Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Hiber Bxnnmntdicti|.iffJ;
, '"iiatWKits',
• oiapotci. 2sJ,
pli.ttBstcii
routtfaum'.
ra«». > taii
. qaiayh,,,..
"im'ttKiter
"KIUDlSlils
° Ans.QUa:
otoncnopsiFtir
dtbatiniTianta^
ttntttfviwroitt
, pntnoansasifei
' sctntttirtillisffli::
■rcvtvaftifc
ComutatatcWi
atasdicicctptod
li&FtitijgijsiH
&susiidico::.:r;
autst\1J :::::;•::
' xttiArasciMHci
bi.TanjoassK
igntsctnuntrasss
< Adtntwai:-
ciisctA.;:;:;.
contianii:^oisp
ioucAptadsto
Navtiiia;!»-
sama. dVa?
S.vdqali'to
utgat.v.lgstij','
riti:vtv«#?
g;[i';^jd:.:.::
atiocopoto*
Rom .
(uspibKWV
pcctat.S.t»'!';1;
ptciai..»r".i
ll5'S's*'a-|
h ptiichtnimaiJ
ihttonppti'^
stn<n«*e
i Bis.S.S»*;
ratdcinp»?

idno. "
SftSS

Nccsupcripse suamoliturlaude hborcm:
Ascanio rie pater romanas inuidc t arcesC
QuidstruitCautqspe inimica Tgctcmoratnr^
Nccprolcm ausoniajeVlaiiinia respidtaruas

go.Pro arbore.pduotn.r:
vtfsexos .ppaginis arLy.
Alias d:cipet:vc vniJ ob
ira^dttnur. p SubJei
ges.C Na opcimi reges
no faelibidinisqd tyrana
norti est.) sed mri 8c \tgi-t
busquos subieJtos hnt
parere volsit, q GIoi
ria.C.NacpuiB^hoiss ipa
am"tsirhonos°gioriacf • Nauiget:hec summa est:hic nostrinun' esto,
cgregia facrt,a:vtvmbra
corpus sequit :"et oes acccdunt ad studia grVa Et autgFia
cosenties iaus bonorum: iucorrupta vox bn iudicatiu de
excdIetevirtute:vte.tinTusc.Cicc. r Supsualau.S.i1.
g> sua.-etgrecu est schema,.Sicem Demosthenes.i/rrsDrOs/rj
es<pixvo'7 pcoronajirw ^ktitfo/.p illo. s MoIit.S.ppa.
ratrexcrcet. t Ascanio.S.cuiiperuidebec.riocautasse
ricpoctaivclaudado lulu: ccsarelaudct qabeo originc
ducit:vcIuIivamagnodcmiiium nomelulo.C. Ascanio
ne pr.Na mFca Iiberoru ca facim*:q nfa no facerem9: Ar
guit eigo ab vtilixt ab honclto;c£ negjigit rcgnu etopes.
.Vn etiagfia magna ,puetura:6^ arguic n solu a se: sj eaa a.
afilid. v Ronianasarces.S.Honestiorelocucio:si adda*
irms:quamnuidem;:vtlibcrpapineas inuidit collibus
vmbras.C.Roman2sar.Acsidicac:idimp.mqdoiasupe
Ktimgia. x Quidstruit.C- Magnaauxcsis.dthecOt
snia:amitticipcnu:&id magnn c^gfia plenu:nec solii
tfbi:sed.&//ilioamimt. Sedqd^magis doIendiTest: nih.il

ccxvii
crtcj»iTcomp:nsare huic
detnmeto posi"it:ai nihil
d.beat in gece aiimica co
stitur' sperare. y tmmi
ca. S.poccupat qsipsci9.
z Nec ^>1<* auso.S* ftcu:
jn, vf.NiicagcDardan/5
proIcCSde.n seqtur gl'i«t*

a N^iisget.CBnqua»
drat 3c 0'bne c^; rci hoc i
peratiua:Nai%[uppit.*r
dtCgasummMeusr&^ia
' auuis:iure suo ipcrat:prj*
sertimca id agi mSdct:c|d sit ex sisma obscqntisvtilirace
b Snma.,S meipccoticollec"tio suuerAdsumma n:c
mauruserarC. H-iC^mae.q.d.etiasinulluargumentit
vtilicatis ct honestatis intuHsse" :tn volo obteperec mada
tis. c Hic.C-qniiacre^vt ondathoca sedecretueise.
_CJ"d Parere.S.no rndetvtnumeninseri^rsjobteperac.'
c Talaria.S^DintMjrcur.opene.-quiacitiusoIb^pIane
tis in suu ortu recurrit:vn et Vdox ct errans inducitur: vti
C^ossguesccxIicylieni^erretinorbcs.C.Talaria.EKigit
Iocus:vc"pauIoaltius deMercuriorcpetam9.Aitergo C*
ceroj li.de nata deoqi Mercuriu primii coelo pre:die mre:
natu suisfe:cui';obscenivexc[[ata narura:tradirqjaspetflu!
Proserpinecomotus sit.Alteruvalentis 8c nlioenoridis
siliuquisubtaris habet:IdemTrip!ionius.Temii ponit
ex Ioue tertio:6^ Maia natu:exq 8c PenelopegPana nactt
dicunt. Quartu Nilopatrevquecgyptiinephashabenc-:
EE v i


S
 
Annotationen