Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Page: 213
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0119
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
213

ιιτυκτον εξ ερετριας κλτοπτρον

214

παρατηρώ το α.ύτο και έν άλλαις ομοίαις έπιγρα-
φαϊς των αύτών χρόνων, έν 0. ,1. Λ. I, 338 σ. 4
[Τ]ιμοκ(λέους) ή -κ(ράτους),(λ .). Α. 11,864 σ.9.
'Αντικλεί(δου) και σ. 28 Πολυκράτους).

Έκ της δευτέρας σειράς περί Εύβ|_οίου?] σ. 2,
Λυσισ[τράτου], σ. 3, και Αριστοφώντος, σ. δ,
είπομεν ήοη.

ο-. 7 Εύκλης [Αισχύλου], ο αύτός με εκείνον,
ούτινος επιτύμβιος επιγραφή κοινή μετά του άοελ-
φοΟ του Φιλιστίδου Αισχύλου Περιθοίοου εν Ο.,Ι.Α.
II. 2471 ευρέθη έν τη δέσει Περιστέρι, δπου φαί-
νεται, ήτο Ό δήμος των" ή πάππος αύτοΰ.

σ. 11 Κηφισόοο[τος],— έκ της αύτης οικογενείας

Οά είνε ό Λεινίας Κηφ ίσο δότου Γϊουτάδης ΟεσμοΟε-
τήσας επί (άγνωστου) Ψειδοστράτου άρχοντος έν
€..Ι. Λ. II. \ 199,

σ. 1θ Στοάτων Κλείοοώντο;?1 ■—■ παοάβαλ. έκ
της αύτης οικογενείας 0. .1 Α. [1,1563: [Στράτων
Στ!ρατοκλέους Αακιά[δης] και ο υίος (;) αύτοΰ·
Κλεοοών Στράτοονος.

σ. 19 Δΐημητριός Φιλ — ίσως Οά εινε ό κύτος
μέ τον Λημήτριον Ιΐτελεάσιον δικαστήν— (7 .1. Α.
II. 913, και πάππος του διαιτητού του ετου.-
325/4. α3. Α. IΚ 943.

Ρ. Αεπερ

ιιτυκτον εξ ερετριας κατοπτρον

(-ιν. 15)

Το έν τώ δεκάτω πέαπτω οιπλώ πίνακι άπει- αμφοτερας αύτοΰ τάς επιφανείας, και κοσυ.εΐται

κονιζόμενον εις μέγεθος ολίγον τι μικρότερον του κύκλω κατα την περιφερείαν και των δύο αϋτον

πραγματικού1 χαλκοΟν πτυκτον κάτοπτρον ευρέθη επιφανειών ύπό ωραίου αναγλύπτου κυματίου και

έν Έρετρία, ένεργουμένων ανασκαφών τάφων ίδιω- αστράγαλου λεσβίου. Αμφότεραι αί του δίσκου έπι-

τικοΰ άγροΰ, τάς οποίας αδεία της Κυβερνήσεως φανειαι καλύπτονται υπό πετάλων στρογγύλων,έκ-

έπεχείρησαν κατά το θέρος τοΰ 1891 οί ίδιοκτηται τεινομενων μέχρι του περιβάλλοντος αυτόν κυμα-

αύτοΰ, απόκειται δε νυν αγορασθέν υπό του Δημο- τιου,και προσηρμοσμένων έπ αϋτου δια γιγγλύμων,

σίου έν τω έΟνικώ Μουσείω'~. οΰς στολίζει ώραΐονάνΟεμοειδές κόσμημα'εΐςτό άντί-

Ή έργασία τοΰ κρατίστου τούτου πάντων των στοιχον ακριβώς μέρος των γιγγλύμων ύπάρχουσι

έν ταϊς συλλογαϊς ημών ά-οκειμενων κάτοπτρων μικροί μανοαλοι εν σχηματι περιστέρας, στερεου-

εινε λεπτοτάτη και λίαν έπιμεμελημένη, ανήκουσα μενοι έ~ί της άντυγος του δίσκου δι ήλων. -ερί

πιΟανώτατα εις τό τέλος της Ο7^ ή τάς αρχάς της &ύς στρέφονται, ίνα δι αυτών κλείωνται ασφαλώς

4ΐζ προ Χρ. έκατονταετηρίδος, ή δε διατήρησις τά έπικαλύπτοντα τον δίσκον πέταλα και προφυ-

άρίστη3. λάσσηται ή στιλπνότης αύτοΰ" έπί τών στρογγύ-

Ό δίσκος ές ού σχηματίζεται το κύριον κάτοπ- λων πέταλων τούτων, τών καλυπτόντων το στιλ-

τρον εϊνε ίκανώς παχύς, έχει λείας και στιλπνάς πνον τοΰ δίσκου μέρος, είνε έπικεκολλημένα άλλα

^ , · . "■, ., μικρότερα και λε-τότερα στρογγύλα επίσης πέ-

1 Η διαμετοος τοΰ δίσκου έ~! τοΰ ττοωτοτύ-ου Εχει υ,τ/.ο; 18 '/2 ·\ < / . ,

εκατοστών, ένώ ίπΐ τη{ είχΛρί 17 μίνον. Γ· Μ. ' ' ταλ3ί' τ* ?6Ρ0ντ* Τ« ώραιοτατας και καλλιτε-

2 Πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1891, σε). 68, άρ. 6 /.αί 1892, σελ. 89, χν.κ(.υτάτα; παοαστάσει;, ών την έςηγνισιν έπ'γει-
άο. 20, 21

, * οουυ,εν εν τοι^ εττου-ενοί".

3 'Εν τ|Ι λιθογραφία ελάχιστα ά^εδο'Οη δυστυ/ώ; ή λεπτότης αύτη, 1 ' ™

χαίτοι «κιχονίσθη πιστότατα δπό τρδ ΟίΙΙϊοιυιι. Αριθ. 1. Μορφή γυναικεία ένδεδυμένη ποδήρη
loading ...