Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 391v
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0795
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
<£netdos

V-tf.v.f


JVrmmVt.nsrassosaauetromsnt.SER.
§ Postcfc Tum9bello defecilTe videt latinos
■ antea semper infraftos: namcp lta maior
est scnsus-tS si infra&os valde fracftos ac/r
cepens:D.lnfratflos.Valdeftaistos.CRI.
| Tum9 vt inftatflos. Obseruaturab optio
______ ' quoq* poeta:vtqlea prieipio gsona alicg
'uduxerit: tale eS ad sine


Vscp pprducat.Ergo qm
inuicfto Sc excelso animo
Tutnsiiam formauerat:
iure nsic i:i vltimo.rerutn
diTcrimine illssfadt vt pa«
ratsi llium demonstrat et
singularecertame subitua
rn:cS:morte magnoani»
mo pro saluteparris latuss
rum. ^b L/atinos.D.
No solueiusgentis-mili*
tes: sed omnes qui. eslent
inexercitu Turnicoparat
Ieoni:qui ln bestias impe
rium habet:vt Turnus irt
suos:sj vulnerato cS:qui
vlcisci non potest.
c Suanuc^mislarepo»
sci. S. iQuia,dixerat. Ibo
auimis cotra vel magnll
prestetachillem.
d Scsignatiocuf.S.Pro
pter illud tn teora latini I
teoculosreferiit C Sesi»
gnariOculis:velCj^in suo
cxercitu ia milites mter ser
hecannuebat.Vf quia sfc
putabat i ciuitate fiemvn
lllugcnerositati leonis co
parar. e Vltro.SER,
Autinsug:aut antecj;als«
quis exposcat sponte sua
seincestamen offcrr.
* Sauciusille. SERVI»
VS •kOCTsJoXHv;.;IIIe;ko
scilica.id estprinceps fer»
rarum.Saucius aut pecfl9
id est sauciiS pe<fl' habcs j
Ec bene alia verba mter»
postiit .qura sauti"pesftus
tonabatRspertime: &im
periris potcrat soloecism'
videri. g Grauivulne
re. SER.Forti vt ferit cnse.
grauc tymbre9osyrim.
ii Ta demB. S. Nouisi
sime.id e postcjsuent yul
nere laceisicus: hf c enim
leono est natura:nisilao«__________________________
siti irasci nequeanc*
Mouet arma.S .VsrtS
iruasexpCTitmaarma.suntvniuiVuiurcjrespossibilitJs.vsi
est.Et quercre coscius arriia. id esl dolos. C. Mouet arma
leo.Vtmsuperionbus comparaunaruntelupo: quod aial
dolo i&insidljs potius: c$ auimigenerositatercm agit. Sic
nacgenetosttatemTurni:c1t;anima inuictacomparar leoa
miquo nullsi ex btut s generosius eit ,Na supplicib9 parcit
imbecillos:vtsuntfoemine<X;pueri:nisineceHitatecogatur
non sguit.Sed deleonein Bucolicis diximus.In primis au»
tem illud.cj si vulneratus suent reliquis negleciis inXolum
percussore fertur.eum autequi tela m(sit:ncc tamenvulnc/
rauitcorreptumrotat:rotarttqj sternit: necg vusncrat.
k I,atronis. S. Modo venatoris:&-stgrecum nS
Mxpwiiv. dicunt.obsequi <^seruiremeKcdc:vndelatro

nes vocantuf coductimilites.Motis autem erat vt bos im
peratontse: circa sebaberet:6V primos mitteret ad cmnt dw
scrime:vnde nucdicit.lLatronis tclo fixu lcone-quia etia ve
natores operas suas locare cosueuerunt.Varrotamendicic
hoc nome polse habcie etia latina ethymologiS.Vc lattoi
nes ditfti smt quasi lateronenquia circa latera regum sint:
quos nunc satellices vocanc: vna tii est significatio licet di*
uetsa ethimologia:plaut?

