Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: h
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0104
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ARS 2/1991
časopis Ústavu
dějin umenia
Slovenskej akadémie vied
Hlavný redaktor:
Ján Bakoš
Výkonný redaktor:
Juraj Žáry
Redakčná rada:
Ján Abelovský, Alexander Avenarius, Ján Bakoš, Dana Bořuto-
vá, Anton Glatz, Ivo Hlobil, Štefan Holčík, Jiří Kroupa,
Iva Mojžíšová, Ivan Rusina, Milan Togner, Juraj Žáry
Technická redaktorka:
Eva Koubeková
Adresa redakcie:
Ústav dějin umenia SAV
Dúbravská 9
813 64 Bratislava
tel. 378 3403, 378 3405

Obsah

ŠTÚDIE
Dana Bořutová: Die Persönlichkeiten und Trends in der
Architektur Bratislavas der zwanziger Jahre 97
Eva Botťánková: Filozofické aspekty estetického myslenia
v 19. storočí na Slovensku 110
Maria Malíková: Nové poznatky o starej kaplnke sv. La-
dislava v bratislavskom Primaciálnom paláci 120
Zdeněk Vácha: Barokní reliéf Panny Marie Pomocné na
zámku v Malinově 128
Jana Sulcová: Stavba pálffyovskej záhradnej rezidencie
v Bratislavě 139
Eva Toranová: Údaje k bratislavskému cinárstvu a medi-
kováčstvu v 16. storočí 150
Jan Royt: K Zobrazování Nejsvětější Trojice skupinou
třech postav, hlav a tváří 154

RECENZ1E
Jarmila Vacková: Nizozemské malířství 15. a 16. století
(Milan Togner) 160
Günter Brücher: Gotische Baukunst in Österreich (Juraj
Žáry) 164
Na obálke:
Bývalá kaplnka sv. Ladislava v bratislavskom Primaciálnom
paláci. Nákres J. Jaczyga z roku 1780
Vytlačila SVORNOSŤ, š. p. Bratislava. Vychádza ako štvorme-
sačník tri rázy do roka. Ročné předplatné Kčs 144.—Jednotlivé
čísla Kčs 48.— Rozšiřuje, objednávky a předplatné prijima PNS
— ÚED Bratislava, ale aj každá pošta a doručovatel. Objednáv-
ky do zahraničia vybavuje PNS -— Ústredná expedícia a dovoz
tlače, nám. Slobody 6, 817 59 Bratislava

© VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 1991
loading ...