Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 233
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0239
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΑΡΧΑΙϋΛ. ΔΕΛΤΙΟΝ. — ΕΤΟΣ 1888 — ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 233

η διηρέσαμεν τινά τούτ(ον εις δύο μέρη, και έποτίσαμεν το έτερον
ρ,όνον αυτών οι' ΰδροϋάλου.

'Ώς δύναται δέ τις να παρατήρηση ευκόλως έν τοις τεμαχίοις
δια της ΰδροϋάλου προσκολλώνται τα χρώματα μονιμώτερον επί
τών αντικειμένων, εάν δέ τα αντικείμενα ηναι έκ πωρίνου λίθου,
άποκτώσι συνάμα και τά αντικείμενα αυτά μείζονα συνεκτικότητα
και καθίστανται ούτω σκληρότερα και ήττον εύθραυστα.

Και είναι μεν αληθές ότι διά της ΰδροϋάλου καθίστανται τά
χρώματα, και ιδίοις τό έρυθρόν, μικρόν τι βαθύτερα, άλλ' ή άλλοίω-
σις αύτη δεν είναι τοιαύτη ώστε ν' άποτρέψη άπο της χρήσεως
της ΰδροϋάλου, ήτις προκειμένου περί πωρίνο)ν αγαλμάτων θέλει
χρησιμεύσει ό'χι μόνον προς μονιμοτέραν προσκόλλησιν τών χρω-
μάτων επί του αγάλματος άλλά και προς συντήρησιν αυτών τών
αγαλμάτων έφ' ών τά χρώματα.

Προκειμένου λοιπόν περί πώρινων αγαλμάτων προτείνομεν νά
διαποτισθγ) το όλον άγαλμα δι' ΰδροϋάλου, και εάν είναι άνάγκη
επανειλημμένους· προκειμένου δέ περί μαρμάρινων νά ποτισθώσι
μόνον τά μέρη έ<ρ' ών τά χρώματα.

Ή ΰδροΰαλος, ην ημείς μετεχειρίσθημεν είναι ή διάλυσις του
πυριτικού νατρίου της γερμανικής φαρμακοποιίας, ης £ν μέρος
ήραιώσαμεν μέ δύο μέρη ύδατος. »

ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ

'Εν τϊ) έν σελ. 161 κ. έ. έπιγραφϊ) στ. 10 γρ. εαυτό, στ. 22 ρ]οτερον, στ. 29
οποτ£ραν, στ. 48 εαυτών, στ. 61 πατροθεγ, έν σελ. 183 έν στ. 31 άντι άντ'ι-
γραφον γρ. άνάγλυφον, έν σελ. 188 έν στ. 26 άντι Η Η Δ I γρ. (-!-[.., ε*ν
σελ. 192 έν τϊ) ύπ' άρ. 16 έπιγραφϊ) γρ. χρηστός, έν σελ. 207 γρ. τό τέλος της
έπιγραφης ώς έπεται· τη]γ γνωμην μεταγραψαι αντ[ι το Σ]κ·.αθιο οπως αν ηι γε-
γρα[μμενον] «Οινιαδην τον Παλαισ[κιαθιον].»
loading ...