Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 15
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0021
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Hlavný portál benediktinského obátskeho kostola v Hronskom Beňadiku. Komec
14. storočia. Foto T. Leixnerová


Hlavný portál farského kostola Nanebovzatia P. Márie v Spišskej Plovej Vsi.
Koniec 14. storočia. Foto T. Leixnerová

storočia to potom mali byť nádherné portály košického
dómu a františkánského kostola, ktoré sa opáť osobitým
spósobom navrátili k niekdajšiemu bohatstvu katedrál-
nej tradicie vel’kolepých slávobrán z troch stráň chrá-
mu, aby ju obohatili a inovovali nápaditými variabilný-
mi riešeniami, predstavujúcimi nemalý tvořivý přínos
do širokého spektra poparlerovského umenia v strednej
Europe.9
Z centrálnych oblastí uhorského středověkého státu
a podobné aj z oblasti Sedmohradska poznáme z 2.
polovice 14. storočia len ojedinělé příklady analogické-
ho portálového typu, ktorý redukované zúročil kated-
rálně dedičstvo: v Sedmohradsku, na dnešnom rumun-
skom území, je to západný a južný portál farského
kostola v Sibiu (Hermannstadt, Nagyszeben) a v dneš-
nom Maďarsku ide len o hlavný južný portál farského
kostola Blahoslavenej P. Márie na Budíne (Buda,
Ofen), datovaný do šesťdesiatych alebo sedemdesia-

tych rokov 14. storočia. Po stavebno-typověj stránke
nadviazal na západný portál kostola sv. Vavrinca
v Norimbergu a po formálno-štýlovej stránke svojej
sochárskej výzdoby — sústredenej na reliéf Smrti P.
Márie v štítovom poli — na širšiu juhonemeckú tradíciu
2. a 3. štvrtiny 14. storočia.10
Na umeleckohistorickej hodnotě menšiehoseverného
portálu bratislavského dómu má popři typovo-štruktu-
rálnej stránke a tvarovej dokonalosti architektonického
riešenia detailov i celku — pósobiaceho vznešeným
dojmom vystupňovanej elegancie — leví podiel jeho
převýšený tympanon. Pokrývá ho celistvý figurálno-
plastický, stredne vysoký reliéf, ktorý je dosť ojedinělý
nielen v našom pamiatkovom materiáli 14. storočia, ale
sa radí do čela vzácných, málo početných kameňoso-
chárskych diel spomenutého obdobia v celouhorskom
kontexte. Niet sa preto čo divit’ záujmu maďarských
historikov umenia o reliéf i jeho portálový rámec,

15
loading ...