Vergilius Maro, Publius; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 141r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0299
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
F*»'tluiiin,'ps

g.tber ^rimtt* cxli

andsmrn

'•■-

sts

rer.

rraaretffliItB',.C'W
wadutet, s S'h">
^nonsir.sc;-::.,-
cuna
""PugniiMiiJlv
Jgnoto loqint *
" Hjudiiifcil,
Kal.i.ami,D.Kc-
<™>poitttit4««i
jmcanhigimiB.
nStmvabasjBs
aKAutdcqidnatJc
fiiBoatNinjni
sui.*tt|[biiaa:i
nitatanpoUictt.
< Ctldtibin.ii;
Pytiiagot5:4 ffe;
attlrmant Mjois^o
morcuos vctoria;
ro* tiTc.Vii d( piEc
Nillam moniri
debcncc.Cotrawjfc
omihitnintKfc
s. aucisavolunni,
k Vittitt.S,q*
mui.nattcprorji::-
vnaefcl
stantomniadtQf I
IHIiiOHI ttbi
1 TyoitTattta
m Adufflcm rfcj
' Hystorologu.CQii
uenens:pscpciite!
Vitnsualcnntt:!^
gniBcatisedtmiiB
cSoiogiiurii'?1
' uencris.i.qii» >'*
SicPlautuliAiiip
sideutioiiuuttuni»9
quisciat quihocotai:
lul ambulcnl.
idicat.HsccibisolaSic^
,e.Hoi»ini«(isa!a„sti
ne. o NanqjnbiDJ"
letheicoaugnnti"»»»™
[litendencibm*»10-'
)a*cipciea»su*2»
vani:scdq»i*^' j
lautavaFsKSs.
uiessetmalig» Kjs
mauiucotqiianiiM
'so,M■pot?S™>t,
abilibuimisiffl™1*"
Jasibilias^SWH

iriis sutnosolii aues cSsidetanturised volatus in pf,cti»
is:<3£cantus in oscmibusiquia non orhes :ncc omnibug
uanc augutia: Columbcno msi tegib*.quia nncfj singule
VoIatIt:vtsegesnuntYiso[isunt.Vndein sexco posulcrcgis
augun-.Cygiiidantsolu nautis.vrapparetin otnlthogo
nia Cygnus in augutsis nautis gfauiiTim9ales.Hac opiat
semp.rTquianuncgmcrgicurvndls.Ec sunt lctantcs post
percula. Agmineimpetn.s.volaildi.C Cygnos .grjcum
ritnomeLarinedicitolorKiehocinbucc. « A„H,i-rra.
DONAT.vt cygni post
petcurbacionem illatam « 5
ab aquila libcsati suo or
dinclctr volautes rerrs ra*
pti petunt:sic tui accpest ■______________________________________________________
ttStSg&sq* Etccttucinxcrepolum.-anmr^dedeK:
micanriilH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

sed.pprtcrxst^ssuuiotusun.. s Etqua.edWt.DO.riei?
le dj«ret n noui iter. g Aucrccs se.S.cn auerteretrvt. Tn
prora aucrrir. h Rosca.S.puIchra. i Qruice.G C-ruuc
posterior p» colli est:di'c^a:<j p ea ptecerebru ad medullam
■v^.cjd rigr;qsice_cbri via.supbia^signtficat.Gic.snVcrrmia
ptoreruassrangereceruices.Honcnnus prim9 hoc nomie
in singulan vsus rstaitquin.s. k Ambrosic.S.aut diul
nciautambrosiaoblsrc.D.AmbroPsC^to.Sic^comc se
erTuderancvt putarent ambrosia:cj mulicres in vngetis ad
____________________________^M misceni:pfuse.C.Ambro4
x . __._ '_ . * r r> • t sia .apud medicos herba
Autcaperejautcaptasiamdcspeaarevidentur. est.d.qDiastori.Ambia
«7_.„. i-----__.:_._ i—_.j_l„i .-----;t-----*_.__•_ . siaquamultibrotim.-au-
artemistavocansrutcx dt
inultas virgas hsislogaa
palmis trib^etsolia initio
simiiima rut_:virgc sunt

Aethcrea.

