Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 151
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0159
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
dve velké přepravky s jednoduchými ffašami"
a další súbor fliaš — každý s dvorní výlevnými
hrdlami na závitnicový uzávěr. 1556 dodal magis-
trát Rinnerovi starý cín, ktorý mal spracovať pre
radnicu. Majster vyhotovil 28 kanvíc i korbelov
róznych velkostí a vyryl na ne městský znak. So
znakom Bratislavy ozdobil aj staršie flaše a výčap-
né kanvice.12 Majster Rinner pracoval pre město
pravděpodobně do roku 1561; účtovné záznamy
spomínajú do tohto roku opravy cínového riadu,
ktoré robil bližšie nemenovaný cinár.
Christoph Zäch
1561 převzal staré cínové nádoby; ich surovinu
použil na výrobu nových mís.13 1563—1564 opra-
voval poškodený riad a na nádoby magistrátu ryl
opätovne městský znak.14 1568 opravoval a scelo-
val kanvice, misy a súbory fliaš.15 1572 usporiadal
Michal Mérey v Zelenom dome svadobnú hostinu
svojho syna. Cínové štandy, ktoré hostia polámali
opravil miestny cinár.16
Georg Zinngiesser
1579 ho pověřilo město výborou liatych olovených
závaží.17
Vinzent Zinngiesser
1579 platil nájomné za priestory pri „mníšskom
kláštore“.18
Stephan Starkenloff
1579 mal z dodaného starého cínu vyhotovit’ 4 a pol
tucta mís, 5 súborov fliaš a zváčšiť gombík nad
chórom chrámu sv. Martina.19 1580 opravuje bliž-
šie nemenovaný cinár — pravděpodobně Starken-
loff — cínový riad pre radnicu.20 1582 opravuje
flaše, výčapné kanvice, chrlič vody pri Michalskej
bráně, vodovodně potrubia v mestskej priekope
a na starší radničný riad ryje bratislavský znak."1
1585 je svedkom pri spísaní testamentu bratislav-
ského krajčíra Rommera,22 v tom istom roku kupu-
je město od majstra cínovú solničku.23 1586 vyho-
tovil pre radnicu cínový podnos a mísu, opravil
kanvice a flaše, na nádrži vyměnil cínové rúry.24
1588 zaplatili majstrovi honorár za opravu róznych
riadov a městských nádrží.25 1589 vyrobil osem fliaš
so závitnicovými uzávermi a s přepravkou, jedenásť
kanvíc a mís.26 1590 spomínajú majstra v súvislosti

s róznymi opravami: liai nové podstavce a uchá na
poškodené kanvice a závitnicové uzávěry na flaše.
Na dome Zachariasa Götzla vyměnil cínové rúry
chrliča.27 1591 opravuje lavabo, cínové misy, pod-
nosy a rúry fontány pri Michalskej bráně.28 1593
platí majstrovi magistrát za údržbu cínových ná-
dob.29 1594 opravuje cínové misy i kanvice a vodo-
vodně potrubia v mestskej priekope. Město mu za
celoročnú prácu zaplatilo 4 florény 1 solidus a 15
denárov.30 1579 převzal Starkenloff honorár za 12
nových výčapných kanvíc — 36 toliarov 1 solidus
a 24 denárov.31 1598 kúpilo město kanvice s obsa-
hem jednej pintý, trištvrte-, pol- a štvrťlitra, ktoré
boli určené pre městského farára.32 1604 matričný
záznam z 18. augusta spomína Starkenloffa ako
krstného otea.33 1610 — 12. januára sa vydává
Regína — vodva po Steffanovi Starkenloffovi za
cinára Hansa Wagnera.34
Christoph Wagner
1589 vyhotovil dve cínové omšové kanvičky pre
bratislavský dóm.35 1614 — 24. januára sa vydává
jeho vdova.36
MEDIKOVÁČI
Bernhard Sturm
1539 zaplatil poplatok za udelenie meštianskeho
práva.37
Sebastian Zipfer
1549 platil poplatok za meštianské právo.38
Benedikt Grohwitsch
1581 vyhotovil pre radničnú fontánu měděné žla-
by.39 1588 pokryl měděným plechom zemetrasením
poškodenú vežu bratislavskej radnice.40 1589 platí
nájom za dielňu vo Weittenhofe. 1590 renovovali
a o niekol’ko siah zvýšili Michalskú vežu.41 Meď,
ktorú potřeboval majster na pokrytie veže doviezli
z Banskej Bystrice. Za pokrývačské práce zaplatilo
město Grohwitschovi a jeho tovarišom 230 tolia-
rov. Z měděného plechu, ktorý mu dodalo město
vyhotovil aj štyri dračie hlavy — pravděpodobně
figurálně chrliče veže. Za túto prácu převzal 50
toliarov a 5 solidov a 24 denárov.42 Pre Zelený dom
vyrobil akýsi gombík — asi strešnú ozdobu,43 pre

151
loading ...