Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 287r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0586
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
_S*
>.
M T*
"Afci.
, *****
taulffljj
Ifi;,v»:.-
Bltinm
toMoW

gaber SS-T-its cclxxxvii

gnitudo ipsam ra_ione:quod niss ex magno dolorc accide mcntio sacT-aesTetrillc solus sj quanda Antonomasia intel
renonpotuic.N(miupotens:quasi velitinserrec|i huma^ ligercr.versi si farasuahicfrangereposi3i:il.i_itasuperabit:
na?dit.onctato ciue cranscensurasit. g V^sa potes su: vtcu nsarccllus absoluteno.aretunno amDtPil.csed h.c iii
S-cu ind.gnatsone di<5_:i> , telligar.M.ar_elJoriJ fams
inuidistis gloneRomane: r Iia maximii detrimecum
«&vdfri8muneribu»:Na Eiic sinenttnimium VOblS KOmana pr0pa2O accccpicdemorteeiman
fcelicitas vra suntmune' «./. , t ° cellC.pcuiuswftiruoo.-ex
^S^ V.Tapot?nSsupert:propriahccsidoaafuisse£,. £Et$&P_-fe'

r5opsrja^mEr«Rdomu? Quantosille virum magna miuortis adyrbe
Don~ JJ

fcS^S"* apuragetgemitus:vdquetibermevidebis
tosp^cqiiiwtroaoio Funera:camtumulumprcterlaber. rec.ri.er_t,
re.puemnt^nanon accidit * ^T*** _.
gcmitustnisipa summi Necpuerilia_aquilcBdegente:latino»
angusteianimi:nec_i!I-- b >j„. tn—** • ^^^^^_^^^^^_
ruTiassimodoiorevidn Intantumspe tolletauosrnecromula ciuondi soa-stT_om.--m_.i7u
trjoqt Iocos:vtUudaret _-, _ ___"_.,. ■' ■ "r ■ • l _ <_tu t capo mattio magn»
ibiinuenentvbipenenul VUo ietanftim teUUS lactablt alumilO. ficentirutnefecultuprope
losputares. _ Virum. »
Si&SSSSSS Heupietas^heupriscafidesnnuiaa^belb

in huius marcelli: qui Atr
gusli ex forore nepos suic
morte penicus vis-tcft ex
tingui.Fuitin eo magna.
indolis fpes.Dece aut 6c
ocT:o annos natum m gra
uescence £ bicniii morbo
inbaiano suo morru9eft
rdilis eurilii.Corpus cras»

qmb" nisi res maxims p5
?$$£%&'% Dexteramonillisequis^impune tulisset
rorud.xit:qapiorarc: auc Obuius armato:seu cu pedes iretinhostem:
cu!_are(vtdi__st Ocero)v« r, ff

sicentislime fecultu propc
tyberim Ocstauia matct
nib silii marcelli nole thea
cm.-oV bibliothecam dedi
ciiuic. i Mawbus ple.
DO-plena officia fignift *
cat. k Purpureos fio:
S.vtsepe dixim9propte»
tS^SSSSfZ Smspumantisequisod.retcalcaribusarmos, ^SS&SSSS^
£__?__*£??%! Heumiserandepuer:siq.aFata»spera rumpa9 S„ISS_,*£
uorriscam.S.inquoese.. 1? . l "tr*'* suit. m Inanimunerc.
puitus. 5 Funera.s-p Tu marceliuserisimanibusdatekliaplenis: sr«u_uEpicure6tn,p«
ptersexcetoslcc.ulos.CJ. K l«_-_t* suturo. n Sic.S.iftano
Ouelsunerai.Na ma_na puTOUreOS spargam florfcS :ansmam Cft nepOtlS ftctes.D.Sictota paffin»
s uneta non paiantur: rosi * r r e> -. * ^P r rcgtonevasantur.Noco*
CR.Ic5 piurim_CdSet His &ltemaccumu1cdpr__:cV:sungorinani

4i laudo: tandc cocludit: R _ _ » '"■">V!'''
tj. qjuis:d. ttoiani maxi. JYlunereaic totapalumregione vagantur
«an.l.-lMiCTinr i;i'rnstV _________________Sf__