Publtj.VfrgiltjMaronis Aenew
dos liber duodecitnus.
Umusvtinfn
dios aduerso marte latinos
DefecilTe videt :sua nunc p
miQa reposoV
* '»»art
Se signari Qcolis: vltto _ im^
_______________placabilis arcset:
AttoIIitoj animosjpcenoro.qualisin aruis
'" ■. t e
Sauci' llle graui veiantum vulnere pedtus;
t> i „.....,„
Tu demu mouetarma teojgaudetcp comantes
Excu tiens ceruice toros: fixumcp latroruV"

Impauidus
Haudsect
Tuncsic
Nullan

dicSa retracSet
ic qiigpepigere recusent:
sacra pateKStC concipe fcedus.
Authaturfttiapiudextra.ubtartaramittain

*Jt,v'4n.-

Desertore asia-:sedeant:spedt- ntcp latini

.-i'

Etsolus ferrocrimencomunerefellamt
Authabeat vidosygdat laumta consunx»

inpyrgopoHymiccoUen
ditrga sint lacroesdices.
Rex me SeKuc9 misit ad
cocsucedos latrones.
\ Impguid9rrangirtelis,
S Xucan^Per fam tati st
curusvulnens exie.
m Fremirorecmeto.S»
Fremit:litjhabtatossuo
cruoreBfusu.Saue c6pa//
tio exitu oildit fuuirj2.Na
etia Turn9ruet 1 morte f<*
rocitate cSpuls^Sic i qrto
(ndicat fururu regni.-cVex
itsidiccs.Qualis coietfta
cerua sagitt j. n Ghscit.
S.Grescitvnetgliresdicri
Jsutqspiigueserhatsomss
n». o Turb(d".S.Plen»
tenrorisr&gturbatois.Sa
ne notada affur:atcji irir:
na iteratio c:tj sreqncer est
vs :^cecinnulli dicOt tga
reiterposita coiundione.
p NlCamoraCDi]'geni'
notat) has duas oro^.et
Vt iTumo cogsces gen^il
iud erecstu:d. cocitatu-ita
jlatinoillcV^deltgraue
matuipetcosideratii.Nul
lamora.n5v«c pncipio:
ied sibi bniuolenA captac
cofutandoidqmaxie ab
aduersario.pmi potat.s.
q> alios p.iculis c^ se spm
orjiicertmalit- q Rerrass
Ciet. S. Repetat&reuob
uet, C. DicflarctratsKci.
q dixerit djcxa ee noluit;
na c5 aligd tractado cofti
tuerimv:«deji]decestitu
tionefacscii fecsca veltm*
Traclam9c5i; alia i sniam
traducere couamur:vn di
uus Augu(tin*Retraistati
onuillos libros dixir,-
r CSgsed^-S-Srari^vbi
polynicevbiq? mducit lo
qnte.-NomevJI^domus
^^^^^^^^^^^^ atixia culpar. Expetfccne
Ve trucesobliqlimienati^
VnetiSsupascpoefa.SesignariocFiSi s Desertorsasie.S.
Vtexulib-ncdatcducedaiauiniaceucrjivnepmiiiaillaex
cusatio & i.rota fccudi aconomia:d; i qrto dicir. Me sisa*»
ta mds parerct.ducere vita auspiciis:cS; ipoce mea copone*
K curas:vrbe troiana pma dusccsq? meortt.Reliqas colere
D.Desertoreasic.Tna touitia;a loco.q. Asian9.q.d.excor'i
rupta.puitia.-a gcnere.^d e Dardan^.qsi rebellis.A fato: qt
cct^duor.C Desertore asieTrahit i cote>tn<S: onerat odio
q .d. q regn u^rpnu no e ausus deseders:et niic petit s(bi aliw
na. t SedeatspeccetcpIacmi.S.Dutt^c ^vtdixim^iupj
Hollicef em sesingran certamie dimicare velle^uiiojitNa
dices sedeatspcdetc$latetereosignau«earguit.Qt«oI om
nib^escctib/dinuccEiqua rc pleiu^secin^ ludicat vosws.

tdum: fremitorecruento»
^sdtviolentiaxurno,
yurbidus mfir.
loading ...