Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Page: 165
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0095
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
165

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

166

ήμών ωραιότατης κεφαλής προς τον τύπον της
Κνιδίας Αφροδίτης, καθόσον γνωρίζομεν αυτόν έκ
των έγγραφων μαρτυριών των παλαιών, και έκ
των διασωθέντων έργων των αναφερομένων εις αυ-
τήν δμως δέ επειδή τοιαύτη έρευνα απαιτεί χρό-
νον μακρόν, άρκούμεθα νΰν νά υποδηλώσωμεν μό-
νον ένταΰΟα τήν σπουδαιότητα του ζητήματος έπι"
φυλασσόμενοι νά πραγματευθ(ϋμεν άλλοτε άλλα-
χοϋ τα περί αύτοΟ.

Έν έπιμέτρω μνημονεύομεν ένταΟθα των Ελ-
νικών εκείνων πτυκτών κατόπτρων, τά όποια ώς
το ήμέτεοον ενουσι επί του πώματος αυτών μονα-
δικάς έκτύπους κεφάλας* είνε δέ ταΰτα καθόσον
ήμεϊς γνωρίζομεν τά άκόλουθα:

1. Κεφαλή νεαρού Βάκχου κατ' ένώπιον έπι
κατόπτρου ευρεθέντος έν Σάμη της Κεφαλληνίας
απεικονισμένη έν $Ιαο1ίρ11)βΐ'<·' Οι·αββΓ ύαν ΙΙοΙΙοηθη
πιν. VII, άρ. 9. 10. δρα και ήμετέραν περί Ελλη-
νικών κατόπτρων πραγματείαν σελ. 30, άρ. 25.

2. Αφροδίτης (;) κεφαλή έπι ΜεγαρικοΟ κατό-
πτρου" ό'ρα ήμετέραν πραγματείαν περί Ελληνι-
κών κατόπτρων σελ. 32, άρ. 34 και τήν έν σελ.
162 του παρόντος άρθρου ύποσημείωσιν.

3. Γυναικεία εικονιστική κεφαλή έν κατατομή
έπι Κορινθιακού κατόπτρου των Αλεξανδρινών

χρόνων, εκδοθέντος υπό ΡϋΓΐ\ναη§1βΓ έν συλλογή
8α1)θϋΡθ£Γ. Τόμ. 2, πίν. 149.

4. Γυναικεία εικονιστική κεφαλή ανέκδοτος έν
κατατομή τών "Ρωμαϊκών χρόνων έπι Κορινθιακού
κατόπτρου της συλλογής της ημετέρας Αρχαιο-
λογικής Εταιρίας ύπ αριθ. 976.

5. Όμοία άνέκδοτος έν τω έθνικω Μουσείω έπι
τοΟ ύπ' άριΟ. 637 έξ Αχαίας κατόπτρου.

Και έπι Τυρρηνικών δέ κατόπτρων άπαντώσι
μοναδικά! κεφαλαΐ ώς έπι το πλείστον μεν έγνά~

/ (\\ \ , ι , ,

ρακτοι, σπανιωτερον οε και αναγλυπτοι αναφερό-
μενα", εις Άπολλωνείους και Βακχικάς θεότητας*
δρα ΟβΓΗ&ρά Είπίδΐαδοΐιβ 8ρίθ§β1 τόμ. 1, πίν, 71,

ά'ριΟ. 1-7. Τόμ. 3. πίν. 243. Τόμ. 4, πίν. 287,
άρ. 1-4. και πίν. 335· πρβλ. και Βαΐΐθϋηο 162
σελ. 50, ΛγοΙι. Αηζ. 1862, σελ. 29*. Ρπεάβ-
ποίΐδ ΒβιΊίη'δ Αηΐίΐνβ ΒίΙ<1\Υβι·1νο II, σελ. 40. άρ.
26, σελ. 57, άρ. 58,σελ.83,άριθ. 160,161,162,
και €οιηρΙο Γοηοΐα (]β Ια €οιηηι. Ιιηρ. 1865 σελ.
161, ένθα γίνεται λόγος περί τίνος Τυρρηνο-"Ρω-
μαϊκού κατόπτρου άποκειμένου έν τω ΕΓΠΐίΐ&£β
της Πετρουπόλεως ύπ' άριΟ. 409, έχοντος και
τούτου εκτυπον μοναδικήν κεφαλήν έπι τοΟ πώ-
ματος.

Κ. Λ. Μυλωνάς

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΜΑΤΑ

ΒηίΙ. άβ ΟοΓπ>.ψ. ΗβΙΙβα^ιιβ,ΧΝ\ (1892)
ίη8θΓΪρΐίοη8 (ί'(Έηυαηάα. ΣεΛίόεα 1-70.

Αί έπιγραφαι αύται, αί'τινες ίσως ήσαν αςίαΐ
δημοσιεύσεως έν πανομοιοτύπω, έπισταμένης δέον-
ται άνα.Οεωρήσεως. Συμοάλλουσι δέ κατά τι εις
το έργον και αί κατωτέρω παρατηρήσεις.

ΣεΛ. 2 καΐ 33, άρ. 2, .4 2, ονίχ.
εΐ δέ σοι νυν άπο "Ρόδου γράφω
Άναγινώσκω' ταυτεί δέ κλπ.

Αντόθι, Β, στίχ- 4-5' δσω [δ' ] ούτως ώστε
[μοι]νΟν τήν του ζην έ'τι ή μηκέτ[ι] ϋπάρχειν
κρίσιν

Διορθωτέον [ν]οσώ [δ1] ούτως ώστε κλπ.

ΣεΛ. 3 και 34, αριθ. 3 Β /, στίχ. 9-12. Διά

το γήρας .... σον ούπω μελ.....αν ά λύειν

.....ου ζην άπετα.....

Ισως- Δια το γήρας [ούν δ]σον ούπω μέλλον-
τες] άναλύειν ( = άποθνήσκειν) [τοϊς τ]ο0 ζην άπε-
τα [ξάμεθα]
loading ...