Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Österreichisches Archäologisches Institut [Mitarb.]
Forschungen in Ephesos — Forschungen in Ephesos, Band 1: , 1906

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.43825#0303
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
ANHANG

Inschriftliche Zeugnisse über das Artemision.1)

I. Der Tempel.

a) Lage.

1. CIG 2963 c: ot τον | [ίερ]όν κόσμον βαστά|[ζον]τες τής μεγάλης
θεάς | [Άρτέμ]ιδος προ πόλ[ε]ος ιερείς | [καί Εερ]ονεΐκαι2).
2. Hicks η. 481 Ζ. 326: τ[οΐς χ]ρυ|σοφορ[ο]ΰσι τή θ·[εφ Άρτέμιδι
ίερ]εΰσιν καί ίερονείκαις προ | πόλεως.

b) Säulen.

3. Hicks η. 518 Inschriften von 5 Fragmenten (α—e) der von
König Kroisos für den Tempel des Chersiphron gestif-
teten Säulen; Dittenberger η. I:
a b [Βασιλεύς] Κρ[οΐσος άνέ]θηκ[εν]. I
c d Βα[σιλεύς Κροΐσος] άνέ[θηκεν]. II
e [Βασιλεύς Κροΐσος άνέθηκ]εν. III
4· Hicks η. 519 α· *···γ·· Σαρδιηνή Άρτ[έμι]δι τ[όν] ούδό[ν άνέ-
θηκεν.
Weitere Reste von Weihinschriften der Säulen ibid.

n. 519 l—i.

c) Pronaos.

5. Hicks n. 481 Z. 128 ff.: άφ’ ών δώσει τφ γραμμα|[τεΐ τής β]ουλής
δηνάρια τετρακόσι[α π]εντήκοντα δπως έπιτελεΐ διανομήν | [τοΐς]
βουλευταΐς έν τφ ίερφ έν τ[ώ πρ]ονάς) τή γενε[σ]ίφ τής μεγίστης
θεάς Άρτέμιδος κτλ. Vgl. ib. Ζ. 158; 344 f·
6. Hicks η. 481 Ζ. 166 f. von den von C. Vibius Salutaris
gestifteten Statuen: ώστε φέρε]σθαι έκ το[ΰ] προνάου | [εις τό
θέατρον τά άπεικονίσματα τής] θεού καί τάς εικόνας καί | [αυ

φέρεσθαι αύτά έκ τοΰ θεάτρο]υ εις τόν πρόναον αύθήμερον. . . .
Vgl. Ζ. 50.
7· ib. Ζ. 175 ff· Von den Zinsen der Salutarisstiftung wer-
den τφ τά καθάρσια ποιοΰντι δη. τριάκοντα ausgesetzt:
ώστε κα|[θαρά έκ τοΰ θεάτρου εί]ς τό ιερόν άποφέ[ρ]ητα[ι] τά
άπεικον | [ίσματα καί άποκαθίστη]ται αύτά εις τόν πρόναον τής
Άρτέ|μιδος. Vgl. ib. Ζ. 293 u. 395 s· unter 49, 50.

d) έδεΒ-λον.
8. Hicks n. 477 (Dittenberger n. 510) Z. 20 ff.: οί δέ ήρημέ]νοι
γράψαντες εις λευκώματα παραδότωσαν τοΐς νεωποίαις θεΐναι έπί
τό έδεθλον.
e) Temenos.
9. Ά]ρτέμ[ιδος πλη]σίφ έν τεμένει s. unter 39·
τό τέμενος τής [Άρτέμιδος s. unter 26.
f) Peribolos.3)
10. CIL III 14195b
Imperator Caesar | Augustus fines | Dianae restituit.
Αύτακράτωρ Καΐσαρ | Σεβαστός όρους | Άρτέμιδι άποκατέ|στησεν.
ιι. Hicks n.522 (CILIII6070 und 7118): Imp(erator) Caesar, divi
f(ilius), Aug(ustus), cos(ul) XII., tr(ibuniciae) pot(estatis)
XVIII., pontifex | maximus, ex reditu Dianae fanum et
Augusteum muro | muniendum curavit, C(aio) Asinio
[Gallo procos(ule)], curatore | Sex(to) Lartidio leg(ato).
Αύτοκράτωρ Καΐσαρ θεοΰ υίός Σεβαστός ύπατος τό ιβ, δη-
μαρχικής έξουσίας τό ιη | [έκ] των ιερών τής θεοΰ προσόδων

x) Vgl. die Zusammenstellung von Seymour de Ricci:
Inscriptions concerning Diana of the Ephesians: Proceedings
of the society of biblical archaeology XXIII (1901) p. 396 ff.
— Abkürzungen: Hicks — Ancient greek inscriptions in the
British Museum III; Dittenberger = Sylloge inscriptionum

graecarum2; Le Bas-Waddington = Voyage archeologique en
Grece et Asie mineure.
2) Vollständigere Lesung nach einer Revision O. Benn-
dorfs.
3) Vgl. oben S. 35.
 
Annotationen