Vtreduccs llhluduntstridentibus alis;


„tai,ffllnIScK Haudaliterpupestp^ue.-pubefetuorurn
gis.quia natuta nimiieit Autpo_cutenet:autplenolubitchol-iajvei.o,
calons:vcouaquib9incsr _. s
bat possit coquere:niij ad perge mo:ct qua te ducit I ua dsrfee presiurn,
moueatgagatu lapidcm g t> I
K^acca^uba^a Dwt«|fflerwttioic_ ceruice resilHIt:
xa.c.iouis aies.rdeo Ag Ambroiig <j comg dminum verticeodorem
lalouisarmigcr dicis(te<* l m
ste Acronc):qusa cutytaj Spirauere:pedes vcstis dcssuxitadimos*
iubus pugnaturus bonu ^^i^i^i^il^ij^ij^ij^ij^i]________________________________________^^^H

i%gpSdbJte?S_ Et.veraincelTupatuitdca.-illevbimatrem
invexillonabuisserq-jsuc A •_._*/• °r. r p
tudo apud cretcses raan Agnouitrtali tugientem elt voce iecutus*
HcoVindead trosanos$^^^^^^^^
signn transtulissc teuati,
Indem italia iduxisse Aej

Quid natu m todcns crudelis quocp;falsis
SISK %Sm Ludisimagsnibus^curdextrgiungercdextra
habuissc.Rcfett pterea Pli -. % „
m.aquiia soia ex auibus JNon daturac vsras aud!rc:areddcr_ voces^ i
Stt^SJ^ Talibus '^^^ssum^ ad mccniatendit.
sicutexpisdbus solus vi»
tuIusmuinus:&exarboribus soTa tyaurus fulmine norl
tanguntur.C^uapropter^tyberiumimperatorem:qmful
Ciinavehemcter nmcbat:scmper turbauorc ccclo Iaurea co
rona mcapite gestabac.Aliidicntaquila ideoitutela Io*
uiBr.s_e:qui cther est.-quoniam nulla auis altitudine volatuS
propinquiorsctheriaci:cd:t.Alcssecundum L^a<fc infocmw
nino generc pro malo auguno pomt.HoraMala soluta na
ueexitaiite.mmasculsno vcropbono.V*irgi.Namtjvolas
sidus louisalesabcchere.Deauguriis autem &C|teri3di
uinandigencribusdicemus ]nseludo:I.-oquiturautmore
Romano apud quos m maximo pt[o eratauspina- Qcde
Oratore: Q_uid leges veterei morescg maioru quid_ ausptt
-Ja:quibuse_;oi<3<;tuc5n.agnasaIure tci publicj.pfuim9^
| Caperc.S.cligere.
a Vtreducesiliiluduntstridcntibusalis.S.Signum atl
guriiesi-. 1? Ccctu.S auescoIIilongioris(te[t'Plinio^
aut re<f_o ordine vqlant.vt sequcns podus capitis cauda p
cedentis sustctet.Vn sepe prima Iaborans relicfio loco effici
turpostrema:aut in ccetu se omnes inuice sustVnent.hoc vo
latu Iicteras quasda imitatur. Uuca.Etturbata perit dist)"
sislittera. pennis. c Cantus.S.allusitadnautas.
d Pupesc_j.S.naucspersinecdochcn.CPupesc|r.CoIor
rhetoricus tradu<stio:vtest_iIIud:in hac calamicosa fama:
quain aliquapcrniriosassamma. Item mtclltcrio.Nam po
stiir puppcs partem nauis,p totis nauib9-Cgteru pubes pi
\i sunc;cj'm_humano corpore nascunc.hocsit cirdter quatf
tuordccimn annu.c] etas pubcrras dicairhinc ipubcres: qui
nondum pilis veltiunc: (SipubercscjiaVcttiti.Et qmpu-t
bes maximecirca pudebuda oritullap pudibudis capim9»
Ouid.Ipsa ven9 pubes quotics velamina ponst. Protegic
fcjai.mi_cdu(_ttimauu, c Hosta<S.£> pouu posuic

