Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 140v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0298
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<£nzido$

pi atcj» Asla.tacust de AiFrscaiquijm spsa etat. V<nui j»
teserm3ncinKrmpic:vFq: nouitcncla:v;l qu(a noltbctc*
audiebac:vclquiamaruranditqmance noc!te:via moiu
stratfa erar.G U: Etiropa. Aganoris silia qua [u pittrsub
focma caucirapuiCt^permarecrasLiexit.Hor. Vxorinuk
tsli [ouis elst nescis.iVlicce singultus bene ferre ma jnj dso
fortuna tuasetsius orbis noiaducet* f PaiTa v.SER-
velproptcriiiii:veIproptersilitdolore. g Quisquisei'
S.audierat.Sctm.p.Ae Sed quasquis es.q.d.etumsi heciil
te non sir.slc msra.Quirn,
es.amisTos. i.n ,o. {. Hoc
esi quacnncj rone conrtj
noi pugnaucris.D .Quisj
quises.adhucveluticum
'gnoto Ioquis.-
h Haudmisus.S.Lypto
ceest.i.cani»,D.Haudtq
de,oportec te diis taijesfc:
qm carthaginem venerii:
hcc essi vtrba spondeblt
esTec/taidequibus coque*
stus erat.Nam & nociciS
sui.cS: celcbritace:&: hiiai
t\i taterapolhcet.
i Cjlestibus.S. Seccsdts
Pythagora:* Plato .qut
assirmant vluos suptng:
aiunc physici: inferms est « I? , < morcuos ycro lnsmi ca*
dcmentii aqua.na conti» QuiQSessJiaudcredo mulIUS celdtlbUS auftS ros elTc.Vn dt pallantc-
tii~c i^ir.i-3 r^tsntnm rflr Tr""* ""* ■ ... Mll 13111 snrirrsTiriin Tillia

accuratiuo:vt suprai o Pius.S.no afsogatis:sed inditi
um est.no emscimtibusTcdnesaentibus dere !oquit:vel
Vt Heroes loqurt .quibus q- meriri turpeerat:tam vera re
tfcere.DenjV-3 vlysse* quoqi tti Homcait sua famavsqj ad
coelu vemiTe. p Hoste-S.optima clocuriorplusq?sigmft
cat:de plurali ad singularem transire;Hora,Et hinc multa
cane apros i obstatis plagas rrudit. q italia qucro.D.
ad illud.quo ve renctiss itcKEtornaturus genus addit:qd
nonquesitiifu:rat. r Pacria.S.distiiiguit ab icatta:nS
prouintia non patriaest*
sedciuitasilicetSalus.rcri// . s 0
^SSSSt Italiaqueropatrw&gmus abiouessimo:
dcpertinet:nonad verita* _ c , t ' .*, r * i> -i
tem.Triaer£oqu?rir:pro nisdenisphryoiuonteendinauibus eciuor:
uitia.s.italia:patm: coriVss y
trris.VnDardan^fuit.Ge» '
;quiacx loue: 6c ElecTra
Dardan" nai?:troians ge>
tis autfror. t Biaden^s.
D Qsteditmagnis numc
ru. Suntautsi doletisani
mi excuter: vo!umus:sepe
rp"rygflCHsikspon Eutopaat$asiapulsuj;necpluraquetmte
b^ediaa.£°"rccrnralv; passavmusimediosidntersatadoloreest;

Matredeamostranteviamjdatafatalecutus;
Vixlepte conuulsj vndis ;euroqj siiperfunt;
c d
Ipse ignotus egens;libyedesertaperagro;

Vitales carpisjtyriam c| adveneris vrbem,
perge mo;atcghinc te reging ad limina perfer.
0 p
Nancptibireduces fctios;classonc^ rclatat
Nuntioi&sntutu versis aquibnibus acta:
Ni frustra auguriu vani docuere parentes;
Aspicebis senos letantes agminecygnos
Aethereaquoslapsaplaga Iouis alcs aperto
Turbabat coelo:nunc tcrrasordinelongo

