Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 168
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0174
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
168 ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΒΛΤΙΟΝ. — ΕΤΟΣ 1888 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

δυστυχώς κατεστραμμένη υπό του χρόνου, ώστε μόλις εικάζεται
η παράστασις. Τά χρώματα, το έρυθρόν ιδίως και τό πράσινον,
διατηρούνται ένιαχοΰ ζωηρώς. Ταινίαι σώζονται όπισθεν της παρα-
στάσεως ώς και μεταξύ τών μορφών.

4. Λευκή νεκρική λήκυθος (ύψ. 0,34) εκ τεμαχίων συγκεκολ-
λημένη" έν τω μέσω στήλη μετ' αετώματος δια ταινιών κεκοσμη-
μένη και εκατέρωθεν αριστερά μεν ανδρική μορφή στηριζομένη επί
μακράς ράβδου (;) δεξιά δέ κόρη έν καταγραφή εικονιζόμενη, τά
γόνατα κάμπτουσα προς τάς βαθμίδας της νεκρικής στήλης.

5. Ήμίλευκος λήκυθος (ύψ. 0,30) έκ τεμαχίων συγκεκολλη»
μένη άλλα πλήρης. Εικονίζονται δύο μορφαί (ων ή προς τά αρι-
στερά παιδός (;), ού το πρόσωπον και αί χείρες λευκαί) κρατου-
σαι κάνιστρον (;). Απέναντι γυνή, έν καταγραφή εικονισμένη, έν
μακρώ μέλανι ίματίω κρατούσα σκεύος τι (πυξίδα) υψηλά διά της
δεξιάς χειρός" μεταξύ δέ τούτων ή επιγραφή :

Διφιλος
κάλος ο
Μελανο[πο]

όπισθεν της γυναικός ταινία ερυθρά κρεμαμένη, όπισθεν δέ του
νεανίου μικρά οινοχόη ώσεί ανηρτημένη.

6. Λήκυθος έρυθρόμορφος άρχαϊκής μάλλον τέχνης. Εικονίζε-
ται άνήρ Ιστάμενος φορών χιτώνα βραχύν και. έπ' αυτού θώρακα,
και ίμάτιον άπό του ενός βραχίονος εις τον έτερον όπισθεν διερχό-
μενον και καταπίπτον συμμετρικώς" φέρει ξϊφος έν τω κολεώ και
κρατεί σκήπτρον διά της αριστεράς, έν ω διά της δεξιάς κρατεί
τό κράνος. Έπί της κόμης διάδημα" περί τους πόδας αυτού άσπίς.
(ύψ. 0,30). (Εύρετ. Γεν. Εφορείας 694 - 697).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

1) Άνασκαφαϊ βν τί} ΆκροπόΧεί (Ί'δ. σ. 153 άρ. 1 κ. έ.).
Ή ανασκαφή τοΰ χώρου του μεταξύ τοΰ Παρθενώνος και τού
loading ...