Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 7.2012

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22230#0006

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Komitet redakcyjny / Editorial Commitee:
Peter van Alfen, Aleksander Bursche, Georges Depeyrot, Zofia Gołubiew,
Bogumiła Haczewska, Wiesław Kaczanowicz, Elżbieta Korczyńska, Adam Małkiewicz,
Mariusz Mielczarek, Jin Militky, Janusz A. Ostrowski, Maciej Salamon
Redakcja / Editorial Board:
Redaktor / Editor in Chief- Jarosław Bodzek
Zastępca redaktora / Associate Editor - Mateusz Woźniak
Sekretarze / Secretaries - Kamilla Twardowska, Elżbieta Korczyńska, Kamil Kopij
Redaktor tematyczny / Theme Editor:
Peter van Alfen

Redaktor językowy / Einguistic Editor:
Peter van Alfen, Raymond Shindler

Recenzenci / Reviewers:
Bartosz Awianowicz, Mateusz Bogucki, Wolfgang Fischer-Bossert, Barbara Butent-Stefaniak,
Witold Garbaczewski, Robert Wilson Hoge, Agata A. Kluczek, Vlastimil Novak,
Michał Parczewski, Borys Paszkiewicz, Zenon Piech, Nicholas K. Rutter,
Sławomir Sprawski, Yladimir Stolba, Eliza Walczak, Marcin Wołoszyn

Redaktor prowadzący / Leading Editor:
Anna Kowalczyk
Adjustacja i korekta tekstu / Editing and Proofreading:
Agnieszka Grzesiak-Kozina
Tłumaczenia / Translations:
Jarosław Bodzek, Marcin Fijak, Piotr Gierowski
Opracowanie graficzne / Graphic Design:
Luiza Berdak

9-D
9-

Adres redakcji / Address of the Editorial Office
Muzeum Narodowe w Krakowie
ul. Józefa Piłsudskiego 12
31-109 Kraków
teł. (+48) 12 422 68 80
e-mail: notae@muzeum.krakow.pl
www.muzeum.krakow.pl
Wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiału ilustracyjnego ponoszą autorzy tekstów.
Authors of the texts bear the sole responsibility for observing the copyright illustrations.
© Muzeum Narodowe w Krakowie i Autorzy, 2012

UNiVERSiTATS~
BIBLfOTHEK
HEIDELBERG
V.__

ISSN 1426-5435
 
Annotationen