Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 219
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0225
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΕΛΤΙΟΝ. —ΕΤΟΣ 1888 — ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 219

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

'Α,νασκαφα,Ι καΐ εύρήμ.ατα.

1) Άνασκαφαϊ Ιν τί) ΆκροπόΧβι (ϊδ. σ. 201 άρ. 1 κ. έ.).

Αί κατά μήκος του νοτίου της Ακροπόλεως τείχους σκαφαί προέ-
βησαν μέχρι μικρας άπο των Προπυλαίων αποστάσεως, ώστε ή δλη
ανασκαφή της Ακροπόλεως προσεγγίζει νυν εις το τέρμα αυτής. ΓΗ
έπίχωσις πέραν του έν σελ. 201 μνημονευομένου οικοδομήματος,
έν τω χώρω δηλ. έν φ το τέμενος της Βραυρωνίας "Αρτέμιδος,
δεν ήτο μεγάλη ούδέ τοιαύτη, οΐα ή αμέσους μετά τά Πβρσι,κά γε-
νομένη, διότι έν μεταγενεστέροις χρόνοις άνεκινηθησαν έκεΤ, ως
φαίνεται, τά χώματα. Των γενομένων δέ ευρημάτων περίεργον είνε
χαλκούς οίονεί στέφανος εχο)ν έξωτερικήν μεν διάμετρον 0,77 έσω-
τερικην δέ 0,66 έν τω έσωτερικω χώρω τοϋ οποίου υπάρχει έκ λε-
πτού ελάσματος άνάγλυπτον ουτο^ς ειπείν άγαλμα Γοργούς Ιστά-
μενης όρθίας, προσηρτημένον τ^ στεφάν/) δι' ηλων προσηρμοσμένων
τοις ποσί, και έχον ούτω διεύθυνσιν οιονεί διαμέτρου τοϋ κύκλου.
Το περίεργον τοϋτο εύρημα ομοιάζει έν μέρει την μορφήν και κατα-
σκευήν τ-?ί έν Άρχ. Έφημερίδι (1887 πίν. Δ'.) δημοσιευμένη μορφ?ί
Άθηνας* άκαθάριστον δ' ον εισέτι δεν δύναται τις νά διακρίνν) αύτό,
ϊσως δμο)ς είνε ασπίς, άντυξ δηλ. και Γοργώνειον, έν ω το λοιπόν
σώμα θά ητο έκ δέρμ,ατος.

Μαρμάρινα δέ ευρήματα έγένοντο κορμός καθημένου χλαμυδοφό-
ρου νεανίου, "Ερμου ισως, μεγέθους ήμίσεος περίπου του φυσικού,
και τέχνης της Δ', ώς φαίνεται, έκατονταετηρίδος, και αρχαϊκή κε-
φαλή Μεδούσης μεγέθους υπερφυσικού, άποκεκρουσμένη τδ όπισθεν
μέρος, έξ ου φαίνεται ότι δυνατδν νά προέρχηται έξ έκτύπου άνα-
γλύφου (έκ μετόπης;)

Αϊ σκαφικαι έργασίαι έγίνοντο μέχρι της 17 Δεκεμβρίου δαπά-
ναις της 'Αρχ. Εταιρίας* έκτοτε όμως, διακοψάσης της Εταιρίας
τάς εργασίας αυτής ένεκα της λήξεως τοϋ έτους, ενεργούνται δα-
πάναις τοϋ ^Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών.

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
loading ...