Vergilius Maro, Publius ; Brant, Sebastian [Editor]
Publij Virgilij Maronis Opera: [cum quinque vulgatis commentariis ex politissimisque figuris ...] — Straßburg, 1502 [VD16 V 1332]

Page: 408r
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502/0828
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Etbef &no$ecimu$ cccc

Mfc^fl

s F'.'-':;-

a Indsgecem Aenea scfe
ipa. S. Subaudis sorc.Et
w^igetes duplici rationc
dicunturtvel sccftn Lucre
cium:cji nullius rei cgcar.
quiair. Nihtl indiga cua
r£:vscerteidigeres diisat
exhominib^Tatfti. Etdi»
<5t:mdigec«s quasimdus
agenres.
b iMortalsndecuirvoi*
larivulneredtuunv.SER.
JNJon lctali sed aut q mot
xales laborant: aut a mor
tah sslato.
t Diuum. S. Subaudi
futurum*
d Quid enim sine tc\tas
turna valera, S^Parethe
iiis esVparitur em excusa*
resehmonilse fecisieco*
Tnemora<j .sed eam au&o
rem misse.IuppiKrdidt^p
pUTiliud.Aucxoregoaus*
dendi.
< Desineiam tandem £
cibuscjj inneceerc nostris.
sj.SinguIa pronudanda
-sunt.
s Necte tantus edat ta)
«ritamdoIor.S. Scilicctde
sine odiis vrgcreTroiaos
TSaneedo edis edit.Intcgi*
verbum est: vt.lego kgis
lcgit. Nam cdo cs elttessc
nnormalum constat.
g Troianos potuisti.S.
lam'no potei: Id-.o enim
preterito vsuB est. C- Tra
lanos poruisti.Ad vitam
morescg pcrtinet hec fabu
la.Iuno autem css: ipa am
bitio qug impelHt Turn tt
id estiniustarcgcmicVscc
dus rumpere:<& multa m
sanda patrare. Verumlu
pster j.ipse de^randc hua
luscemodi Ipia facta co«
hercet: arqj euj prcstat fa
uorem rccteagenciDUErvt
viAoree cuaderc possmt.
h SubmisTo vultu. S.
Habitum fucurg oraiio*
nsostenditi
i Quianota mihi tua
magna voluptas lupiter.
S. NecesTitatem obietcrat
saridicensrVentumadsu
premuest. Sed [uno scies
satum esiequicquid Iup:*
tcr dixent:se cedcre ei9 vo#
lunratiaiTcnt Nam agit
vtconolict sibi fauoreoi
eius ad pctitionc sutura.
k Dignaindign» pafs.
S.id est omnia ctr.prbuet'
bialiterdictum est.
I Provira.S.Acsidiccss
tct prorenobis data. id
est a superss,
m Non vf tii tcla 116 vt
c6:cdcr£tarcu.S.Hoclo*

[ndigetemxneam scis spsatSs sdrcsasttis
Deberi cdo;fatiscg ad sydcra.tolli; f*ssi.
Qirid struisCaur q spegelidis I nubib^heres*
Mortalindecuitviolarevulnerediaum^
Aut ensem(quid em sine te smurna vaTeret)
Ereptum reddi turiiof8£ vim crescere vidis?
Desineiatandeprecibuscp inssectere noslrts^
«> f *w*J**- , ,
Nec tetantus'edat tacita dolor :SC mihi curg
Stpe tuo dulci tristes ex oje recurscnt»
Ventu adrupremuest;terris agitarevel vndsss
Tro(anp^£ptuiiti:infanduaccenderebenumS
Deformare; donjGret Iucftu miscerehymea*os#
\'heu'ustemptareveto:siciupiterorsus%
Sicdca tumi(To contrasaturnia vultu#
1 *h
Istaquidequia nota mshs tua magnavojuntas
luppiter:et Turnuetterras inuita reliqui*
Nectu meaeria solamnSc.eckvideres
Digna indigna patirsed ssamis cindh sub ipa
6tarem aciertrahercc^ inimica in p!ia teuaoSi ]
Juturna misero fateor succurrere fratri
buali :etpro vitamatou audereprobauit
Nonvt tela tamSnonvtcotenderetarcum/
n
Adiuro stygij caput implacabilefontis:
Vna sugstitto superisqu^ reddttadiuis:
Et nasc ccdo equide pugnascg exosa rdinquo*
lilud tenulla fati quod Iege teneturs
r m*#* e ,di*,*r*K '
Pralatio obtestor/pro maieilat^ tuorumt
t*fiy ' t
Cumjam conub^spacem fcelicibus (esio)1
Componentrcu t|jeges cVfcedera iungent:
Ne vetus indi|enasnomen mutarelatinos:
w4Neu troas fieri iubeas :Kuaoscp vocari: w /t
Am^ceWmutar^vtrciS^aut vertcre v^ites:
Sit latiumaint albltni per fecula reges.
Sitromana potens:ttaIavinute propago:
Qcadit;ocdderitc$ sinas cum nomine troia,
OlHsubridens hominu rerucgrepertor,
Efe germana ioiiis saturnic| altera pros. :
IrarutantosvoJuissubpecitore sliiciru5,
Vctujge;e|inco:pnlfrustra sumitc furorem

to quasilutumati) ie
sagittam signif.cat:s -d vc
supra dixim^pollnm^ac*
cipere cb alter in eius gratl
amm Aenea tela c5tor(ir.
n Adiuro st/gii caput i*
placabilcsontis.S- Proiu
ro nam ^pthesis tst, Qui#
datame volurtt luro iiic
dici debere cum c6sirma#
mus aliquidraut proimtti
tnus: vtiuromefaccuiii:
adiuro vero al iicganV"'.'
vt adiuro me no pdsse no
sedire.Terciu. Adiurat se
non poiTe apud nos Pd'
philo abscnte perdurarer
potesttamectadvaldesiss
gnificare.
o VnasupsiitiO. S.Re*
ligiot metus dicta co q> si*
J&ersts.t capiti omnis rdi*
gio*
p RedditaS.Data.N5
prothesTs est.
q NuIIafatiquodlegete
netur. S. Benefati. Nan»
viaonglex est:vt vicri cci
danr m habiturn nomeri
qj victorum.
r Prolarioobtestor. G^
Ostendit imprudctiam
ambiciosorum:qui etiami
vicnaliquid concra fas p«
tereaudeanr.
« promaiestate tuorn;
S.Respexitad Satuma:
quialiquado in italiajev
gnauerat: Vudeaittuor?.
• ^Jam& Iatinusuideorw
gme duat: vt pauno ps*
cus pater vsq? parentcTe
Saturneresatau sangui*
nis vltimusauctor.
t Eftocoponcnt. S.Co
senrit. sed inuita
v Sir Romana pocens
italavirtutepropago S.
Hoc videtur dicen.- si fata
liter iminet:vta Troiais
ongo Romana dcsccdau
Troianiltalorum nomcn
accipiant: vtRomani de
italisjno deTroianis vide
anturesse progeniti.
x Esgermana tou/s sa
turiiiqjaIfera.ples.SER.
Locus deobscuris d'quo
quidam hocsentiuntp&i
tis peneillicita;sed coccdc
da sutrquoniam soror loi
uis es.id eil Sarurni sika:
quod sivolucrimus ad^
mitter:eduplicitap sequcs
versuBeritincong. jusrve
irarum ta; tos vol uis sub
pcctoressucc^: vndemeli'
est:vritaIieUi'g^my:soror
Iouis cs. id est Saturni:
vn no rmrjj est tanta te re
tinereiracundiamsnb pe
cu rc: n im soinus vnutn
loading ...