Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 180
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
180 ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΕΑΤΙΟΝ. — ΕΤΟΣ 1888 — ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

μισματόσημον χρυσοΰν ζυγίζον δράμια 27 δ^8 κοπεν τό έ'τει 1887:
επί της μιας όψεως φέρει την προτομήν της Βικτωρίας μετά τοΰ
στέμματος επί της κεφαλής και την έπιγραφήν : Υιοτοκια κεοινα
ετ ιμρεκατκια : επί της ετέρας των όψεων υπάρξει η έξης παρά-
στασις : εν τω κέντρω μορφή γυναικεία εκπροσωπούσα τ6 Βρετ-
τανικόν κράτος καθήμενη επί θρόνου" όπισθεν τούτου εν τω βάθει
εικονίζεται ή θάλασσα. Ή μορφή αύτη φέρει εν τη δεξιά το
ξίφος της Δικαιοσύνης και κρατεί εν τη αριστερά σφαΐραν, έφ' ης
πτερωτή Νίκη. Εκατέρωθεν του θρόνου ορατός λέων. Παρά τους
πόδας της καθημένης μορφής κείται ό Έρμης, ό θεός του εμπο-
ρίου, κρατών εν τη αριστερά κύλικα πλήρη χρυσού και αντικρύ
τούτου επί των βαθμίδων του θρόνου, κάθηται πτερωτός παις (§θ-
ηϊυδ) ώς προσωποποίησις του Ηλεκτρισμού και του Άτμοΰ.
Εκατέρωθεν δε της καθημένης μορφής, της άντιπροσωπευούσης τό
κράτος^ ΐστανται πέντε γυναικεΐαι μορφαί, αί προτωποποιήσεις
τών στοιχείων του μεγαλείου της Αγγλίας- τουτέστιν έκ δεξιών
μεν (της καθήμενης μορφής) ή Επιστήμη, τα Γράμματα και ή
Τέχνη, έξ άριστερών δε ή Βιομηχανία και ή Γεωργική. Κάτωθεν
της όλης σκηνής, ύπό τον θρόνον, φέρονται πέντε σήματα συνδεδε-
μένα δια ταινιών και κλάδων, εν οις τά ονόματα τών πέντε ηπεί-
ρων της γης, έφ'ων εκτείνεται τό βρεττανικόν κράτος, ήτοι Ευ-
ρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική και Αυστραλία. Υπεράνω δέ
της σκηνής ί'πτανται δύο μικραί πτερυγοφόροι μορφαί παριστώ-
σαι τά έτη 1837 και 1887 κρατούσαι έκατέρα στέφανον Ιντός
τοΰ οποίου τά γράμματα V. Κ. I. όπεράνω και τούτων ή επιγραφή
ιν αοΜΜΕΜΟΚΑΤίΟΝ. — 31) Νορ.ισματόσημον του αύτοΰ τύπου, ού
και τό προηγούμενον, μείζον, έξ αργύρου, βάρους 67 δραμ. και
3|4.— 32) Νομισματόσημον τοΰ αύτοΰ τύπου, έκ χαλκού, βάρους
62 7, δραμίων. (Εύρετ. Γεν. Έφορ. 729 - 732).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΆνασκαφαΙ καΐ εύρήμ.ατα.

1) 'ΑνασκαφαΙ βν τγι'Ακροπολει (ϊδ. σ. 168 άρ. 1 κ. έ.).

Αί άνασκαφαί βαίνουσι παρά τό νότιον τείχος πέραν της νότιο-
loading ...