Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: f
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0006
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
časopis Ústavu
dějin umenia
Slovenskej akadémie vied
Hlavný redaktor:
Ján Bakoš
Výkonný redaktor:
Juraj Žáry
Redakčná rada:
Ján Abelovský, Alexander Avenarius, Ján Bakoš, Dana Bořutová,
Anton Glatz, Ivo Hlobil, Štefan Holčík, Jiří Kroupa, Iva Mojžíšová,
Ivan Rusina, Milan Togner, Juraj Žáry
Technická redaktorka:
Jarmila Macherová
Adresa redakcie:
Ustav dějin umenia SAV,
813 64 Bratislava
Vajanského nábrežie 2
tel. 332 302

Obsah
ŠTÚDIE

Ján Bakoš: Peripherie und kunsthistorische Entwicklung 1
Juraj Žáry: Menší severný portál bratislavského dómu a jeho
sochárska výzdoba 13
Jakub Vítovský: Lampa z pozostalosti kráfovnej Žofie Bavorskej
v Mestskom múzeu v Bratislavě 45
Karel Stejskal: O knižní malbě husitské epochy 59
Jacek Dçbicki: Metaphysik der mittelalterlichen Bildhauerei.
Einführung in die Problematik 76
Milan Togner: K problematike záverečnej výtvarnej prezentácie
reštaurovaného diela 88
RECENZIE
Ákos Moravánszky: Die Architektur der Donaumonarchie
(Dana Bořutová) 92

Na obálke:
Reliéf s Trónom milosti v štítovom poli menšieho severného portálu
bratislavského dómu. Okolo 1340 alebo štyridsiate roky 14. storočia
Vytlačila NEOGRAFIA, š. p., Martin. Vychádza ako štvormesačník
tri rázy do roka. Ročné předplatné Kčs 144. — , jednotlivé čísla
Kčs 48.— Rozšiřuje, objednávky a předplatné přijímá PNS — UED
Bratislava, ale aj každá pošta a doručovatel’. Objednávky do
zahraničia vybavuje PNS — Ústredná expedícia a dovoz tlače, nám.
Slobody 6, 817 59 Bratislava

© VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1991
loading ...