»0* Isabuerint viroi :_S_:

cpuia romaj a romso fiho Affss in campis latss:atc6 omnia luftrant^
■narc(fint:denaemaiora r Tr

marcj

pleuic o_nia:queapud in»
scvos agebanc £fleceuitn
vitiu si to ta veli t fuo caw
minec6ple_ti:quia dclos
mxi & UnpolIJbilc.
o Aeris.S.aerrisincapi»
Collision e fecJt.Iocutus eft
a_icfecudueosqui putic
elysiu lunarem ciTearcu#
lu p •InceditqSiamm.S.
ISIa sup ait.Etdub-cam*
adhucvirtuteexcederefa*

spcTo^si^gctgeneKan! Qugpostqua anchisesnatu^singoladuxit:
riquitate: Sc rectorice spe P «^ „ iA^*r< _
laudat in puero: qu<a t» Incenditcst animu tame vcmentis amore»
danoinuenit.Eftautem q .^.. /*Tt-_H______________________
— „ ■»__._■_.____. -; j;tn ■—•«__• _ • - _. aqnu-vii"tuic-*ieucrcra»
SSSf Ex_nbdlaviromemorat:qug dande gerendai «g^^JfMg
um narrationis^plii-ua-e.
Ter,,ppcerIongu adla ait.
Intua dcfpondcbi-: tntus
trasigef fi quid eft quod
teftat.D.ExinbelIa.Nar,
rauft primo lcta.Triftia 5
^^^^^^^^^^^^^ termist pter cjj demarceM
!o.Deinde docuit quo qug
da equo animo fcrreposset.CExin bella viro. Artisiciohf"

Laurenti% docet populos.*vrbctss(_p latini:
Etquoqueq?modosugiatc_jjserat(£ laborem*
Sunt gemins somni porte :quaru altera scs tur

cilis laudare puera. Non
emrcs laudanda:scd spet
est» c Nccromulaquo
de.S.ProromuIcarvt q»
assrica tcrra tnuphisdiue-J
alit.Quondaautpoteip
teriric-Tedt-suturf.
d Heu pictas. Cdolec i^^^^^^^^^^^^
tantas vir-utesinchoataa
periturat.Na pictas & hdesvniuersam iustiriam amplec*t(
videntur.Ouianihilinliommnfocietatead quictem co»
tinenda meh9 eft. Forritud0 aut in re milicari omnia per-cu
Iaarcet:qufinhociSi;pede__ri_fumma erac:& equeftris.
Heu.dolec quia peritura eft.pietas aute no folsr in sanguii
nc coiutstoB.-sed mvniuersam patria officiu fuu prfstat.
s fidcfipriscsuC.intcgerr.ma.qualiaapudprjscosfuir.
e Fodeticcalcanb1'._i.spede_i1pgencre. g EquiarmoB.
S^p equo posuit.Non enim poillmt armi cakaribus sodJ_
g Fataafperaru.S.PoiTealiquaronefata dirupig transs
tum docet. h Tu mar.erig.S.talisqualis estmarcellus*
CTumar.eris.Marcellusilledequo fupra_dictu est. pro*
pterminsicasinumcrafcp virtutcs.reliquoru omniir Mar*
cdloru s<una;£lotisil»c^ i tacg cc .up_.ua; v £ cu huiphom_nis

fimclocutuseftAnchifes.pnuBcmaccenditilfuamore fu«
rurcgIorij:c5 dura:_fcaducrfa:qucverura erantpdiceret:c-|
em aio fer.m* aducrfa.ex quibus iocuda 3i honorifica p_
uenturafint.Nihilemdimciiceftviro excelfo alo prcdiso:
vii ca de glotia spccstet.dein cu aduerfa^dtxiJsTet^pponit fpc
cuadcndixi. huiufccmodi illa cffc oftendauvt perfetri a for
tillimo viro;partim vicari a fapicntifiimo poffunr.
r Sucge.fom.por.S-^fomnio^.Bstaut,inlioclocoHo-
xnc.srcutus.inhoctn differt.-cjiillepvtracg porta fomnia
exiredia't:hic vmbr.^s veraspquas fomniaindicac vera:
diipocticcjapertusestfenusivultauteintel-igi falfa oiTiia
quedixit.phyfiologiavcrohochabetrperportacorncaocu
U sjgiusicai-t.a 6C cocnei fittH colorifti^idnrioreR cetcns me
OO ia
loading ...