Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 29
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0035
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΤ ΕΤΟΤΣ 1888. — ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29

βράχου καθήμενος, κρατεί έν τη αριστερά λύραν. Έν [/.έσω της πα-
ραστάσεως υπάρχει δένδρον, δι' ου χωρίζεται ή σκηνή εις δύο μέρη.
"Επεται άνήρ έρειδόμεΜος δια της αριστεράς μασχάλης έπι ράβδου,
παρ' αύτώ χαμαι καθήμενη γυνή και πλησίον ταύτης ανδρική(;)
μορφή διδασκομένη τον αύλόν παρά νεανίου (Πάνος;), υπεράνω αυ-
τής ισταμένου. Τέλος έπεται γυνή έπι βράχου τους αγκώνας στη-
ρίζουσα. Ή ε'ικών περατοΰται δι'άνδρικης μορφής στηριζούσης τόν
άριστερον πόδα έπι του βράχου, έφ' ού ή προηγουμένη γυνή, την
σκηνήν οίονει θεωμένη.

β') "Ελασμα παχύτερον. Εικονίζεται έπ' αύτοΰ άνάγλυπτον το
ήμισυ ακριβώς μέρος (το άριστερον) της άνωτέρ&ί παραστάσεως.

γ') Κάλυμμα χαλκού κατόπτρου, έν ω άνάγλυπτος γυνή καθήμενη
και άνατείνουσα τάς χείρας, προ αυτής βωμός, ές ου αναπέμπον-
ται φλόγες, και όπισθεν κορμός δένδρου.

δ') Κάτοπτρον μετά καλύμματος, έφ' ου άνάγλυπτος σάτυρος
φέρων νευρίδα και κρατών τον Διόνυσον, έν μέθη διατελούντα και
κρατούντα ο'ινοχόην (άμφορέα;) έν τη χειρί.

ε') Άγαλμάτιον χαλκοΰν Αφροδίτης άποδυομένης- έστηρίζετο
έπι δελφίνος και εΐνε κακότεχνον και έφθαρμένον.

ς') Κεφαλή χαλκη (χυτή) έν καταγραφή, κεκολλημένη ούσα έπι
πλακός, ώσει έν άναγλύφω. Ή γυνή (Γ'Ηρα;) φέρει στεφάνην επί
της κεφαλής· μέγεθος μείζον τοΰ ήμίσεος του φυσικού.

ζ') 36 Νομίσματα διαφόρων πόλεων άπαντα κίβδηλα.

Τά πράγματα ταϋτα κατεσχέθησαν έν Λαυρίω ύπό της έκεΐ
"Ύπομοιραρχίας παρά τινι Άντωνίω Μαραγκώ, πο^λουντι αύτά ώς
άρχαΐα. Είνε δε άπαντα προφανώς κίβδηλα. Έν τη καταθέσει του
ό Μαραγκός ώμολόγησεν, ότι είχε λάβει αύτά προς πώλησιν παρά
Θεοδώρου Μουστάκη κατοίκου Αθηνών.

Β'.

ΆναακαφαΙ κα,Ι δοάφορα εύρήιχα,τα,.

Κατά τον ρ.ηνα Φεβρουάριον έγένοντο άνασκαφαί έν τη Άκρο-
πόλει, κατά τον εξω Κεραμεικόν, έν «Διονύσω» Αττικής, έν 'Α-
μοργώ και έν Τανάγρα.
loading ...