Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Muzeum Narodowe <Breslau> [Editor]; Muzeum Śla̜skie <Breslau> [Editor]
Roczniki Sztuki Śląskiej — 1.1959

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13592#0337

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
V

SPIS RZECZY

Str.

Pamięci dra Jerzego Giittlera.......... 5

Od Redakcji.............. 7

ROZPRAWY I MATERIAŁY

Kazimierz Smutek, Technika wiercenia w kamieniu na przełomie

neolitu i brązu............ 11

Janusz Kramarek, Zdobnictwo wczesnośredniowiecznych naczyń

glinianych na Śląsku........... 21

Zbisław Michniewicz, Biały orzeł na grobowcu Henryka IV

we Wrocławiu............. 34

Tadeusz Cieński, Z symboliki ikonograficznej śląskich nagrobków

piastowskich.............. 46

Mieczysław Zlat, Znaki kamieniarskie jako źródło w świetle badań

wrocławskiego Ratusza........... 69

Anna Ziomecka, Prószkowska plastyka figuralna..... 32

Irena Rylska, Krajobraz śląski w grafice grupy kowarskiej XIX w. 97

Bożena Steinborn, Rysunki Henryka Miitzela...... 107

Maria Starzewska, Kamionka bolesławiecka...... 121

Marian Haisig, Zbiory sfragistyczne Muzeum Śląskiego ... 131

Marian Wójciak, Alojzy Reichan . . .'...... 140

RECENZJE I OMÓWIENIA........... 155

SPRAWOZDANIA

Józef Gębczak, Muzeum Śląskie w latach 1945—1956 . '; . . . 177

Wanda Oparek, Bibliografia Muzeum Śląskiego 1947—2956' . .. 240

STRESZCZENIA FRANCUSKIE......... 248
 
Annotationen