Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 176
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0182
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
176 ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΕΛΤΙΟΝ. — ΕΤΟΣ 1888 — ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

'Ε ρ γ α β ί α ί κ α I Μουσεία.

1 ) Μουσβΐον ΆκροπόΧβως.

Αί εντός του Μουσείου της Ακροπόλεως ένεργούμεναι άνασκα-
<ραί (ΐδ. σ. 104) έπερατώθησαν (ΐδ. σ. 169)* έπερατώθησαν δέ και
αί προς έπίστρωσιν του εδάφους δια μωσαϊκού γινόμεναι έργασίαι
και αί προς μεγέθυνσιν τών παραθύρων του Μουσείου. "Ηρξαντο
δε έργασίαι προς έπίχρισιν τών τοίχων, βάθρων και ξυλίνων άρ-
χαιοθηκών, δι' ελαιοχρωματισμού και έξακολουθοΰσιν αί προς κατά-
ταξιν τών αγαλμάτων.

^) Έργασίαι βν ττ} ΆκροπόΧει.

Οί άπό τών χρόνων του Πιττάκη παρά το μεσημβρινόν τείχος
της Ακροπόλεως, το μεταξύ του Παρθενώνος και τών Προπυλαίων,
έντετειχισμένοι άρχ&6θ& λεθοε (αρχιτεκτονικά μέλη, βυζαντινά
κοσμήματα κτλ.) εξήχθησαν εκείθεν και διακριθέντες κατ' είδος
και σπουδαιότητα εξετέθησαν οί μεν εν τω μεταξύ τών δύο Μου-
σείων χώρω, οί δέ παρά το ΒβΙνβ^βΓθ, οί δε εντός του μικρού
Μουσείου. Έξακολουθουσι δέ αί έργασίαι πρός κατεδάφισιν τών
κατά την άνοδον είς την Άκρόπολιν μεσαιωνικών και νεωτέρων
τειχών και ή έν τω Οαρβενών& πρός άνακάθαρσιν του δαπέδου
άπό τών έπ' αυτού άχρήστων λίθων, τοποθετουμένων έν τω πρός
άνατολάς του ναού άνεσκαμμένω ήδη και έπιχωσμένω χώρω. Συγ-
χρόνως δέ γίνεται διάκρισις τών λίθων και άπομακρύνονται άπό τε
του δαπέδου του ναού και άπδ του περί αυτόν χώρου πάντες οί
μή είς αυτόν άνήκοντες, έν φ τουναντίον πάντες οί είς αυτόν ανή-
κοντες συνάγονται πανταχόθεν της Ακροπόλεως και τοποθετούνται
εν τώ περί τό κρηπίδωμα χώρω.
loading ...