Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Page: 59
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0042
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
59

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΟΝ

60

τόθι σελ. 135). Προσέτι δέ ή έξαφάνισις ένιαχοΟ του τρίτου π.Χ. αιώνος «έντετοιχισμένον έν τοίχω

του πρασγεγραμμένου ιώτα έν τη οοτικη είνε και » τινι κακοκτίστω μεταξύ της πρώτης και δευτέ—

τοΰτο τεκμήριον της είρημένης εποχής, οίον έν στ. » ρας γραμμής του αρχαίου της πόλεως περιβό—

4, 5, 12, 14, 27, 29, αρχομένη άπό του πρώτου » λου, τοΟ άρτίως φανέντος νοτίως του Δίπυλου »

π. Χ. αιώνος, έν ταϊςΑττικαΐς μάλιστα έπιγραφαΐς κατά την πληροφορίαν του ημετέρου Στεφάνου-

(πρβλ. ΙΛβίηαοΙι, ΤΓαίΙβ ϋ'ΕρϊβταρΙιίβ ^ΐ'βοηαβ σελ. Κουμανούδη, τοΟ και έκδόντος πρώτου το εΐρη-

270)· τους αύτούς δέ χρόνους δεικνύει και το δυσ- μένον ψήφισμα (έν Αθηναίου τόμ. 8, σελ. 235

κατάληπτον της συντάξεως χωρίων τινών του ψη · = ϋϊΐΙβηΙ)6ΐ*§βΓ 8γ11. άριΟ. 426). Και έν τω ψη-
φίσματος1. " φίσματι έκείνω στ. 12, μνημονεύεται μεν το ιερόν

Μετά τον προσδιορισμών της χρονολογίας τών της Αρτέμιδος, δεν προσδιορίζεται δέ ποίας Άρτέ—

δύο αρχόντων ΕνΘνδόμου και Θεοπόθον μεταβαίνο- μιδος ιερόν ήτο, ό'μως δέ έκ του προμνημονευθέν-

μεν εις το δεύτερον ζήτημα, το περί τοΰ έν Άθή- τος ένεπιγράφου βάθρου ορμώμενοι δυνάμεθα ίσως-

ναις τεμένους της Σωτείρας Αρτέμιδος,ούοσ.[χ60ίν ούχι άπιΟάνως νά όνομάσωμεν και την "Αρτεμιν

σχεδόν άλλοθεν γνωστού ήμϊν οντος' ό'τι δέ ή έν έκείνην Σώτειραν, άφοΰ μάλιστα και τά ψήφισμα

τω παρόντι ψηφίσματι αναφερομένη Σώτειρα εϊνε εκείνο είνε θιασωτικόν, και άφοΰ εύρέθη ου μακράν

ή Αρτεμις, δεν φαίνεται μεν έξ αύτοΰ* τοΰ ψηφί- του τόπου, ένθα και τό παρόν ψήφισμα. Εάν δέ.

σματος, έν ω άπλώς αναφέρεται έν στ. 35 β.τέαε~ τοΰτο άληΟεύη,εξάγεται ό'τι τό ιερόν της Σωτείρας-

νος Σωτείρας », ό'μως δέ γίνεται τούτο κατάδηλον Αρτέμιδος ήτο ήδη ίδρυμένον έν Αθήναις κατά

έκ πλινΟοειδοΰς τίνος βάθρου Τμηττίου λίθου, τον τρίτον π. Χ. αιώνα.

έχοντος μήκος 1,41, πλάτος 0,99 και πάχος 0,10 Που τό τέμενος της Σωτείρας 'Αρτέμιδος εκείτο-

Γ. Μ., και ευρεθέντος και τούτου έν τω αύτώ τόπω δέν εινε εΰκολον νά προσδιορισΟη, διότι τό τε ψή-

έ'νΟα και τό ψήφισμα. Έπι τοΟ βάθρου τούτου είνε φισμα και τό ένεπίγραφον βάΟρον δέν ευρέθησαν

έγκεχαραγμένα μεγάλοις γράμμασι τοΰ αύτου προς κατά χώραν κείμενα" δέν εινε ό'μως άπίθανον ό'τι τό·

τά τοΟ ψηφίσματος σχήματος έν ένί στίχω τάδε: τέμενος τοΰτο εκείτο έκεΐ που παρά τό Δίπυλον,

δ'Οεν μετηνέχθησαν,έν ή ευρέθησαν θέσει τό τε ψή-

Α Ρ Τ Ε Μ I Δ I Σ ΩΤ Ε I Ρ ΑΜΑΡΩΝ ΑΝΕΘ Η ΚΕΜΑΡΩ Ν ΟΣ φισμα και τό βάθρον.

Άρτέαιδι Σωτείρα Μάρων άνε'Οηχε Μάρωνος. Έν τ~ 4 >Ιο„νίου 1893

Και κατά τό 1879 ευρέθη ψήφισμα θιασωτών Κ. Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ

(') Άναγκαϊον Οεωροΰμεν νά παρατηρήσωμεν, οτι τα αναφερόμενα τιμών προσήκει νά τιμηΟί) ό άρχερανιστής, δεν άπαντώσιν έν τω πί-

έν τω ψηοίσματι μέλη του θιάσου ή εράνου, τά προτείναντα διά ποιων νακι τών περιε/ομε'νων τοΰ Ο. I. Α. II.
loading ...