Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 43
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0049
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΕΛΤΙΟΝ. — ΕΤΟΣ 1888. — ΜΑΡΤΙΟΣ 43

*£0. Χαλκοΰν άγαλμάτιον ( ΰψ. 0,215) δλως σώον και κάλ-
λιστα διατετηρημένον, τέχνης άρχαϊζούσης καί εργασίας λίαν έπι-
μεμελημένης. Εικονίζει γυναικείαν μορφήν εχουσαν καθόλου τον
γνωστόν τύπον τών πολλών έν τή Άκροπόλει ευρεθέντων αρχαϊκών
άγαλμάτων. Στηρίζεται έπι του εδάφους δι' ολοκλήρων τών πελ-
μάτων τών ποδών αντιθέτως όμο)ς προς τα αρχαϊκά αγάλματα
εχει τον δεξιόν, οϋχι τον άριστερόν, πόδα προβεβλημένον. Φέρει
ποδήρη χιτώνα και χειριδωτδν μέχρι κάτω τών γονάτο^ν κατερχό-
μενον ίμάτιον. Αί χείρες εΐνε προτεταμέναι άπο τοϋ άγκώνος και
ή δεξιά κρατεί, ώς φαίνεται, σεΐστρον ( άποκεκομμένον τ6 άν(θ μέ-
ρος ), εξ ου δήλον δτι τ6 άγαλμάτιον εικονίζει πιθανώς ίβρειαν της
ΊσιΒος. Το δλον, ιδίως ή διάθεσις του ίματισμοϋ και ή της κό-
μης, διακρίνεται έπι κομψότητι. Σημειωτέον δε δτι αί χείρες, άπο
του άγκώνος, εινε πρόσθετοι. Ευρέθη έν Κέρκυρα, έν τω χωρίω
Κασσιόπη, και κατεσχέθη έν Πειραιεϊ, παρά τω Δ. 'Ράππα.
( Εύρετ. Γεν. Έφορ. 488 ),

^1. Τά έν σελ. 39 άρ. *2 μνημονευόμενα δώδεκα άρχαΐα άγ-
γεΐα και ειδώλια, α κατεσχέθησαν παρά τω πρώην διευθυντή της
προς άποξήρανσιν της Κωπα'ί'δος εταιρίας κ. Μπροσσάρ. ( Ευρετ.
Γεν. Έφορ. 489 ).

Β.

1 ) ΆνασκαφαΙ €ν ττ} ΆκροπόΧει ( ιδε σ. 30 άρ. 1 κτλ. ).

Ή έν τω αύτώ χώρω μεταξύ της άνατολικής πλευράς του Παρ-
θενώνος, τής δυτικής πλευράς του Μουσείου και του νοτίου τείχους
της Ακροπόλεως πρόοδος τών άνασκαφών ηνεγκον εις φώς άξια λό-
γου ευρήματα.

Έν τη έπιχώσει τή μεταξύ της νοτιανατολικής γο^νίας του
Παρθενώνος και του προς συγκράτησιν τών χο^μάτων κατεσκευα-
σμένου προς νότον έκ κοινών τιτανόλιθων τείχους ( σ. 30, άρ. 1 )
ευρέθησαν πλήθος τεμαχίοιν άγγείων, μελανόμορφων καί τίνων

4*
loading ...