Carandinis.
In exemplari Doniano aliter lineae disppnuntur, ac fortalse re-
dius . Nos marmore destituti exemplar Colledionis M. Anto-
nii Gozzei repradentamus , in qua item adnotatur repertam
fuisie Inscriptionem sub Monte Accio. in, Vinea Constantii
Sabbatini.

IVLIAE IVSTAE.. Juliam Justam exhibet Inscriptio XC!X.
quam tamen ab hac diversam fuiste ipsarum Inscriptionum
stylus satis demonstrat.

KARISSIMAE . Donius CARISSIME.

SABINIANVS. Donius BIVIANVS. Colkaio V. C. Pom-
peii Compagnonii ABINIANVS.

X C I I I-

SAtrios Pisaurenses aliae memorant Inscriptiones . Satriam
Primiti<vam exhibet Marmor LXXVH. Satrius CalUftus^
qui Satria Pipuja conjugi monumentum posuit, fratrem habuit
Satrinm Trophimum, a quo Inscriptione, quam V. n. CIII., ho-

noratus
 
Annotationen