Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 5
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1888

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Α'.

Άρ/*α είαα,χθέντ*, ε£ς το Κεντοεκον Μουαε&ον.

1) 'Έκτυπον ανάγλυφαν, έπιτύ|χβιον, εϊκονίζον αριστερά Ίστά-
[Λενον ό'ρθιον πωγο>νοφόρον όπλίτην, όστις είνε ένδεδυρ.ένος βραχύν
χιτώνα και έπ' αύτοΰ θώρακα, φέρει χλαμύδα εις τά όπισθεν του
σώματος καταπίπτουσαν, ή ς τά δύο άκρα, συνεπτυγ^ένα, είνε έρ-
ριρ,ένα έττΐ έκατέρου τών βραχιόνων, εχει τ·)ιν άσπίδα επί τοΰ εδά-
φους έστηριγρ.ένην, στηρίζει την δεξιάν έπι της όσφύος και εχει
την άριστεράν καθεψ,,ένην ουτο>ς, ώστε εφάπτεται της περικεφα-
λαίας, ην κρατεί άρ,φοτέραις ταΐς χερσι γυμνός προς αυτόν έστραρ.-
ρ.ένος και αποβλέπουν παις, ό δούλος αύτοΰ. Κοινή ελληνικών χρό-
νων τέχνη. Παράστασις παρεμφερής εν [Λέρει τη εν τω γνο)στώ ανά-
γλυφος τοΰ Άριστοναύτου (ιδ. Κατάλογον Κ. Μουσείου ύπο Π.
Καββαδία αριθ. 151). "Τψ. 1, 66 πλ. 091. Ευρέθη έν Έλευσΐνι.
(Εύρετηριον Γενικής Εφορείας αριθ. 381).

ί£) 'Άγαλρ,α Βάκχου πιθανώς, μεγέθους σχεδόν φυσικού, ητοι
γυρ-νοΰ νεανίου φέροντος ρ-.όνον συνεπτυγρ.ένην χλαμύδα, από του
αριστερού ώιχου είς τά κάτο) καταπίπτουσαν, στηρίζοντος την άρι-
στεράν έπι της όσφύος και έχοντος την κεφαλήν προς άριστεράν και
προς τά άνω, οιονεί έν ρερ.βασρ.ώ, έστραρ-ρ-ένην. Την κόρ.ην είχε
περιδεδερ.ένην χαλκώ, ώς φαίνεται, στεφάνω, ύφ' ον κατέρχονται
κύκλω μικροί κυ^αίνοντες πλόκαμοι" τό δεξιόν δέ σκέλος είνε λίαν
προτεταμένον. Ή διάπλασις του σώματος έν τω κορρ.ώ είνε επιτυ-
χής, παραδόξως όρ-ως τό ριέτωπον εινε ύπέρ άγαν ύψηλόν και τό
κρανίον λίαν πρός τά άνο) έξο>γκω[Λένον· ετι δέ άτέλειαί τίνες
παρατηρούνται εν τω σχηυ·.ατισρ.ώ τών καθέκαστα του προσώ-
loading ...