plene semig: vt slnt ^qsi a«
ciniodore vint iiabentcs.
Nascicirt Capadotia.q csr
caschabucrit amplecftit.
Flguttn Poetg amhrosia
ecabu deo^suauissiiTus:
Vt nectar c po to spoi^. Pla
to ac post Ambrosia^pco
gnitioe rcisccics.iu.N^(ftar
■jjopgaudio^qd m pcipi9.
1 Spiraucre.S.cxalaucrc.
m D-tjuxit-S-gadixc
rac. Sinus collcdta ssuens.
n Et ve.in.S-vera optie
de q dubitabat.D.Et vc.
Coplet^q vojuit.dimisirls
tu:et istructtnctpfrissignj
se mais.stauit:ctspIedore:
e: odoreettfssuxu vest;.C;
iceJTiuDcorj, 6c nobiliu cit
sicsup. Ast ego g diuu ice;
doregin:?. o Fugicte;
S.ce>;rKcrdiscedct_-
^^^^^^^^^^^^ p Voce.D.Qii gradie'
do Vi curredo r,6 potuit.-
q Quid.D.mcusatsoc5tume_(osa:sed»xaffetsrud(; religi
one^pced.s.Ergo mr nom. tuucdfiterint]ui(b':& qsi alte
nalocutamccu:matetnisverbismircrsas_icas noleuash.
necsemelhocfecistiisedscpe.Constabatcm-nteriposmuI
ta 6^variasuilTecoHoquia:mcib'JilIevaltuquu'<5i ollo
C|o msis falsus est.Debuit ant mcusauo ad a^ute no ec 15
giqnq? vt cclerster ad fugietjaures puenire posse, r Tot( i
ens.S.aut _aTiToriWTr_ojj,_vov.snte]I_gim9sep.Cuessede
lusu:vd secudu ipm poc;a q ait in secudo. Cu n.hi se n5
an oculis ta dara vid enda^Multi tn dicut sepe m li-,c ioco
VtinhItu:ii.mtcrrogatioc;(n rsirione:6Vin auguriis,
s ruq5.S.SicIuno:r5.cgteridiinobisinImici. C Tlj-
q.d.Sat citqjludarabhostib9. t Curdextra.S.Maora
fuitiiccsalutatio-c.ii^cam^dicitVatto Caiiimachus.cuP*
aireres oem eo^i honorc dextcriru costiciile virtute:ob qui
remhacsevenerabanccorpisete. CDextra.Hoc mcbriT
anriquifortitudini:5.sidetcosecrarsit;queadmodufiontc
genio: digitos Minerue:Genua misericordisraurcs mtmoi
ric.ErgoincongreiTioneiungun_dextrc:^s!sicpign"/idei:
<S_beniuolctij. v vera3audire:6Vredderevoces. S-Sut
multcreciproceIocut_oes:vchic.A\ult£ vnsptis vtricp suf
ficictesivctenemurridiailumsupssuucpestdicerematurisi
na arniciciis vtruc^ significat: Vt Froto testatur.AIie sun.
quaru vna gs plena est:ac couersghabent aliquid supssuui
Salust.In tugurio mulierisancillgmasidicisancillemuli.j»
ris.Tupssuuest mulicris.gja analla saia &codicioueponst.
V [ncusac.SER.Rcdsrguit.Incusare.ppriecstsuperioreni
arguerevtin Terentio.pater ad filium. Quid memcusas
Clitipho.Accusareest:velparc:velinferiorc:vt meodclo.1
co vxonqua ob cam accuser ncscio.(pprietateaut Terc.olss
bu. pr^poiiituE .oinjg*,]i«t in cjicns sis inferwr.
Tv


A^X
loading ...