Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 139
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΕΛΤΙϋΝ. — ΕΤΟΣ 1888 — ΙΟΥΛΙΟΣ 139

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Έ ρ γ » β ί α ο κ α I Μ ο υ α ε & α.

1 ) Μουσβΐα ΆκροπόΧεως.

Έν τω νεοδμήτω, τω μικρω, Μουσείω της Ακροπόλεως συνή-
χθησαν τά μικρά και ηττονος λόγου άξια άρχαΐα. Έν δε τω με-
γάλω Μουσείω, εξακολουθεί ή ανασκαφή του εδάφους αΰτοΰ
(ϊδ. σ. 104) και αί προς κατάτα<|&ν των αγαλμάτων εργασίαι
και κατασκευήν του μ.ωσα&κοϊ) (ϊδ. σ. 117 άρ. 1 ).

ί£) Εργασίαι εν ττ} ΆκροττοΧει.

Εξακολουθεί ή κατεδάφισις των παρά τά Προπύλαια μεσαιω-
νικών και νεωτέρων τειχών (ϊδ. σ. 92 άρ. 2 ), ητις ηνεγκεν είς
φώς κατά τον μηνα Ίούλιον τά έν σ. 136 άρ. 5 ευρήματα και
αί έν τω Ιίαρΰ&νώνε, εργασίαι προς άνακάθαρσιν του δαπέδου
από τών έπ'αΰτοΰ άχρηστων λίθων. Γίνονται δέ τοιαυται έργα-
σίαι καί έν τω μη άνασκαφέντι εισέτι /ώρω του τεμένους της
Ά,Οηνας Εργάνης. Έν ταΐς τελευταίαις ταύταις έργασίαις
άνεφάνησαν αί έν σ. 138 άρ. 1-3 έπιγραφαί.

3) Εργασίαι, εν τω επιγραφικοί Μουσείω.

Έν τω επιγραφικοί Μουσείο) συνηρμολογήθησαν Οπό του Λόλ-
λιγκ, κατά την αΰτοΰ εκθεσιν, αί έξης έπιγραφαί (1) :

(1) Εν τη έν σελ. 110 ϋπ' άρ. 1 έπιγραφη άνάγνωθι έν τώ β' στί/ω άντ\
ενσορκισοσιν εχιοτ κοσυσιν, έν σελ. 118 έν τη ΰπ' άρ. 2 επιγραφή έν τω ζ'
στίχιυ άντι Ανακειοις Χαλ^ειο.ς, έν τη αύτη σελ. παρελείφθη έν τω ξυλογρα-
φήματι ή μέση στιγμή μεταξύ τών λέξεων κ.1νεβε%ε κ«\ τει.

12*
loading ...