Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Studia Waweliana — 19.2021

DOI issue:
Spis treści / Contents
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.61675#0005

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Studia Waweliana
Tom xix, 2018
PL ISSN 1230-3275

PIOTR PAJOR

KAZIMIERZ KUCZMAN

PAWEŁ PENCAKOWSKI

AGNIESZKA TRZOS

WERONIKA
ROSTWOROWSKA-KENIG

MARCIN BIBORSKI
MATEUSZ BIBORSKI
JERZY T. PETRUS
PIOTR HORDYŃSKI

SPIS TREŚCI

CONTENTS
Transept katedry krakowskiej jako miejsce kultu
Świętego Stanisława w XIV wieku ♦ 5
The Transept of Cracow Cathedral as the Place of the Cult
of St Stanislaus in the i4th Century 19
Głowy wawelskie w nowszych publikacjach * 21
Wawel Heads in Recent Publications ♦ 31
Renesansowy ołtarz bodzowski pochodzący z katedry krakowskiej
w świetle badań i odkryć konserwatorskich ♦ 33
The Renaissance Altar in Bodzów Originally from the Cracow Cathedral
in the Light of Research and Conservation Discoveries ♦ 45
Nowe fakty, wnioski i ustalenia w świetle badań i konserwacji
zespołu sarkofagów metalowych z grobów królewskich na Wawelu ♦ 47
New Facts, Findings, and Conclusions in Light of Examination and Conservation
of a Set of Metal Sarcophagi from the Royal Tombs at Wawel ♦ 64
Katedra krakowska w pierwszej połowie XIX wieku
- od nekropolii królów do panteonu narodowego ♦ 65
The Cracow Cathedral in the First Half of the ipth Century:
From Royal Necropolis to National Pantheon ♦ 86
YARIA
Badania technologiczno-konserwatorskie złotego krzyżyka
relikwiarzowego z Zagórzyc, województwo świętokrzyskie ♦ 87
Najstarsza polska spiżowa lufa armatnia ♦ 95
Między scenografią a Piranesim. Capriccio architektoniczne Michele
Marieschiego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu ♦ 101
 
Annotationen