Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Muzeum Narodowe <Breslau> [Editor]; Muzeum Śla̜skie <Breslau> [Editor]
Roczniki Sztuki Śląskiej — 1.1959

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13592#0296

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Wanda Oparek

BIBLIOGRAFIA MUZEUM ŚLĄSKIEGO 1947 — 1956*

SPIS RZECZY

I. Odbudowa, organizacja, działalność.........241

Muzeum Śląskie poz. 1—20

Oddział: Muzeum Historyczne m. Wrocławia poz. 21—26
Muzea regionalne poz. 27—31
II. Działy i wystawy stałe.............241

Dział Archeologiczny, wykopaliska poz. 32—60

Dział Sztuki Średniowiecznej poz. 61—70

Dział Malarstwa poz. 71—83

Dział Rzemiosł Artystycznych poz. 84—87

Dział Historyczny poz. 88—101

Dział Etnograficzny poz. 102—103

Oddział: Muzeum Historyczne m. Wrocławia poz. 104—110

Biblioteka Muzeum Śląskiego poz. 112—113

III. Wystawy czasowe i objazdowe poz. 114—173 ...... 243

IV. Działalność oświatowa poz. 174—280 ........ 245

V. Wydawnictwa własne poz. 281—307 ......... 246

VI. Nabytki poz. 308—315 ............ 247

VII. Varia poz. 316—323 ............. 247

ZESTAWIENIE SKRÓTÓW

Biul. Hist. Szt. — Biuletyn Historii Sztuki
D. K. — Dawna Kultura
Dz. Lit. — Dziennik Literacki
Dz. Pol. — Dziennik Polski
Dz. Zach. — Dziennik Zachodni
Gł. N. — Głos Nauczycielski
Gł. P. — Głos Pracy
G. R. — Gazeta Robotnicza
II. K. Pol. — Ilustrowany Kurier Polski
K. Codz. — Kurier Codzienny
K. II. — Kurier Ilustrowany
Kw. Hist. Kult. Mat. — Kwartalnik Historii
Materialnej

N. Kult. — Nowa Kultura
Przegl. Art. — Przegląd Artystyczny
Przegl. Kult. — Przegląd Kulturalny
Przegl. Zach. — Przegląd Zachodni
Sł. Jel. — Słowo Jeleniogórskie
Sł. Pol. — Słowo Polskie
Sł. Pow. — Słowo Powszechne
Sł. Wałbrz. — Słowo Wałbrzyskie
Szt. Mł. — Sztandar Młodych
Tryb. Dśl. — Trybuna Dolnośląska
Tryb. Opol. — Trybuna Opolska
Kultury Tryb. Ludu — Trybuna Ludu

Tyg. Pow. — Tygodnik Powszechny .

* Bibliografia zawiera artykuły i większe komu-
nikaty zamieszczane w pismach codziennych i w pe-
riodykach oraz własne wydawnictwa Muzeum. Dla

uwypuklenia obrazu działalności Muzeum przyjęto
układ chronologiczny.
 
Annotationen