Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 38
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0044
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
38 ΑΡΧ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΓ ΕΤΟΤΣ 1888.-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΣ

^) Οίκοδομικαί ερηασίαι εν τοις Μουσείοις.

Έξηκολούθησεν ή οικοδομή του δευτέρου Μουσείου έν τνί Άκρο-
πόλει (σελ. 21 αριθ. 2) καΐ ή της τετάρτης πλευράς του Κεντρ. Μου-
σείου (σελ. 21 αριθ. 3). "Ηρξαντο δέ έργασίαι ίνα στρωθη δια μω-
σαϊκού τ6 έδαφος των έν σελ. 21 αριθ. 3 μνημονευομένου τριών
αιθουσών του αϋτοϋ Μουσείου, αΤτινες θέλουσι χρησιμεύσει κατά τδ
παρόν ώς Άρχαιοφυλακεΐον (ΐδ. σελ. 21 αριθ. 4).

Δ'·

1) Άρχαΐα εισαχθέντα εις την ^νΧλογην Πεφαιώς.

«Κατά τδν μήνα Φεβρουάριον εισήχθησαν ε'ις τδ έν Πειραιεΐ
Μουσεΐον τάδε:

α') Στήλη έπιτυμβία, λίθου λευκού, ύψους 0,60 πλάτους 0,24
φέρουσα άνάγλυφον αετωμάτων μετ' ακρωτηρίων, έντδς δ' έλαφρώς
έγγεγλυμμένου πλαισίου άνάγλυφον παράστασιν νεανίου κατά μέ-
τωπον Ισταμένου, ποδήρες ίμάτιον -περιβεβλημένου. Παρά τδν άρι-
στερδν πόδα του νεανίου κύων αποβλέπει προς αυτόν. 'Υπέρ την
παράστασιν ή επιγραφή :

Άμφικλης
Πολυνίκου
Σαλαμίνιος

ΓΗ στήλη άνευρέθη κατά τδ Β. τοϋ Πειραιώς υπδ εργατών χώ-
ματα άποκομιζόντων' κατέσχον δέ αυτήν διά του έπιστάτου τοϋ
δήμου Α. Καπανδάρου. Παρ' ίδιώταις δ' άνευρεθέντα διατηρούν-
ται τάδε:

α') Παρά τω κ. Άρ. Βέλλα μικρδν άνάγλυφον Κυβέλης διπλούν.

β') Έπι της εισόδου των έργαστηρίο>ν Κ. Μαγκοπούλου, κατά
την όδδν Φίλωνος, έντετοιχισμένον άνάγλυφον νεκρικδν μετ' άετω-
ρ-ατίου, δπερ εικονίζει νεανίαν ό'ρθιον, άντοοπόν ίστάμενον, άναβεβ-
βλημένον ίμάτιον, όπερ άφίνει γυμ,νδν τδν δεξιδν ώμον και δλόκλη-
ρον την χείρα την δεξιάν, ώς και τδ στήθος μέχρις όσφύος· ττί δεξιά
παρά τδ σώμα καθειμένγ] έχει τι* έν τω άετώματι ή επιγραφή:
loading ...