Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 157v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0331
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
$sidd00

V ult esse ts atisatt*. C. Cadentia.Ves sst Bpsth-ton syd ;m:
yelostendit mulru noctis procdTisft: cum ea sydera: qug
in ptmdpio noctis surgebant a nostro orisowe uuc a me
dio ccelo iam cadant. [t Casus coguosc.S.casuum co«
gnoscendorunrEtestgrjcafigura..
v Etbreu.cer.SER.prescribir:quiaDsdod_xerat:Pri*
madichosp.or.n.Quauq;mdiuspresenritemporiiungi
turvtquamqs-scio. x .MemimsTehorret.SER.pro
pterdefecs-imvcrborumnonpotuicdicere.mcminerc.
Hec autem odimous: cae

pi:& memini ad omnia
temporaquj snuenincur
«&suo :3c aliorn fungun
turossicio.Teretius. Me/
mini v/dere quo eqmor
sum Pamphile: vbipre-'
teritu presens significat.
Item memmimr turnb9
altis Corytium vidistf
se senem: hoc q uandocg
fit 1 in tesiris verbis: vt iu {
uat euasssTe tot vi'bes: ew
go magis incorruptis.
Ref-ig(t,SER.proj

ps orpeau pfouidentia fiunatpa tUf eadetn: deinc.e rztso
acordosmeseriessnrebusmobilsbusac temporibusexe
plicata fatum dicunt: Sed*de hoclatius in sexto:vbi est-
Si te fata vocant. secundum Aurelium augustinum;
d Ducftores.S. Sonanti^est r_jj duces:sicaIibi.Reonatore
Asigprorege. e Totiamlabentibusaimis.S.iabenti
bus:id est cderibus:Nam cursu velocior estlapsus. DO
ateporetotiaIabenribus;annis :Na tamdiu resiftimui
e$diu sata imperiu ftarc consenstrunt;
s IustanSERimdeclii
^^^^^^^^^^^^^^nabilclicet Probuj_nsta
rrs dixerit Sc caret pposs
tioneryc peregre: quauii
Serui9 lyricus ad instar
dixermlnstaradsimiiitu
nem. Vnde no restaura*/
ta:sed instaurata dicEirut
H^^^Hl^HnBnBHnnMB sd(flcia:adantiquamss»
O uamq* anim9 mermrnis e horretauctLicst re/ miiscudinc &cta;vt ergo
_>- n _ r instauramus Polydoro
i«Krt _t . st C ". C.____r\,^l r._n_ '

Seisi cmtusamarcasus cogtiascerenostsos;
V
Et breuitecTrosg supsemuni asidirelaborem:

Incipiamrfradlt beila*fatisc]$ repulss
Ductoresdanaurtotiamlabetib^anms;

(sugife

s 8 »7
Instar mo'.itis equum diuuia palladss arce
i h 1
Aedificant;secT:aqj intexunt abietecostas,

pter m_trum:pr£teritu
pro preseuti.
z Ductuqt refugit. C-
3»ic Qi^ro m Tu_ailan!s
Aegritudo quasi morsu
aliquemdoloris affert.
Alialittera habetmetu*
JM^rus recesTum quendS^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
peffusamhaSSremS Votum^redituuWiIatreasamavagatw;
"bido effrenatam appctm
aiamincipiam frac. beh Huc deleclavirumsortits corpora;furtim
S-Duplex inhoclibroin
tentio est: ne vel Troig q?
victa est: Vel Aenee; turpe
videatur q> confugit. ^^^^^^^^^^^^^^
UONATVS. Incipiam-In hocprincipio narratiomVM
c.:tpss*&pttsonanTmemorestAeneas:ergo,ppositarettf
net;sed ostenditesTe prohxa (_femulta:nec tempori: neclot
co.nec personis cougrua:Sed quia cupiebac id regina:cuii'
voluntas proratsone essesrecurric ad breuitatem:vt nec^
ipsa multadura narrando in dolorea incurreretmec Dido
nem multum vigilare cogeret': Hoc loco docet:q» quauis
omnis narratio breuis eaedebeat:tamen illa breuissima
cum propria mala narrantunnisi necestttas cogat. Erg°
contra erit cuminarranturbona.lNam prospera & referre
iuuat:«S_; exigunt audiente.Subtilis narratio homis vidtt-
6C eius qui patriseadeiTe nequierit:Gui'us auxuium Dido
ni omniaimetuenti videri debeat necestariu. Qtin spem
cer_amven.ren5potuit:nis_ Aeneas prius personajsuam
tustadefensionepurgaret.QdaboccasioecemporisetEso
njsumit-Non nosstrenui.-s-d imbelles vicerunt, Argu*
mentum.ergo a persona.
b IFrad^bello.DO. Nullus bello frangitur nisi imt
bclIis:'S; nisi fortis lit qui reststit.
c Fatis:S. qu? tr;a fuerutsecundu;PIautum.Vita Troi
M: Palladii coseruatio :L,aomedontis sepulchriii integrit:
quod inscea porta fuit: vc in bacchidibus Ieclum est. Se
cundu alios pIura:Vtcj de Aeaci gentealiquis intereiTet.
VndePyrrhus adhucpuer vocatus ad bellum est. Vnde
Neoptolem^dictusivcRhesiequitoIleren^VtHcrcurino
tereirencsagittg.-quasmisitphiloAetesrcum ipsc morre
preuentus non potuUTet afferre. GRIS. Fatum in rerum
ordinendestsecundumPiatonicosndestquod in mente
dei prouidentJa.Nam vc Apuldus ac Boetius volunt:ra^
tio <fc otdo rerum ssngularium ia diuine mentis adunata