ncs supracStentum est.
y Maticdea.S.Tagit H
sioiiaquS poetice scrjbes:
non potest aperte ponere.
ppterea Luca .no meruit
«lTe in numero poetarum:
quia hyistona:tS; non poe
navidet compbnere. Na
Varro i secvido re^diuina
rum ait.»Ex quo a troia
«stprof&Ttus Aeneasvene
tis per die stella semper vi
diile:donecio laurenturri
ao-rH venirec.Vbinon est
amp!iusvXa:quare cogno
uit terras eSk fatales, Ew
goc^alibi.Nusq? abero.
Bt iamcg iugis sumg sur//
gebatluciser Idg.D. Ma^
tredea.Hbenterauditurq*
grat-as ?gatmatri:quasiabsenti; 5 Datafata.S.aTo*
ue.D-Data fata.ergo novolutarie a patria discelTerat.Sic
preteritastricT:imtagit:cS:mpresenti inmorat: vtmaiore
moueatmisericordia. a Vix.D.ostenditquanta dissi/'
cultate euasit.C.Vixsepte.Vnus estexlocis adcaptanda
miscricordia cu ex ampla sortuna incolumitatc incedisft
ostendimus. Sic infra.H!c fints priami.
b CouuIsg:S.autsupersut:vndiseuroq??mtlsg autcon
trulsg vndis eteuto quia supraest :Iaxis lateruc5pagibus:
c rgnotv.S.de«ss::quasi.N^ cotranu dicit.fama suc> ethe
ra notuB. Subrtahit em aPshancdicT:ione:vt medias" w
terexulcat amason:Na volsca suit.Cignotus egens.sumss
main humanis miseria:inalienis ternsnultius habereno
ritia, Auget atr: d sst egcisrna si no augetet:non essec ei cu*
iusq? notitianccesiana ad hscduomalaignotus:6Veges:
addictercits solicudo;cu nihuad vicsru supeteretrnecinue*
nirecquidaret. d Lybi^deserta.C. Pathos aloco:vc
Cu vitai siluis uerdeserta reraru.IteAtnos hicalit sitietes
ibimusatros. e EuropaatqsasiK.S.Autorbein tres
partcs-diuisic.cSiabsoIutu est. Auc si Europa tsh:Sc asiam
nuelligimus inuidiose Ioquit. vc venuB.Cuc^u» bb.i.tc o
quasi dicat pcr ttoia asia catco per italia europa. D, EuroJ

NiHam mortalibui vllii
debente.Cotra vero V01
0 mihi manesestc boni,qi
s. aucrsavoluntas.
k VitaIes.S.quib?viirii
mui.na rcoprocm spirit*
vitaest:hiuclupuer;q co|
itantomuiadicir Usia
THT^cohJ idestavira;
1 Tyria.SiacoIonw;
m Aduenetis vrbe.Si
HystoroIogia.CQuiadi
ueneris:r> scperelatiuu: SC
vim sua retinet:ci: quia ss
gnisicat:sed tunc subium
tSio iugitur: vt iiic qui ad
ueneris.i.quia aducnerii:
Sic Plautui: Auc qui con»
sidentioriuuetutis more»
qui sciat.qui hoc noiSirf»
lus ambulem.
n Pergemodo.Stquaiidicat.HsctibisolaiiccuM.nan*
ueBlibcratesunt.D.Pcrge.Horcat;nercdeacadsuosvt^»
posuerat.sedeatcarthagmc. o Nancptibi.D.dcmits»
licitudine de soriis rsalute echereo augurio nuntians;
p Reduces.S.ht sunt qui pericula euadunt.
q Versis.S.NSqui italia tendentibusaduersierantMi»
uigantibus in AsFrica fiunt prosperi.
r Ni frustra. S: vt confirmarec Aenee errorc.-ne diuinada
deacrcderet.D.-Nifruitraau.v.d.p.ordiasic.nivanisucre
parentes.i.maiores noftriicX; frustrajios docuerunc.
8 Augurisfvaniparentes.S.EstautHyppalagcn.s.va»
nu augunu. Vel vani parentes:qui res fal(as:6V;.vanas do
ccnt:&sicosi:enditmuIto8decipereauguria.Aliid(Cuta4
nimiu*aneciir parentu pertinere:quo ena vanadocentsili*
os.C.Vani:non quisint vani:sed quieiTenc:si srustra do*
cuisfent.Sic Hor.At tu nauta vageno parce malijnus ha
reiie.06^.m-p-d,idest:quieiTes malignus siparcercs.
c "JSis senos.D.numero nauiu coequantur.: qs Acneai
putabatoppressas.C.Bissenos.poeucejna oratorei ncn
ponuthecnosapnumerabilibusinisKunominib* care»
tibus singularirvtsenas lrasrbinas nuptias.
t Cygnoi,S.Hog nauib?,aalam tepcitaa'<5pai?t,Iaii|
loading ...