Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 95
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0101
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Cena inzerátu pri tlači na spadávanie:

Formát
celá strana
pol strany
štvrť strany
plocha
A/5
3010,-
1505,-
753,-
301 cm2
A/4
6200,-
3100,-
1550,-
620 cm2
B/5
4280,-
2190,-
1095,-
428 cm2
A/4 skrát.
5430,-
2715,-
1358,-
543 cm2
240x240
5760,-
2880,-
1440,-
576 cm2

INZERUJTE V ČASOPISOCH VÉDY
S objednávkami sa obracajte na
Propagačný a inzertný referát
VÉDY, vydavatelstvo SAV
p. Contrerasová
Klemensova 19
814 30 Bratislava
telefon: 563 21 kl. 311

OSKÁR ELSCHEK
SLOVENSKÉ LUDOVÉ PÍŠŤALY A ĎALŠIE AEROFÓNY

Práca podává ucelený prehíad o slovenských ludových dychových nástrojoch, ktoré sa aj v dnešnej hudobnej tradicii tešia širokej pozornosti.
Publikácia chce uspokojit’ tento praktický záujem šířkou základných informácií a súčasny analytickým spracovaním materiálu podat’ ich
vedeckú analýzu a kultúrno-historické začlenenie do ludového umenia. Dielo je určené širokému okruhu záujemcov o ludové umenie a hudbu,
rovnako ako aj odbornej veřejnosti.

300 stráň textu, 115 čiernobielych, 20farebných fotografií, 31 peroviek, 20 stráň noty, cudzojazyčné súhrny, viaz., asi 51 Kčs, vyjde v apríli 1991

Uvedenú publikáciu si móžete objednat’ na adrese:

VEDA, vydavatelstvo SAV
Klemensova 19
814 30 Bratislava

alebo zakúpiť v nasledovných predajniach:
Bratislava, Dunajská 5 — reprezentačná predajňa VÉDY
Bratislava, Štúrova 9
Banská Bystrica, Horná 4
Košice, Leninova 59
Zilina, nám. Dukly 2
Nitra, V. I. Lenina 24

95
loading ...