sunus.DO.Jnstarmonr
equa.Fractibelloseai
insidias conuercerunt.G.'
Instar. pouus ad e_quipa
tionem ^ ad simiiitudi/
nc significare vidrf Oce
rodefmibus.ldcjsiacci
dat morns istar putem*.
Lucretius in.vi.Tum fa
dt vim plagcmadabilis
mstar :ergo mftar moda
adalritudinemonttsmo
aut ael figurl'non eiri de
forma: sed de quauto sit
comparatio:
g Equum.S.secun?
dum Higinium machi*
namcntu fuit bcllicum.'
^^^^^^^^^^^^^ Vn est:Auc hsc i nros k»
briicataemachiamuroc
Aliiportam quaill/sape
rust Antenor'equum pitfcum habuiiie:velantenoris do.
muquoipoiTet agnosd:Vf equestriprglioviiftietroia:
aut abscondtderunt se post montem Hyppium.Vd fuit
quod Virgilius sequittir Palladis arte.
h Palladisarte.S.autingenioseiautdoIo-e.q.d.consilit)
iratgdeg.DO.Palladis.quo pDsrentabmsidiarum sufei"
tioneabdudOTusi.-maximjinsidie. Namqd absconcseK
non potuemt spe religionis contexerunr;
i Aedificant.SER.Trannatioanauib7:Cicero.Naueitt
tibi edificatam esse Mestane. k Zntexat. SER.vt.Bis
denas italo texamus robore naues. X Abiete:SER.'
Ponicabiete:Narnfulmiataabiesinterit5domine_Ign(r
ficat:etTroia perfoemsna periic.Acer veroin tutelasiupo
ris e.et viso equo stupuereTroiai:vt pars^sttipetinnupte.
donu exitiale^Pin9 intutelae Martis deu:red &fraudt_:
quia eius poma cadentia per sraude inccrjerut:^ hic cqu'
plen" in-idiarum e:AbieEe solutio spondei: uunc in pro
celeusmaocu alias in dadlylis :vt: Arma virum tabuljcj»
&{Troia ^a^a p vndas: Alias in Anapestum: vt siuuic»
tum rex Eridanius Virgilius tame in hac solutionesemg
seruacsibiexcusatsone Synaliphg.-quod aliicontemnunu
C.Abiete.In europa sex genera cognataris atboru sunt*
(vtplacetplinio)PmuB^pinaster:pix:abies.larix&teda;
Abiesmaximaarborefficitrsed^nulla visa maior^ qug
in naui fuic.-qug Caii principis iullu ex jgyptoobeliscum
in vaticano statutum vexicc xr.modios ientis pro sabur
rahabuit. m Votum:G.partiapiu:sdelt simulac
equumessevotuni. n Fama.sER.Excusat;Ne reui
sit consdentig .& Fama.a fando dicit:vel a grgco. cpooiH
Diflcttauc arumore;namsamadt eius iei,;.ciiiiistCrti
loading ...