Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
€ntfdo$


V Audacsnymphesndl
gnata Hcere.S.vc fupra di
ximusrvbicuncp inducic
ru-entealiquem fine essej
<stu audacem dicas.
% Arm/s an/mifqt rese
<sti S.RefecTri sicurarmis:
fca & animis ■ Nanq»'ar$
morij lnooia anrmiante
vtriu sqj torpebrnt.
V Cercamma martfs an
heIi.8ER.Aln certamine
legunt.vtsit fenfus:adsi#
sirur.t contra se Martis an
todi catamine-

ptocumtrsratrscp ensem dea Daunia reddit,
Quod venus 'audari nymphe jdi^nata l/cere
AccesRtrtelumc^ altaab radicereudliti
OHjsublimes armi^animiTc^refecti
HicgFadio sidens;hicacercVarduus hafta
-, n /« f /~*s **
aililtunt contracemrmnamartis anhelu
lunonem interea.rex omnipotentis olympi)s
AHoquicur tutuapugnasdenube tuencem*
Qug Car sinis eritcoiunxjCquid denicp refct?

a Fulua de nube.8. de
aereelemenrofuo.
z Queiam ftnis eritco
iunx: gd deniq* Indigen
remAeneam.SER. Den(
qj verba ifta:'quafi la te*
diantis funtrad longa lu
. nonis iracundiam. vnde
<3c paulo poft ait: Defiue
jam tande:precibufcj; ra
sieclerenoftris.
 
Annotationen