Deltion archaiologikon: ekdidomenon apo tēs genikēs ephoreias tōn archaiotētōn — 4.1888

Page: 96
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/deltion_arch1888/0102
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
96 ΑΡΧΑΙΟΛ. ΔΕΛΤΙΟΝ. — ΕΤΟΣ 1888. — ΜΑΙΟΣ

4. Τεμάχια της αυτής επιγραφής είσιν αί εν τω & I. Α. IV
2 ύπ,' άρ. 373 ^ και 373 96 δημοσιευθείσα·., προσετέθη δε και νέον

τεμάχιον έν τη άρχή του πρώτου στίχου.

Αριστιον · χα\ Πασιας · ανέθε-
τε- η σα]ν { τει Αθεναιαι \ απαρ/εν

5. Ή έν τω 0. ί. Α. IV 2, 273™ 23 δημοσιευθείσα επι-
γραφή συμπληρουται δια νέου τεμαχίου, οπερ ώ; τα ήδη γνωστά
ευρέθη μεσημβρινοανατολικώς του Παρθενώνος.

Θελο [.....] μ'ανεθεκεν

Μετά τ6 ο σώζεται μικρόν τεμάχιον όριζοντείου γραμμής, ίσως
ενός Δ ( Θελόδικος ; ).

6-7. Έκ των έν τω 0. I. Α. IV 2, 373™ 10 δημοσιευθέν-
των τεμαχίων ανήκει τό ύπ. ο εις τήν έπιγραφήν ^. I. Α. IV 1
και 2, 373ν, ήτις νυν μετά τήν προσκόλλησιν και άλλου τεμα-
χίου έ'χει ώς έπεται:

Κεφισογ[ει]τον · ανεθεκεν : Ηο Νφιου · [απαρχε]ν | τει Α[θεναιαι
ή δέ ύπ3 άρ. 373™ 10 :

Η]εγ[εσιας;]: και : Ηα[γν;]ον : ανε[θετεν η ανεθ:σαν κτέ.

8. Είς τήν αυτήν έπιγραφήν άνήκουσιν τά έξης τεμάχια :

1. α I. Α. IV 2, 373™ 1.

2. 0. I. Α. IV 2, 373^Τ 9α.

3. 8ίΐζ. ά. ΒβΗ. Α^ά. 1888 σ. 240 άρ. 4.

4. 0. I. Α. IV 2, 373* 12.

5. 0. I. Α. IV 2, 373* ?«.

άναγινώσκεται δέ τό δλον

Πολυχσενος Ηο Μνεσονος το | κνα]φεο; ανεθ[εκεν]
απ [αρ/εν τει Αθεναιαι].»

Δ'·

Αίάφορο& ειδήσεις.

1 — Ό ύπό τής Κυβερνήσεως έκ Βερολίνου προσκληθείς νο-
μισματογνώμων Β. Ρίοΐί προς σύνταξιν καταλόγου, κατάταξιν και
εξέλεγξιν των έν τω Μουσείω ήμών νομισμάτων (σ, 71 άρ. 4 ),
άφίκετο ενταύθα και ήρξατο των έργασιών αΰτου.
loading ...